2011. június 5., vasárnap

MAGYAR "ZSIDÓ" VALÓSÁG: AZ ÜVIG ÉS "ROKONAI"

 

ISMÉTELT BLASZFÉMIA A "DOHÁNY"BAN:

FÉLMEZTELEN SIKSZE FOG ÉNEKELNI
A FESZTIVÁLON,

AMELYBEN AZ ÜVIG CSENDESTÁRS

 

    Az ujra"választott" üvig most vérszemet kapott és ujra beszélt, Na nem a sajátját mondta, jól megirt cikket olvasott fel, melynek kapcsolat-tartalma a zsidósághoz kb. annyi mint a Dalai Lámáé (akitől a mai napig még nem kapott üdvözletet újra"választásához"). A "vallásközi" beszédben kimondta, hogy neki a moszlimok rokonai, de a keresztényekkel is jóba van (az egyetlen problémát, úgy látszik, a zsidók okozzák neki.

 

     Ennélfogva most nekifogott a nyári "zsidó" fesztivál (melyben csendestárs) szervezésének a fáradhatatlan V.V.val, aki ujabban héberül is tanult. Nem mondtuk hogy tud is, csak tanult, méghozzá Izraelben, amely sokat tesz a "zsidó" kulturára, illetve kulturáért.

 

     Ez valamikor augusztus végén- szeptember elején lesz és az örömhir – amit elsőnek, milyen jellemzően, a breuer féle könyomatos közölt –  hogy már lehet jegyeket kapni .

 

 Nem örömhir – ellenkezőleg – hogy igérete ellenére hogy "ez az utolsó" – az üvig  ismét beszervezett egy további félmeztelen némbert, aki augusztus végén fogja a Dohányt szerencséltetni, ami pedig a turista könyvekben mint zsidó templom van nyilvántartva és nem lokál vagy night-club.  Lehet hogy a némber énekesnő (p.b.) nem siksze, de nem kántor, nem "rabbi" és nincs szakálla, mint a tábornoknak,  de van óriási dekoltázsa, tehát templomi szerepeltetése blaszfémia.

 

Nem kérdezzük, hogy hol vannak a "rabbik", mert tudjuk hogy nincsenek. Majd a héten "eldöntik" ki képviseli őket a "választott" testületben. Azt is tudjuk, ki téritette be – három nap alatt!! – a Flepnis barátnőjét/menyasszonyát/ ágyasát, hogy a vénlegény végre megnősülhessen. Mert ugyebár, egy "rabbi" csak "zsidót" vehet feleségül. Azt is tudjuk ki az a rabbi aki most hivatott eldönteni, melyik "elnök" zsidó és melyik nem. Ne irigyeljük, mert nagyon kellemetlen, amikor a lelkiismeret ütközik a kényelemmel.

 

    Tiltakozunk a Dohány ujabb meggyalázása ellen és figyelemmel kisérjük, mi megy ott.

  

De – már lehet jegyeket venni. Ne tessenek tolongani, van elég. A Dohány Európa legnagyobb temploma (volt, valamikor).

 

     A nyakkendőárus legujabb ötlete

  

     Valamikor, talán 45-46-ban, még mielőtt pártunk és kormányunk gleichsaltolta, a Lúdas Matyi egy szinvonalas és szellemes vicclap volt. Nem olyan jó mint a Szabad Száj, amit Király Dezső szerkesztett – de jó.

     Ott volt egy állandó  rovat "A plakátragasztó legujabb ötlete". Ez jutott eszembe most a nyakkendőárussal kapcsolatban. Csak egyszer futottam vele össze, véletlenül, az üvig szobájában, ahová akkoriban még bejáratos voltam (jöttem protekciót kérni egy szegény zsidó számára és az üvig – meg kell mondani mivel אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה az ilyen dolgokban mindig készséges és segitőkész volt.)

   Ahogy beszélgettünk, bejött – kopogás mellőzésével – egy izgága zsidó és egy csomó nyakkendőt tett le az asztalra.  Na, Naftáli, nem akarsz egy szép nyakkendőt? – kérdezte az üvig és ekkor derült ki,  hogy Vámos György, aki akkoriban a Mazsihisz szóvivője volt – az alkalmi nyakkendő árus.

    Soha nem azért jöttem Pestre hogy nyakkendőt vásároljak, ezért csöndben távoztam. Most hogy látom a nyakkendőárus legujabb ötletét – eszembe jutott a sztory.

 

Azóta már tudják a Mazsihisz okosai is, hová vitte a szóvivő a szót – a Magyar Hirlapnak ő a zsidószármazásu antiszemitája – neki szabad mert ő – quasi – zsidó. Csak ő irhat a M.H.ban (melynek, szégyen ide vagy oda,  telavivi tudósitója voltam évekig, amikor Németh Péter (Lazarovits veje) és Vince Matyi (az "országos" fővédnők veje) voltak a főszerkesztők) olyan cikket, amelynek kimondottan antiszemita cime van, amely aszongya, hogy

A zsidó, aki elárulta magyar sorstársait is

Ez a cikk Rajnai Sándorról, a volt ávósról szól, aki a kilencvenes évek elején hirtelen Izraelbe emigrált (nem allijázott, hanem emigált,) mivel életét veszélyeztetve érezte. Aztán Amerikába ment és ott halt meg.  Vámos nem mond Rajnairól semmi érdekeset amit nem tudtunk, tipikus zsidó-kommunista karrier, ilyen ezrével él és virul ma Magyarországon, ahol még Biszkuhoz sem mernek hozzányulni. A szokványos önantiszemita, neó-náci szöveg, szóra sem lenne érdemes, ha nem hozna Vámos cikke végén egy zsidó kimutatást 1953-ból amit állitólag Rajnai készitett – Rákosi részére, amikor az a "cionista per"re készült. Ez érdekes és ezért alább hozzuk

ÁVH jelentés Rákosi Mátyásnak a zsidóságról

1953. december 7"

Belügyminiszsztérium II n), IV.osztály

Ny t.sz. 82-1551ű/1953

TITKOS!

A Magyarországon élő zsidó származású személyek száma kb. 103,000. Ebből kb .. 93.000 tartozik az ún. neológ irányzathoz, míg kb. 10.000 az ún. orthodox tagozathoz. A neológ tagozatból azon­ban csupán kb. 20.000 olyan személy van, aki magát a zsidó egyházhoz tartozónak vallja, Ennyi az egyházi. adót fizetök száma.

Az Útlevél Osztály adatai szerínt ezideig kb. 3.300 személy kapott útlevelet Izrael államba való kivándorlás céljából.

Adataink szerint a kivándorlás szándéka  zsidóság kb. 10 ánál áll fenn. A két vallási tagozat. között ez a következőképpen oszlik meg. Az aktív magát zsidó vallásúnak tekintő személyek kb. 10 %-a kiván kivándorolni ~ a neológ tagozatb61 - összesen kb. 2.000 fő. Az orthodox tagozatnak kb. 80 %a foglalkozik a kivándorlás gondolatával, tehát kb. 8.000 fő.

C'

A kivándorlók kűlőnbőző kategóriaként való megoszlása  

következőképpen alakul:

Foglalkozással bíró személyek – 45 %

Foglalkozással nem birók és kiskorúak – 55%

 

Foglalkozás szerinti megosztás következőképpen alakul:

Volt nagykereskedők, kiskereskedők.

Kisiparosok Tisztviselők

Hitközségi alkalmazottak

Orvos, ügyvéd tanár stb. Jelenleg fizikai dolgozó Egyéb (tanuló, eltartott stb)

                

 

Vámos György                 

A Rákosinak készített ÁVH-s jelentés első oldala 


Forrás: Magyar Országos Levéltár,
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

                                                                                   *

  A fenti jelentés egyik érdekessége: már 1953-ban is csak 20 ezer olyan nem ortodox zsidó volt Magyarországon, akik valami közösséget vállaltak a Mazsihisz rossz(abb)hirű elődjével, a (nyiltan kommunista) Miokkal.

Akkor most hány zsidó van valóban Magyarországon? Ki az a 13 ezer, aki a népszámlálás alkalmával zsidónak vallotta magát?

Másszóval: kiket képvisel a Mazsihisz?

Találós kérdés

    Ki az a magyarországi "rabbi", aki első (siksze) feleségét és gyerekét elhagyta, összeállt egy másik, fiatalabb sikszeval, akivel hosszu ideig együtt élt (és mindenkinek azt mondta róla hogy zsidó, csak "keresi a papirjait") majd a Sip utcában betéritette egy villámtérités során, amikor ő maga ült a Bét Dinben, a két másik jómadár mellett, mint a téritő quorum egyik tagja, svihák "rabbi" barátai ovációja közepette?

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése