2011. június 19., vasárnap

A "RABBI"KÉPZŐBEN NEM TANITANAK HALACHÁT...

 

UJABB  GÓJT (SIPUTCAI BETÉRTET) ISMERTEK EL RABBINAK  *  TÖBB RABBI BOJKOTTÁLTA A "SZERTARTÁST", AMI A NAB (Nemzeti Akkreditációs Bizottság)
"HALACHÁJA" SZERINT FOLYT LE

 

Pesti tudósitóinktól

 

    Mindig amikor azt hisszük, hogy ennél rosszabb már nem lehet – a sipucca és környéke felvilágosit bennünket, hogy dehogynem. Miután éveken keresztűl nem tudtak egy uj rabbit sem kiizadni (mivel a csaló gój otthagyta őket) és az  "igények" az égig nőnek – hiszen most vallási reneszánz van (üv-ig és iródeákja, Bocika); és az örvendetes hir után , mármint, hogy már nem  kövezik meg a házasságtörőt (Feldmatyi elnök) – a mult héten közölte az orr-zse, hogy van új rabbi: egy Asztalos, aki levizsgázott "jó" ereménnyel.

 

    Megtudtuk: az illető nem zsidó. Miután kiderült, a sipuccában a szokásos módon betéritették, ami immár most rabbiságra is jogosit.

 

     Honnan tudjuk hogy nem zsidó, illetve házilag előállitott betéritett? Onnan, hogy gyerekként egyszer A.K. egy zsidó  ifjusági campbe jelentkezett (nem Szarvasra, ott kicsire nem néznek) – és kérdésre válaszolva egyből kiderült a turpisság.

 

    Késöbb, nem tudni pontosan mikor – menetközben vagy előtte – az illető aki rabbi akart lenni – betért Jidunál és nagy szakállat növesztett. Hosszu ideje ( egy forrás szerint közel 10 éve) tanul már az alma materen, mig most aztán levizsgáztatták és  "rabbi"vá deklarálták.

 

  Álljon itt erről az örzse honlap és Andika egybehangzó tudósitása:

 

2011. június 14-én került sor a rabbivizsgára

 az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemen.
 

A különleges - a szak akkreditációjában foglaltak szerinti - előírásoknak megfelelően 8 rabbi (Dr. Domán István vizsgabizottsági elnök, Deutsch Róbert, Schőnberger András, Markovics Zsolt, Eliezer Slomovits, Darvas István, Róna Tamás, Dr. Schőner Alfréd) és 3 egyetemi tanár (Dr. Staller Tamás professzor, Dr. Lichtmann Tamás professzor, Dr. Haraszti György professzor) jelenlétében tett sikeres vizsgát Asztalos Károly rabbijelölt az OR-ZSE Dísztermében.

 
A rabbijelölt a 8:30-tól 18:00 óráig tartó vizsgasorozaton bibliatudományokból, talmudból, szertartástanból, vallásbölcseletből, zsidó történelemből, zsidó irodalomból, gyakorlati lelkészetből vizsgázott.

Ezután Asztalos Károly disszertációjának nyilvános védésére került sor. Disszertációjának címe: Az Egyenlőség című periodika vizsgálata: vizsgált időszak: 1882. november 5-től 1914. november 8-ig. A disszertációt és reflexióit a jelölt védése előtt Dr. Staller Tamás professzor ismertette, majd Róna Tamás rabbi olvasta fel Dr. Oláh János egyetemi docens opponensi véleményét, illetve a jelen lévő Dr. Domán István mondta el saját opponensi véleményét és kérdéseit.

 
A jelölt a kérdésekre, felvetésekre, bírálatokra válaszolt sikeresen.
 
A vizsgabizottság ezután visszavonult tanácskozásra, majd a rektor ismertette a vizsgabizottság döntését.
 
Asztalos Károly a megtartott vizsga, a szakdolgozat, valamint a tanulmányi évek alatt letett szigorlatai alapján sikeres rabbivizsgát tett.
 
Átlageredménye: jó.
 
Rabbi-avatására még ebben a zsinagógai esztendőben, várhatóan szeptember elején kerül sor az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógájában.
 
Eddig a hivatalos sveg, amely a  idősebbeket a hajdani Szabad Nép kommunikéire emlékezteti.
 
Az esemény érdekességei:

1)      Mig a zsidó Bét Din három tagból áll és rabbi meghatalmazást (Szmiche) egy rabbi is adhat – itt nyolc (!!) "rabbi" vett részt a vizsgán, a  Nemzeti Akkreditációs Bizottság (NAB) utasitásai szerint. A nyolc közül az izraeli tanitó soha sehol nem volt "rabbi".

 Kérdésünkre válaszolva több ismert rabbi jelentette ki hogy elutasitották a meghivást, mivel a vizsgázó "a minimumot" sem tudja. Egy rabbi azzal utasitotta el, hogy a "rabbi" nem zsidó. Illetve "betért". (Ezidáig csak egy sipuccai téritett "rabbi" müködik ma Magyarországon, akiről az utolsó pillanatban, felavatása előtt, derült ki hogy nemzsidó és sebtében betéritette a volt "országos". Akkor annak is nagy szakálla volt. Most ő is nyolc között volt  - - - A szerk.)

 
2)      Ha figyelmesen elolvassuk a tanrendet (lásd itt)

A vizsga időpontja: 2011. június 14, kedd
A rabbivizsga zártkörű!!, a diplomamunka védése nyilvános

idő

tantárgy

vizsgáztató

9.30 - 10.00

Bibliai tudományok

Dr. Schőner Alfréd rabbi

10.00 - 10.30

Talmud

Dr. Domán István rabbi

10.30 - 11.00

Szertartástan

Eliezer Slomovits rabbi

11.00 - 11.30

szünet

11.30 - 12.00

Vallásbölcselet

Dr. Staller Tamás

12.00 - 12.30

Zsidó történelem

Dr. Haraszti György

12.30 - 13.00

szünet

13.00 - 13.30

Zsidó irodalom

Dr. Lichtmann Tamás

13.30 - 14.00

Gyakorlati lelkészet

Darvas István rabbi

14.00 - 15.00

ebédszünet

15.00 - 15.30

kávészünet

16.00 - 18.00

a diplomamunka nyilvános védése

kiderül, hogy  a "rabbi"képzőben nem oktatnak halachát, ami ugye a zsidó törvények összessége (ami miatt annakidején, a magyar zsidóság három részre szakadt) és amelynek alapján jelenleg a Mazsihisz alapszabályai állnak.

Mivel ez hihetetlennek tünik, megkonzultáltunk egy régi, dörzsölt rabbit, aki elárulta, hogy... szégyelik a halacha kifejezést és ezért ez a fogalom – már amennyit tanitanak belőle – a "szertartástan" álnevet viseli. Nem voltunk  rest, kinyitottuk a Magyar Értelmező Kéziszótárt (Akadémia kiadó, Bpest, 1972) és utána néztünk:

 Olyan hogy "szertartástan" – nincs. Ami van és ide tartozik, az Szertartás-könyv:fn.Vall Kat. Vallási szertartásokkal kapcs. utasitásokat, szövegeket tartalmazó k.

 
Ez van. A halacha szégyeli ezeket a szertartó "rabbikat".

                                                                          *

Hová fogják, majd szeptemberben, kinevezni a levizsgázott megélhetési Asztalost, (aki ellen semmi személyes kifogásunk nincs, lehet hogy egy nagyon rendes gój, biztos hogy jelenleg nem antiszemita, (de majd lesz, ha kiderül hogy a hülye zsidókat mégsem lehet  teljesen átverni) nem tudjuk. Valószinüleg a Nagyfuvaros utcába, ha Streit elnök ezt is lenyeli. Már annyit nyelt szegény, hogy eggyel több vagy kevesebb...

 
(Az uj tábori rabbit nem avatták fel, mert az sem tudott eleget (még annyit sem mint ez?) de a hadseregbe jó, mert ott nincsenek zsidók. Oda Prőchlich is jó volt, amig ki nem ebrudalták Most ő a fő téritő Jidunál, együtt a sikszevadász "rabbi"val, aki ujabban lefejezett egy nehéz Talmud traktátust).
 
4) Bevalljuk, nem tudjuk,miért nem akkreditálja az Orzse D.G.t rabbinak? Docens, adjunktus, olyan lojális a   sipuccai Olimpuszon székelő fönökökhöz mint egy maszületett boci. Többet tud, mint néhány "rabbi" együttvéve, bár ez keserü-kevés és csak nemrég derült ki. Fizetést sem kér, csak a kóved érdekli, meg  a "neológ hagyományok". Nem "ismeri el" az Emihet. Szegény, Emih...
 
5) Az igazságnak megfelelően közölnünk kell hogy  a fényképeket, (amelyek itt nem láthatók), az Orzse udvari fényképésze, K.P. készitette (aki nem azonos az U.É. Kápéjével, aki kikéri magának).
 
Ui.

Egy új "megélhetési zsidó" honlap figyelmébe:

A Sábbát őrzése – a negyedik parancsolat a zsidóknál. Az ötödik – a szülői tisztelet.

Lehet hogy a gójoknál  ez máskép van

  

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése