2011. január 17., hétfő

MAGYAR ZSIDÓ VALÓSÁG: KÓSER KOSZT NAGYKŐRÖSÖN AZ ODA HIVOTT HITKÖZSÉGI ELNÖKÖKNEK - - -

 KIRÚGÁSSAL FENYEGETI A SIP UTCA TUDÓSITÓINKAT

 

      A SVIHÁKOK SZERVEZKEDNEK *A "DOHÁNY"BÓL " RUMBACH" LETT A LAU KÖNYV BORITÓJÁN ÉS SZABADKAI KERESZTÉNY SZERVEZETET TÁMOGAT A MAZSIHISZ – TRIANON JEGYÉBEN - - - * VIRÁGCSOKOR STREIT SÁNDORNAK 60. SZÜLETÉSNAPJÁRA

 

          PESTI (FÖLDALATTI) INFORMÁTORAINKTÓL

 

    Hogy kezdjük valami jóval : tegnap, vasárnap, 16-án délután, ünnepelték a khileban Streit Sándor 60. születésnapját.

 

 Mivel ez egy abszolút legális információ, hadd mondjuk el, hogy a zsidóságban a hatvan év – az élet fele – nagy jelentőséggel bir, mivel a Talmud szerint, aki ezt eléri, az már kizárta magát a rossz zsidó ("róse") kategóriájából és  a "Kárét" büntetésből.(Moéd kátán, 28, a, részletek a rabbinál). Rabbi Joszéf, a neves amorita, amikor hatvan éves lett, nagy lakomát rendezett kollegáinak, ebből az alkalomból.

 

   Streit – hadd mondjuk el, bár ezeken az oldalakon nem szokás dicsérni és "érdemeket méltatni" – egyike ma azon keveseknek, akik tiszta kezüek, sikeresen vezetik khilejukat és vezetné a BzsH is, melynek elnőke – ha hagynák.

 

    Reméljük hogy jelölteti magát a következő Mazsihisz elnökválasztásokon és azt gondoljuk hogy jó eséllyel teszi ezt. Ő nem fog a Tóra-adás ünnepén nyilvánosan dolgozni; ő nem megy a Bazilikába, hogy ott hitet tegyen Trianon mellett, a Sóá rovására; és nem fogja nevezetessé  - és nevetségessé – tenni magát, azzal a sok szószátyár "bölcs" kijelentéssel, amelyek a jelenlegi elnököt jellemzik.

 

     Virágcsokrot Streit Sándor elnöknek. Kó Lecháj, ád méá vöeszrim!

 

  A SÓGOROK SZERVEZKEDNEK + A DÓZSÁS SZOKNYAVADÁSZ

 

       Tu Bisvát ürügyén szervezkednek a (nem) szent háromság svihákjai, különös tekintettel a közelgő választásokra. Eddig csak bizonyos részeredményeket értek el, itt-ott egy kis pénz csurran-cseppen, de maszortiék hamar felfedezték kivel/kikkel van dolguk. Egyikük ugyan  - aki viselkedésénél fogva a leg"alkalmasabb" erre – a Betérési Bét Din tagja lett, másikuk borra ad hechsert, ami egy nagyon rossz vicc, mig a harmadik felesége szavára táncol, illetve "zsidong".

 

   Felhivásukban, amit boldog-boldogtalannak elküldtek, azt mondja a kezdeményező, a trió névadó fősvihákja, hogy

 

"NEM KELL A FEJET A FALBA VERNI"

 

"Közös tubisvát - Dózsa, Frankel, Károli - (t)együnk mi is a virágokért

 

 

 

 

Kedves Barátaim!

 

Most svát hónapja van, a vízöntő hónapja.

Mindjárt telihold... Svát 15.

Ebben a hónapban valami új kezdődik a világban...

A zsidó hagyomány szerint ekkor "dönti el" az égi bíróság, mennyi

csapadék fog esni az esztendő többi hónapjában.

Virágzás lesz-e vagy szárazság?

Bőség vagy ínség?

Víz vagy por, azaz élet vagy halál...

Mit tehetünk mi?

A zsidóság erről a kérdésről szól immáron négy évezrede.

A tettekről.

A "tudom, hogy zsidó vagyok" gondolat ma már kevéske... nagyon kevéske...

A továbblépést a "teszem, hogy zsidó vagyok" illetve a "teszem, mert

zsidó vagyok" gondolat köré kell építenünk.

Nem könyveket lobogtatva kell a fejünket a falba verni, hanem a

hagyomány és az ego egészséges és etikus egyesítéséből kell megtalálni

azt az utat, ami a világunkat még jobbá teheti.

                           

                         (BLA-BLA, BLAB-LA; BLAB-LA, STB)

 

Minden tett, minden elmondott áldás és meglépett lépés egy szabad

választás eredménye. Mi döntünk, és mi vagyunk a felelősek érte.

Éppen ezért tudomásul kell venni, hogy senkitől sem kérhetjük számon,

azt, hogy sorsunk milyen irányt vesz.

A kérdés visszhangzik:

Merre is menjünk tovább, hogy a gyermekeink is találjanak még gyümölcsöt a fán?

A választásról, a választásunkról...

Erről szól ez az ünnep, és erről szeretnénk beszélni és beszélgetni veletek!

És közben esszük a gyümölcsöt...

És szeretnénk beszélgetni még egy választásról, ami most különösen

aktuális mind a budapesti, mind a magyar zsidóság életében, de erről

majd ott, helyben.

mikor?

2011 január 20. 18.00

hol?

Frankel L. u. 49.

 

A részvétel ingyenes, de a 3 közösség adományokat természetesen ELFOGAD

Darvas István, Radnóti Zoltán és Verő Tamás rabbik

 

                                                             ***

     Eddig az ige a hagyomány és az egó egészséges és etikus egyesitéséről. Aki ismeri az aláirókat, kétsége nincs  legalább az egó felől. Hogy mit készitenek elő a választásra – attól Csoknyaknak fájjon a feje. Ami az "etikus egyesitést" illeti, ebben nem mi vagyunk illetékesek . Talán a rebecineket kellene megkérdezni, az elhagyottat, a sikszét, az elváltat és a reformistát. A válaszok nagyon érdekesek lehetnek de nem publikusok. (A háttérben egy sakál-kórus skandálja, hogy "lóósen hare", "lóósen hare"  - - - az egyetlen a 613-ból, amit a három ismer...).

 

           KIT RÚGNAK KI A SIPISTÁK?

 

    Micsoda kérdés. Mindenkit, akit rajtakapnak hogy ezzel a bloggal valami kapcsolata van. Informátoraink többsége illegalitásba vonult; van aki kéri hogy ne irjunk és ne telefonáljunk, mivel "a Sip utcában massziv boszorkányüldözés folyik és a kérdés, ki informálja a Naftalit, minden beszélgetésen felmerül. Csoknyak kirúgással fenyeget mindenkit aki él és mozog és Z. kimerülten bólogat, láthatóan nem érzi jól magát az utóbbi időben." Az "autonómok" csak a soffőrjén keresztül érintkezhetnek vele, általa küldi nekik utasitásait.

 

    Most feszülten várják a Lau látogatást, már megbánták,hogy meghivták, amibe a cukrász tábornok ugratta be őket. "Minek kellett ez nekünk"? – üvöltötte Csoknyak az egész harmadik emelet hallatára, amikor megtudta, hogy a vendég rabbi, aki valóban a Sulchán Áruch alapján áll – nem csak falból, mint az "alapszabály" – nem hajlandó belépni az orgonával szombatot szegő Tempelbe.

 

     Mindenki a tábornok hülyeségét okolja, de a fair play alapján állók nem állják meg hogy kérdezzék: Z., aki egy okos ember, hogy ugrott be a legnagyobb ám-hoórec rabbi"nak? És még hátra van a boritó botrány (lásd a továbbiakban).

 

       MIRE ÉS KIRE VAN PÉNZ?

 

     A Mazsihisz évi pénzkiosztásáról (Pályázatok zsidó könyvekre, stb, 6 millió forint) melynek keretében az idén egy zsidő hitéleti könyvre sem volt pénz – de egy szabadkai katólikus egyesületre volt – majd legközelebb.

 

         KÉTFÉLE LAU BORITÓ – EGY KÖNYV

 

A Lau botrány ebben a pillanatban – három órával a bemutató előtt – elsimulni látszott, miután szombaton(!!) átkötöttek több tucat könyvet a kinyomtatott ezer példányból és igy a vendég főrabbi – aki nem volt hajlandó a Dohány Tempelbe belépni – azt a példányt kapja melynek boritóján nem a Dohány hanem a romos (de status-quo!!) Rumbach képe látható. A kettőt és a különbséget köztük láthatta, aki figyelemmel kiséri a Mazsihisz honlapját.

 

    Emlékeztető: Lau főrabbi azért nem volt hajlandő a Dohányba belépni, mert ott szombatot szegnek az orgonával. Volt egy pillanat.,a mult héten, amikor úgy látszott, hogy a látogatás elmarad. Ez akkor volt, amikor a szentelenség csimborasszójaként, a jogdij fizetés nélkül kiadott ezer példányra, a bojkottált Tempel képét tették a Sip utca okosai.

 

      Aztán jött az "átkötés" és a Rumbach.

 

      Jó ötlet volt. Skajach.

 

                                   AZ ELSŐ LŐVÉS A VÁLASZTÁSOK ELŐTT

     Nagykörösön dördült el, ahová tegnapra, vasárnapra, nagy titokban összecsőditette a vidéki ügyvéd a körzetek elnökeit. Érthetetlen módon Zoltai is parirozott, ott volt, piros ingben(?). A bölcs iródeák, aki erről tudósitott, elmondta, hogy kóser kosztot kaptak a megjelenő elnökök és az ELNÖK neje  "egész éjjel" sütötte a "csodálatos izű három nagy bárcheszt". Na de ilyet!

 

   (Folyt.köv).

 

           

 

   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése