2011. június 13., hétfő

AZ ATYÁK BÖLCS TANITÁSAI(87)

                   A  SZÉP ASSZONY ÉS A DISZNÓ

 

 Josua ben Lévi rabbi szokta mondani: "Minden nap egy isteni szózat hallatszik Hóreb hegyéről: Jaj az emberiségnek a Tóra sérelme miatt. Aki ugyanis nem foglalkozik a Tórával, megbélyegzettnek minősíttetik, mint az írva vagyon: »Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs esze«." (Példab. 11, 22) Ugyancsak írva vagyon: "A (kő)táblákat Isten készítette, az Írás is Isten írása volt a táblákra vésve". (2Mózes, 32, 16) "Ne olvasd »vésve« [chárut], hanem "szabadon" [chérut], mert csak az az igazán szabad ember, aki a Tórával foglalkozik. Aki pedig a Tóra-tanulással foglalkozik, az ezáltal felemelkedik, mint ahogy írva vagyon(4Mózes 21): »És [a zsidók] vonultak Mattanából [lsten ajándéka] Nahliélbe [osztályrészem az Örökkévaló], és Nahliélből Bamotba [magaslat]«." (Atyák, 6, 2).

 

   Josua ben Lévi rabbi, az amoriták első nemzedékének kimagasló személyisége volt. Utolsó éveiben jesívát vezetett Tibériásban. Rendszeres közéleti tevékenységet folytatott, panaszkodott is, hogy emiatt sokat felejtett abból, amit korábban tanult. Jámbor ember lévén, érdeméül "találkozott Élijáhu prófétával, és élve ment a mennyországba". (Ketubot, 79). Életének fő céljaként a Tóra-tanítást tekintette, még a ragályos betegek tanításától sem ódzkodott, mondván: "A Tóra védi azokat, akik foglalkoznak vele".

 

  Kedvenc szavajárása volt, hogy "ha valakinek fáj a feje, tanuljon Tórát! Ha egész teste fáj - tanuljon Tórát". (Éruvin, 5). Az "isteni szózatot" (bát kol) visszhangnak vagy égi hangnak szokták fordítani. Toszfot Jom-Tov azt állítja, hogy a próféciát az égi hang helyettesíti, ami "időnként elhangzik, hogy ezáltal hozza titkait a Teremtő teremtményei tudomására".

 

   Midrás Smuél képletesen értelmezi az égi hangot, miszerint: ha a Tórát elhanyagolják, a Színáj hegy, ahonnan a Tóra jött, szólal meg és követeli, hogy tartsák be, amit ígértek.

 

    Tiferet Jiszráél is hasonlóképp vélekedik: "A természettudósok szerint a mai napig is hallatszik a Sínáj hegy felől egy bizonyos hang, ami mennydörgéshez, érthetetlen szavakhoz hasonlít." Ezekre a hangokra hivatkozik ben Lévi - teszi még hozzá Tiferet Jiszráél -, ami emlékeztet a Tóra-adás napjára, és figyelmeztetésül szolgál azoknak, akik nem tartják be parancsolatait.

 

   Báál-Sém-Tov szerint ezt a hangot nem a fül hallja, csak a szív, s amikor ez eljut hozzá - a zsidó ember megtér. ..

 

   A disznó és a szépasszony hasonlata arra a zsidóra értendő, akinek bár módjában volna Tórát tanulni, mégsem teszi, mint a disznó, mely sárban fetrengve bemocskolja az orrában lévő karikát, vagy a szép nő, akinek közönséges viselkedése lerontja szépségét.

 

   A "véset" és "szabadság" (mely szavak írása héberül mindössze a pontozásban különbözik) szavakból Bö1cseink azt a következtetést vonták le, hogy csak az az igazán szabad ember, aki a Tóra tanításai szerint él.

 

                             

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése