2011. június 7., kedd

SÁVUOT ELŐTTI GYERTYAGYUJTÁS – NŐKNEK2011. JUNIUS 7, KEDD
SÁVUOT ELŐTTI GYERTYAGYUJTÁS – NŐKNEK
MA ESTEFELÉ MEGGYUJTJUK A SÁVUOT ÜNNEPET FOGADÓ GYERTYÁKAT. AKÁRCSAK PÉNTEK ESTÉNKÉT, EZ IS A a zsidó nők privilégiuma, előjoga. EZ a három specifikus női micva egyike és az ünnep fényei idillikus békességet árasztanak a zsidó házakban. Ez a jó zsidó házasság – egyik – titka és ezért irigylik mások a zsidó nőket.A Halacha előirásai szerint férjes asszonyok gyujtanak gyertyát - (zsidó!) férjük jelenlétében. Haszidoknál szokás, hogy hajadon lányok is gyujtanak gyertyát – egyet – mihelyt el tudják az áldást mondani. Férjes asszony két gyertyát gyujt, vagy többet, aszerint ahány gyereke van.

Az űnnep fényei nem férnek össze a rádió hangjával és/vagy a tévé villogásával. Ez két homlokegyenest ellenkező médium. Ünnepnapon tehát kizárjuk házunkból a külvilágot és szellemi életet élünk az ünnep – Sávuot - fényei mellett.

Tehát ma estefelé 20:19 a háziasszony meggyujtja a gyertyákat és elmondja az áldást:

BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM, ÁSER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÖHÁDLIK NÉR SEL JOM TOV.

HÉBER ERDETIBEN:

ברוך אתה ד', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב.

Magyarul: Áldott vagy te, örök Istenünk, a világmindenség ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival és meghagyta, hogy meggyujtsuk az ünnep fényeit.

Utána egy további áldást mondunk (az első estén) ez a Sehechjánu (Hogy megéltük) áldása, amely igy szól: BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM , SEHECHJÁNU VÖKIJMÁNU VÖHIGIÁNU LÁZMÁN HÁZE

HÉBER EREDETIBEN:

ברוך אתה ד', אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!

Magyarul : Áldott vagy te örök Istenünk, a világmindenség ura, aki

életben tartott, megőrzött bennünket és engedte megérnünk ezt a napot.

Mivel külföldön (igy Magyarországon is) két napos az ünnep, a második estén, szerdán 21:39 órakor is gyertyákat gyujtunk és elmondjuk az első áldást. A másodikat nem – mivel az eleőző este elmondott erre a napra is érvényes.

Sávuot a Tóraadás ünnepe. Lásd erről a tegnap és ma feltett anyagokat a blogon.

Chág száméách! חג שמח


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése