2013. március 31., vasárnap

MAGYAR ZSIDÓ (SZOMORÚ) VALÓSÁG

 

MEGFOGYVA BÁR – DE  TÖRVE IS...

A most közzétett népszámlálás (2011) adatai szerint

az elmult 10 évben kb 2ooo fővel csökkent a

magyarországi zsidóság száma: a 100 ezerre "saccolt"

maradékból mindössze 10,965 vallotta magát zsidónak

 

 A népesség vallás, felekezet és nemek szerint

 

 

 

Vallás

1930

1949

2001

2011

Férfi

Katolikus

2,841,590

3,110,489

2,563,758

1,753,552

Ebből: római katolikus

2,742,062

2,989,159

2,437,104

1,670,071

          görög katolikus

99,528

121,330

126,395

82,807

Ortodox keresztény

21,470

18,173

6,580

6,213

Református

899,075

982,473

747,376

519,964

Evangélikus

263,134

230,825

137,765

95,423

Izraelita

212,837

58,141

5,868

5,471

Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó

9,294

16,524

42,087

77,750

Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó

1,052

6,795

786,433

938,803

Nem kívánt válaszolni, nincs válasz

560,783

1,321,303

Összesen

4,248,452

4,423,420

4,850,650

4,718,479

Katolikus

2,990,648

3,378,266

2,995,203

2,118,329

Ebből: római katolikus

2,889,084

3,251,240

2,852,417

2,021,277

          görög katolikus

101,564

127,026

142,540

96,369

Ortodox keresztény

18,369

17,842

7,940

7,497

Református

914,069

1,032,245

875,420

633,478

Evangélikus

270,712

251,332

166,940

119,542

Izraelita

231,715

75,720

7,003

5,494

Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó

10,237

20,482

54,673

89,481

Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó

907

5,492

696,936

867,606

Nem kívánt válaszolni, nincs válasz

543,550

1,377,722

Összesen

4,436,657

4,781,379

5,347,665

5,219,149

Összesen

Katolikus

5,832,238

6,488,755

5,558,961

3,871,881

Ebből: római katolikus

5,631,146

6,240,399

5,289,521

3,691,348

          görög katolikus

201,092

248,356

268,935

179,176

Ortodox keresztény

39,839

36,015

14,520

13,710

Református

1,813,144

2,014,718

1,622,796

1,153,442

Evangélikus

533,846

482,157

304,705

214,965

Izraelita

444,552

133,861

12,871

10,965

Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó

19,531

37,006

96,760

167,231

Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó

1,959

12,287

1,483,369

1,806,409

Nem kívánt válaszolni, nincs válasz

1,104,333

2,699,025

Összesen

8,685,109

9,204,799

10,198,315

9,937,628

 

      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Ezek beszédes számok. Tiz év alatt kb. 2000-rel kevesebb zsidó. És az ok – nem az antiszemitizmus, hanem a menekülés, a beolvadás,  , a zsidó nevelés totális hiánya és a péppé őrölt gerinc – az eröltetett ön-asszimiláció, a kokárdás-pántlikás magyarkodás, a neológia csődje és a nemlétező ortodoxia.

     A megoldás? Csak a kivándorlás lehet. Izraelbe, Amerikába, Kanadába – bárhová csak innen el.

   

        Még néhány érdekes adat:

A lakosság 55% tartozik valamilyen felekezethez, 17% nem, és 27% nem válaszolt.  Ezek között lehet sok zsidó, főleg az idősebbek, a Soá túlélők, akik féltek válaszolni

 

Míg az összlakosság 23% 60 év feletti, a zsidók 42% (!) 60 év feletti.

 

                                                                 * * *

    A témára rövidesen visszatérünk.

 

 

 

   Ü N N E P I  GYERTYAGYUJTÁS

  - kizárólag  ZSIDÓ NŐKNEK!!!

 

שביעי של פסח

MA  18.54 – KÉSŐBB TILOS, MERT MÁR BEJÖTT Az ÜNNEP

    Az ünnep fogadó,  gyertyagyujtás, a zsidó nők privilégiuma, előjoga. EZ a három specifikus női micva egyike és az ünnep – Peszách - fényei idillikus békességet árasztanak a zsidó házakban. Ez a jó zsidó házasság – egyik – titka és ezért irigylik mások a zsidó nőket.

 

A Halacha előirásai szerint férjes asszonyok gyujtanak gyertyát - (zsidó!) férjük jelenlétében. Haszidoknál szokás, hogy hajadon lányok is gyujtanak gyertyát – egyet – mihelyt el tudják az áldást mondani. Férjes asszony két gyertyát gyujt, vagy többet, aszerint hogy hány gyereke van.

Az ünnep fényei nem férnek össze a rádió hangjával és/vagy a tévé villogásával. Ez két homlokegyenest ellenkező médium. Ünnep előestéjén kizárjuk házunkból a külvilágot és szellemi életet élünk az ünnep fényei mellett.

 

Tehát ma estefelé – 18.54 órakor a háziasszony meggyujtja a gyertyákat és elmondja az áldást:

 

BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM, ÁSER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÖHÁDLIK NÉR SEL  SÁBÁT KÓDES

 

HÉBER EREDETIBEN:

 

ברוך אתה ד', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש            

Magyarul: Áldott vagy te, örök Istenünk, a világmindenség ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival és meghagyta, hogy meggyujtsuk a szombat fényeit.

 

חג שמח

MÁSNAP – KEDDEN – PESZÁCH  8. NAPJA

..........................................................................

 

Majd kedd este -20.02  után, jön a    Hávdálá:

 

A SZOMBAT (VAGY ÜNNEP) KIMENETELE UTÁNI IMÁBAN EZT A BETOLDÁST MONDJUK, (AZ IMAKÖNYVBEN MEGJELÖLT HELYEN):

 

"Te ajándékoztad  nekünk Tórád ismeretét, és megtanitottál bennünket, hogy általa teljesitsük akaratod törvényeit. Különbséget tettél, örök Istenünk, a szent és a hétköznapi között, a világosság és a sötétség között, úgy mint Izrael (a zsidók) és a népek között, valamint a hetedik nap (a szombat) és a hat munkanap között. Atyánk, királyunk, hadd kezdődjenek a ránk következő napok békességgel, minden bűntől mentesen, megtisztulva minden vétektől, félő tiszteletedhez ragaszkodva".

 

Vagy, héber eredetiben:

 

אתה חוננתנו למדע תורתך, ותלמדנו לעשות חוקי רצונך. ותבדל ה' אלוקינו בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אבינו מלכנו החל עלינו  הימים הבאים לקראתנו לשלום, חשוכים מכל חטא, ומנוקים מכל עוון, ומדובקים ביראתך.

 

   

 UTÁNA OTTHON, ELMONDJUK A HÁVDÁLÁ IMÁT,  GYERTYAFÉNYNÉL, POHÁR BORRA ÉS ILLATOS FÜSZERRE, AMELY IGY SZÓL:

                                   2848702_24.jpg 

    "ÁLDOTT VAGY TE, ÖRÖK ISTENÜNK, A VILÁG URA, AKI ELKÜLÖNITI A SZENTET A MINDENNAPITÓL; A VILÁGOSSÁGOT A SÖTÉTSÉGTŐL; IZRAELT (VAGYIS A ZSIDÓKAT) A NÉPEKTŐL, ÉS A HETEDIK NAPOT (  A SÁBESZT)A HAT MUNKANAPTÓL. ÁLDOTT VAGY TE ÖRÖKKÉVALÓ, AKI ELKÜLÖNITI A SZENTET A MINDENNAPITÓL!" (A forditás a Sámson Imája cimü imakönyv alapján, 322 oldal).

 

    Héber eredetiben ez igy hangzik:

 

"ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך,

בין ישראל לעמים,

 בין יום השביעי לששת ימי המעשה,

ברוך אתה ד' המבדיל הין קודש לחול"!

 

 KELLEMES BIZTONSÁGOS ÚJ HETET KIVÁNUNK KEDVES    OLVASÓINKNAK 

 

 

 

 

 

2013. március 30., szombat

Kivándorló zsidók: sötét képet fest a Time Magyarországról

ÉLEDŐ ZSIDÓGYÜLÖLET – 

HALDOKLÓ DEMOKRÁCIA

Újjáéledő antiszemitizmusról, és haldokló demokráciáról ír Magyarországról szóló cikkében a Time. A magazin riportja szerint egyre több zsidó állampolgár fontolgatja, hogy elhagyja az országot.

 

Hiába él Magyarországon 100 ezer zsidó, hiába van több tucat zsinagóga és imahely, közülük egyre többen fontolgatják, hogy az újjáéledő antiszemitizmus és a romló gazdasági helyzet miatt elhagyják az országot – írja április elsején megjelenő cikkében az amerikai Time magazin.

A Mazsihisz hivatalos adatai szerint az elmúlt évek során nagyjából ezer zsidó emigrált, közülük 160 Izraelbe, de a Facebookon, a zsinagógákban és a szórakozóhelyeken állandó téma, érdemes-e itt maradni.

A magazin felsorol néhány, a közelmúltban történt, antiszemita indíttatású támadást Magyarországon. Emlékeztetnek, hogy Kerényi Andrást, a Budapesti Zsidó Hitközség dél-pesti körzetének 62 éves elnökét vallási hovatartozása miatt bántalmazták, és a nyílt utcán érte rasszista támadás a 90 éves Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbit is. Arról is írnak, hogy több zsidó temetőben is megrongálták a sírokat, és izraeli zászlót égettek a Külügyminisztérium épülete előtt.

A közhangulat is egyre sötétebb

A cikk szerint izoláltan Európa-szerte előfordulnak ilyen jellegű támadások, Magyarországon azonban ezzel párhuzamosan a közhangulat is egyre sötétebb.

Kovács András, a CEU szociológusa a lapnak azt nyilatkozta, 1992 és 2006 között nem erősödött itthon az antiszemitizmus, 2006-tól azonban, ahogy elkezdett romlani a gazdasági helyzet, és megerősödtek a szélsőjobboldali pártok, az intolerancia is egyre súlyosabb szintre jutott.

A Time cikke szerint ugyanakkor a zsidók mellett a romák is szenvednek a rasszizmustól, ezt pedig a radikális jobboldal erősíti a politikában is. Külön megemlítik Gyöngyösi Márton jobbikos politikust, aki – mint ismeretes – azt mondta a parlamentben: "Itt lenne az ideje a gázai konfliktus kapcsán, hogy felmérjük: a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára."

Ahogy a lap is idézi, Orbán Viktor ekkor azt reagálta: "megvédjük zsidó honfitársainkat". Ugyanakkor hozzáteszik, hogy a magyar kormányfő Gyöngyösi-féle beszédre csak egy héttel később válaszolt, ez a reakció pedig elég langyos volt.

A cikk Kumin Ferencet is idézi, aki szerint az Orbán-kormány mindent megtesz a fenti jelenségek visszaszorításáért. Példaként említi, hogy egyszerűbb vádat emelni gyűlöletbeszéd esetén, a Holokauszt-tagadás pedig bűncselekménynek számít.

Elküldöm

A HETI SZAKASZ – SMINI(3) - 2013 

VENDÉGOLDAL

IRTA: S. HURVITZ rabbi

 

A hetet követő nyolcadik

 

Cáv heti szakaszának utolsó fejezete a Miskán felszentelésének hétnapos folyamatát tárgyalja. A felszentelés, a „ miluim ” napjaival kapcsolatban ez áll a szövegben: „És ne menjetek ki a találkozás sátrának bejáratából hét napig, amíg be nem telnek felszenteléstek napjai”.

 A szövegrészből egyértelműen kiderül, hogy a felszentelés egy hét napig tartó esemény volt.

 

Mostani heti szakaszunk — „Smini” — a felszentelés eme hét napját közvetlenül követően és mintegy annak folytatásaként kezdődik. „És történt a nyolcadik napon, Mózes szólította Áront és fiait és Izráel véneit… mert ma megjelenik az Örökkévaló nektek.”

 

A „nyolcadik” napon gyakorlatilag egy már felszentelt templom felavatására került sor. Kikívánkozik a kérdés: ha ez a nap már valóban nem a felszentelés egy napja volt, hanem a felavatás napja, akkor tulajdonképpen miért az őt megelőző 7 naphoz viszonyítottan utalunk rá? A tényleges naptári dátum alapján inkább „az első hónap első napjának” kellene nevezni vagy úgy kellene utalni rá, mint a már felszentelt Miskán használatának első napjára?

Ez a kérdés számos kommentátornak okozott fejtörést — többek között a Kli Jákár nak és Ibn Ezrá nak —, néhány igen érdekes magyarázatot eredményezve.

A számok mélyebb értelme

A bibliai dolgok rendjében a számoknak mélyebb jelentősége van, mint a hétköznapi életben. Egy számban mélyebb, sokszor akár misztikus valóság rejlik, amely az egyszerü szemében nem feltétlenül látható. Példaként lehet felhozni erre a Bibliában oly gyakori számismétlődéseket.

Vegyük elsőként a 40-es számot. A zsidók negyven éven át vándoroltak a sivatagban, Mózes negyven napig volt fenn a hegyen, a vízözön pedig negyven nap, negyven éjjel tartott. A pészáchi Széderen a 4-es szám kap kitüntetett szerepet: a négy pohár bor a megváltásra használt négy kifejezést jelképezi; négy kérdésből áll a „ Má nistáná ”; és többek között ott van még a négy fiú által feltett négy kérdés is.

A 7-es a természet szimbóluma

Egy újabb azok közül a csodálatosan jelentőségteljes számok közül a 7-es. Hét a Teremtés hét napja; a hét hét napja; a Menóra hét ága; az Omer-számlálás hét hete, amely egyben a „ Mátán Torá ” (a Tóra-adás) jelentős eseményére való várakozás hét hete is; naprendszerünk hét bolygója (a miénken kívül); és ne feledkezzünk meg a felszentelés hét napjáról sem.

A hetes egység tehát egy olyan egység, amely az élet természetes rendjét képviseli. Így aztán az sem meglepő, hogy a Pészách és Szukkot ünnepe (Izraelben) egyaránt hétnapos, lévén, hogy felölelik az élet teljes természetes ciklusát. Ezért hát a Miskánnak, ennek a földi létben emelt épületnek a felszenteléséhez is egy hét napos ciklus szükségeltetik, hogy „otthona” lehessen Istennek egy fizikai világban.

 

A Miskán nem azzal a szándékkal épült, hogy egy emberi otthon legyen, amely Isten jelenlétét reprezentálja, hanem az volt a cél, hogy tényleges otthona legyen Istennek, s mint olyat, nem lehetséges egy pusztán evilági minta szerint létrehozni, hanem transzcendens minta is szükséges hozzá.

Ez fejeződik ki a nyolcas egységben, a nyolcas számban. A Szentélyben Dávid király hárfájának hét húrja volt: ez jelképezte a tökéletességet a teremtett síkon. A Messiás hárfájának ugyanakkor nyolc húrja lesz, mivel a 8-as szám szimbolizálja a transzcendenciát, és messiási időkben a transzcendencia megnyilvánul majd a földön.

A 8-as kettős jelentősége

A nyolcnak ily módon kettős jelentősége van. Egyrészt maga a transzcendencia, másrészt viszont a 7-est követi, s így kapcsolata van a természet világával is. Ennek pedig az a különleges jelentősége, hogy a 8 arra a transzcendenciára utal, amely a mi természetes valóságunkban fejeződik azt követően, hogy ez a mi természetes világunk elérte a 7-et, azaz a beteljesedettséget.

 

Ez az oka annak, hogy a nyolcadik nap el lett különítve és nem lett belevéve a felszentelés napjai közé, sőt egy külön heti szakaszba került, de mégis a felszentelés napjaival kapcsolatban említtetik meg. A felszentelés napjai a földi ciklus napjai voltak; e napok adták meg állandóságát az evilági otthonnak, hogy abban a nyolcadik nap transzcendens valósága manifesztálódhassék. A tény, hogy a nyolcadik nap el lett különítve, kihangsúlyozza a nyolcas számban kifejeződő transzcendens minőséget, ugyanakkor az a tény, hogy a nyolc a hetet követi, biztosít bennünket arról, hogy ez az isteni a mi emberi létünk valóságában fog kifejeződést nyerni.

 

 

2013. március 27., szerda

 

A HETI SZAKASZ – SMINI(2) – 2013

VENDÉGOLDAL

IRJA: SLOMÓ KÖVES  rabbi

Ki az igazán jó vezető?


És vették Áron fiai, Nádáv és Ávihu, ki-ki az ő serpenyőjét és tettek azokba tüzet és tettek rá füstölőszert és bevittek az Ör
ökkévaló színe elé idegen tüzet, amit nem parancsolt nekik. Ekkor tűz jött ki az Örökkévaló színe elől és megemésztette őket; és meghaltak az Örökkévaló színe előtt.
3Mózes 10:1-2.

A Szentély avatásának kellős közepén, Áron két fia, Nádáv és Ávihu idegen tüzet visznek az Örökkévaló sátrába. Rögtön a helyszínen megkapják büntetésüket, a tűz megemészti őket, és meghalnak.
A Tóra kommentárjai sokat foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy tulajdonképpen mi is volt a két ifjú kohanita vétke, amiért ilyen súlyos büntetést érdemeltek? Mi volt az „idegen tűz”, amit a Szentélybe vittek.

Nádáv és Ávihu bűnének több szinten létezik magyarázata. A Talmud (Szánhedrin 52a) a következővel teszi teljessé számunkra a történetet: „Mózes és Áron mentek az úton, Nádáv és Ávihu utánuk, és egész Izrael népe pedig őutánuk. Azt mondta ekkor Nádáv Ávihunak: »Mikor fog már ez a két öreg meghalni, hogy én és te vezethessük ezt a nemzedéket?« Azt válaszolta erre az Örökkévaló: »Majd meglátjuk, ki fog kit eltemetni!«…”.
A talmudi forrás szépen egészíti ki a számunkra Nádáv és Ávihu személyiségének hibáját, de nem világos, hogy hogyan kapcsolódik ez „az idegen tűzhöz”? Hiszen a Tóra az „idegen tűzet” említi elsődleges vétkükként.
Ha a példaképeknek tartott zsidó vezetők történeteit átfutjuk, láthatjuk, hogy Isten általi kiválasztásukban nagyon fontos szerepet játszott a szerénység. Mózes, akiről a Biblia azt tanúsítja (4Mózes 12:3.), hogy „szerényebb volt minden embernél”, már a csipkebokor melletti „kinevezésekor” is igencsak ellenkezett elvállalni a zsidó nép vezetését. Hiába volt a felkérő nem más, mint maga a Mindenható, Mózes mégis hét napon át kérette magát. Olyannyira, hogy a végén „felgerjedt az Örökkévaló haragja Mózes ellen”. Ezzel együtt, feltűnő, hogy sehol sem találunk bármiféle büntetést Mózes dacosságáért. Sőt. Ázárjá ben Eliezer rabbi (1579-1647) magyarázata szerint, (Biná löitim 43.) amikor Mózes azt kérdezte (2Mózes 3:12.): „Ki vagyok én, hogy kivezessem Izrael fiait Egyiptomból?”, majd ezek után Isten azt mondta (Uo.:13.), hogy „ez legyen neked a jele, hogy én küldtelek téged”, akkor arra célzott, hogy éppen Mózes szerénysége a legerősebb jele annak, hogy megfelel erre a küldetésre.

 

Hiszen nincs annál alkalmasabb vezető, mint aki nem tartja magát megfelelőnek a vezetői posztra. Az ember, aki örömmel ugrik a lehetőségre, hogy nemzedéke fölé emelkedjék, és biztos, abban hogy ő a leghivatottabb személy erre, ő biztosan nem az optimális irányító. Ezt láthatjuk Áronnál is, aki főpapi kinevezése idején vonakodott a posztot elvállalni, és aggódott azért, hogy nem megfelelő erre a szintre. (Lásd pl. Tánchumá Korách 14.; Rási 3Mózes 9:7.).

 Tehát az igazán ideális vezető az, aki nincs meggyőződve arról, hogy a vezetői posztot kiérdemli, hanem csakis fejet hajtva, az isteni akaratnak tesz eleget.
Áldott emlékű üknagyapám, Silberstein Slomó, sarkadi rabbi szerint erre utal Nádáv és Ávihu „idegen tüze”. Nádáv és Ávihu bűne a fent említett talmudi történet szerint az volt, hogy vártak a vezetői posztra, és arra megfelelőnek találták magukat. Így aztán bármilyen szentek, és különlegesek is voltak, áldozatuk, Isten iránti lelkesedésük tüzébe „idegen tűz” keveredett. Talán hozzá lehet tenni ehhez a magyarázathoz azt is, hogy a Tóra ezért írja erről az „idegen tűzről”, hogy azt „nem parancsolta” az Örökkévaló. Vagyis hibájuk abban rejlett, hogy Mózessel és Áronnal ellentétben nem csupán az isteni „parancs” okán terveztek vezetők lenni, hanem személyes vonzódásuk is volt ehhez..

 

 

 

2013. március 26., kedd

Énekek éneke:A SZENTEK SZENTJE(3)

PESZÁCH FÉLÜNNEPÉNEK SZOMBATJÁN OLVASSÁK FEL A ZSINAGÓGÁKBAN AZ ÉNEKEK ÉNEKÉT, 

AZ  5 TEKERCS EGYIKÉT*

NAFTALI KRAUS ŐSI FORRÁS SOROZATÁNAK  6. KÖTETE

Előszavak

Naftali Kraus Tel-Avivban élő, izraeli író és újságíró Ősi Forrás című könyvsorozata méltán váltott ki nagy érdeklődést. Magyar nyelven először tárja fel lépésről-lépésre a zsidó vallás alapismereteit, tanításának lényegét. A most megjelenő, „Az öt Tekercs” című műve ennek a sorozatnak már a hatodik kötete. Ez azt mutatja, hogy Naftali Kraus fáradhatatlanul folytatja magyar nyelvű ismeretterjesztő, vallási és kulturális munkásságát. Ezzel is hozzájárul a magyarországi zsidóság jó közérzetéhez, vallási és kulturális önazonosságának fejlesztéséhez. Érdekes olvasmányt nyújt a nagy világvallások iránt érdeklődő, széles olvasóközönség számára.
A magyarországi zsidóság és az Izraelben élő, viszonylag jelentős számú, magyarul is tudó vagy legalábbis magyar kulturális gyökerekkel rendelkező népesség fontos összekapcsoló híd-szerepet játszik Magyarország és Izrael között. A megértés, a tolerancia és a különbözőségek elfogadása csak kölcsönös megismeréssel érhető el.
Ezért ajánlom az olvasó figyelmébe Naftali Kraus könyveit, köztük az általa szerkesztett, „A zsidó újév imarendje” című, 1997-ben Budapesten megjelent, magyar és héber nyelvű kötetet is.

Budapest, 1998. augusztus 18.

Dr. Csejtei István
Magyarország izraeli nagykövete

***

Egy könyv az Idők Eseményeinek Emlékeiről

Naftali Kraus Ősi Forrás sorozata alapvető mindenki számára, aki érdeklődik a zsidóság, a zsidó vallás iránt.
Az eddigi kötetek is olyan hézagpótló munkák voltak, amelyek modern nyelven és modern szemlélettel közelítettek a zsidó történelemhez.
„Az öt Tekercs” tökéletesen illik ebbe a sorba. Nem olyan közismertek, mint a sorozat előző köteteiben feldolgozott források, de a zsinagógát látogató vallásos zsidó ember minden évben találkozik velük és ismeri azokat.
Tisa Böávkor olvassák fel Jeremiás siralmait és aki nem is érti a szöveget, annak is örökre a szívébe markol az az iszonyatos fájdalom, ami az ősi dallamokból kihallik a Szentély elvesztése miatt a földön ülő, mezítlábas imádkozók szájából, akiknek arcát a lemeztelenített Tóra-szekrény előtt csak egy-egy gyertya világítja meg. Most a tiszta szívből jövő magyarázatokból megérthetjük a pontos szöveget, amely az érzelmek mellett az értelmünkre is hat.
Rút könyve a szeretet és a ragaszkodás csodálatos példázatát tárja elénk, az élet győzelmét a halál fölött. Megmutatja a szigorú törvények évezredeken áthidaló emberközpontúságát, a régi szokások humanizmusát, a szegények, az elesettek megsegítésének kötelezettségét, felidézve számunkra a virággal borított zsinagóga képét Sávuotkor.
Az öt tekercs közül talán legismertebb Eszter könyve, amelyet Purimkor olvasnak fel a zsinagógákban, de a vallásos családokban szokás, ezt már jóval korábban elmesélni a gyerekeknek.
Még a legkisebbek is ismerik a gonosz Hámán, az okos Mordecháj és a csodás szépségű Eszter történetét, és az örök példázatot, hogy hiába erő és hatalom, gonoszság és cselszövés, az igazság és a jóság győzedelmeskedik, és újra meg újra visszacsengenek Mordecháj szavai, amit Eszternek üzen: Ne képzeld magadról, hogy az összes zsidók közül te megmenekedsz a király házában. Mert bármily nagyon hallgatnál ebben az időben, a zsidóknak csak támad könnyebbsége és menekvése majd, ha más oldalról is...
Ezt az üzenetet közvetíti felénk a szerző, legyünk büszkék zsidóságunkra, és lehetőséget ad arra, hogy megismerjük népünk történetét és törvényeit.
Történelmünk megismerése nélkül nem ismerhetjük fel napjaink igazságait, hiszen Ahasvéros király is úgy ismeri fel Mordecháj igaz voltát és emberségét, hogy bekéreti magához az Idők Eseményeinek Emlékeiről szóló könyvet. Ilyen, az emlékekről szóló könyvet ad most kezünkbe a szerző is.
Naftali Kraus a tőle megszokott tudással dolgozza fel a csodálatos könyvek anyagát, ismertetve keletkezésük és kanonizálásuk történetét, azokat a vitákat, amelyek a zsidó történelem során kialakultak velük kapcsolatban.
Ajánlom e könyvet mindenkinek, zsidóknak és nem zsidóknak, akik érdeklődnek az ősi források iránt, akik kíváncsiak arra, hogyan éltek és gondolkodtak az ősi Izraelben, hogyan örültek és szenvedtek.
Egyben köszönetemet fejezem ki a szerzőnek, Naftali Kraus úrnak, és kérem az Örökkévalót, hogy tartsa meg Őt még sokáig erőben és egészségben, hogy végezhesse áldásos munkáját az egész magyar ajkú zsidóság érdekében.

Budapest, 5758. Elul havában

Dr. Feldmájer Péter
a MAZSIHISZ elnöke

*****

 

„GYÖNYÖRŰ, MINT JERUZSÁLEM”


„Hová ment szerelmesed, asszonyok szépe? Merre indult szerelmesed? Hadd keressük veled együtt!
Szerelmesem a kertjébe ment, a balzsamillatú virágágyakhoz, hogy gyönyörködjön a kertekben és liliomokat szedjen. Én a szerelmesemé vagyok és szerelmesem az enyém, a liliomokban gyönyörködik ő.” (Énekek Éneke 6,1-39)
Ez a vers egyenes folytatása az előbbinek. A Dáát Mikrá – az ara válaszából – arra következtet, hogy a lányok ajánlkozása, hogy keressék együtt a kedvest, féltékenységet váltott ki a szerelmes lányból, s a szöveg arra utal, hogy visszautasítja.

* * *


„Szép vagy kedvesem, mint Tirca (városa). Gyönyörű, mint Jeruzsálem, félelmetes (bámulatos), mint zászlóerdő. Vedd le rólam tekintetedet, mely zavarbaejtő. Hajad, mint egy kecskenyáj, amely Gileádról hullámzik alá. Két fogsorod, mint az anyajuhok nyája, mely az úsztatóból jött fel. Mindegyiknek van ikerpárja, nincs köztük hiányos. Halántékod, mint egy gránátalmagerezd, a fátyolod mögött.” (Énekek Éneke 8,4-7)
A hatodik fejezet ugyanazokkal a szavakkal kezdődik, mint amit a pásztorfiú már korábban mondott arájának. Jeruzsálemet több helyütt megénekli a Biblia, de Tirca neve itt szerepel először.
Tirca – ősrégi város az ókori Izraelben. Jerovám idejében Izrael királyainak fővárosa (már Jósua könyvében megemlítik, 22,24) mindaddig, amíg Acháb fel nem építi Somront. Később az izraeli királyok nyári lakhelyeként szolgált. Tehát, már Salamon korában is nagy és szép város volt. A Dáát Mikrá szerint a kedves azért hasonlítja aráját a két (fő)városhoz, hogy ezzel is bizonyítékát adja annak, hogy az mindennél fontosabb neki, fontosabb, mint Salamonnak az ő számtalan felesége.

* * *


A „félelmetes”, és „zászlóerdő” (IMIT-fordításban: zászlós hadak) szavaknak katonai jellegük van, s furcsának tűnnek a szerelmes szavak között.
A Midrások (Rási) burkoltan arra utalnak, hogy az Énekekben itt olyan eseményekről van szó, amik a második Szentély idején történtek. A „félelmetes”-ről pedig azt vallja, hogy ezek Isten angyalai, akik megvédik a zsidókat attól, hogy a népek megzavarják őket a (második) Szentély építésében. Rási, másokkal egyetemben, Jonatán interpretációja alapján – „Szép vagy te a második Szentélyben, amit tiszteletemre építettél, ahogy szép voltál az első Szentélyben, amit Salamon épített Jeruzsálemben” – jutott erre a véleményre. Náftáli Zvi Berlin rabbi szerint: „Mindegyikőtök oly kedves a szememben – bár szét vagytok szórva a népek között – mint amikor együtt voltatok Jeruzsálemben.”
A félelmetességre vonatkozóan Ovádjá Szfornónak az a véleménye, hogy ez a macedóniai Nagy Sándor és Simon Hácádik közötti kapcsolatra vonatkozik.

* * *


Uralkodásának kezdetén, Nagy Sándor jó kapcsolatban volt az Erecben élő zsidókkal – miként arról a Talmud is tudósít. A zsidók esküdt ellenségei, a szamaritánusok, azonban, azzal vádolták be a zsidókat Nagy Sándornál, hogy azok lázadást szítanak, s rá akarták őt venni, hogy romboltassa le a Szentélyt, mivel (tévhitük szerint) Gerizim hegye a szent hely, és a szamaritánusok ott építették fel pogány kultuszuk központját.
Nagy Sándor már hajlott volna arra, hogy eleget tegyen a szamaritánusok követelésének, de Simon, a főpap, aki tudomást szerzett az ügyről, „... talárt öltött, és kíséretével hosszú menetelésben Nagy Sándor elé vonultak. Az, mivel távolról nem ismerte fel, kik közelednek, kísérőit faggatta, kik azok.
– Ezek azok a zsidók, akik fellázadtak ellened, uram – közölték vele.
Ám amikor látótávolságba kerültek egymással, és Nagy Sándor meglátta Simont, kiszállt kocsijából és meghajolt a főpap előtt.
– Egy ilyen hatalmas király térdet hajt egy zsidó előtt? – háborogtak kísérői.
Ekkor Nagy Sándor kijelentette: a leghevesebb harcok alatt az ő alakja lebeg előttem, és segít győznöm...” (Jomá 69a)

* * *


„Királyné van hatvan; ágyas nyolcvan; leányok számolatlan. De galambom csak egy van, ő a tökéletes, anyjának egyetlene, szülőjének kedvence. Nézik a lányok és boldogan mondják: dicsérik a királynék és az ágyasok. »Ki ez a lány? Úgy ragyog, mint a hajnal, szép, mint a holdsugár, tiszta, mint a fénylő nap, bámulatos, mint a zászlóerdő (csillagok)«.” (Uo. 8-10)
Az idézett számok, természetesen, nem konkrétek, mindössze jelzik, hogy sok. Egyébként a Bibliából tudható, hogy Salamonnak 700 felesége és 300 ágyasa volt. (1Királyok 11,3) Möcudát Dávid oly módon próbál a számok között összefüggést találni, hogy azt mondja: a hétszáz feleségből 60 különlegesen szép és okos volt – ezek voltak a „főfeleségek”, a háromszáz ágyasból különösen 80 volt igazán kedvére való – de hát egyik sem volt a pásztorfiú kedveséhez hasonlítható.
Bölcseink meghatározásában a feleséget és az ágyast mindössze az különbözteti meg egymástól, hogy az előbbinek van házasságlevele, az utóbbinak nincs.
„Anyjának egyetlene” A. S. Hartom szerint arra utal, hogy lánytestvérei sem hasonlítanak rá.

* * *


Ami a számokat illeti, az allegorikusan értelmezők pontosan kiszámolták, hogy a „hatvan” az nem más, mint Ábrahám és ivadékai, a „nyolcvan” Noé és ivadékai, a bárka veteránjai és a leszármazottak. (Rási)
Jonatán egy olyan magyarázatot talált ezekre a számokra, hogy amikor a szír-görög hadsereg el akarta foglalni Jeruzsálemet, a támadó seregben hatvan edomita és nyolcvan izmaelita herceg volt.
Szfornó azon a véleményen van, hogy a hatvan és a nyolcvan a világ bölcsei, akik az istenség titkát, illetve a természet törvényeit kutatják.
„Ki ez a lány?” Ezt ugyanazok mondják, akik az előző versben a szépségét dicsérik. „Mint a hajnal” – amely lassan kel (talán a hajnalcsillagról van szó – mondja Ámosz Cháchám lábjegyzetében). Így történt ez a zsidókkal is, lassan a második Szentély idején – mondja Rási. „Először Zerubábel, Júdea pasája, aki nem volt király, és elnyomásban éltek, Perzsia és Hellasz igája alatt. Utána legyőzték őket a Hasmoneusok, akik már királyokként funkcionáltak.” (Rási)

AMINÁDIV SZEKERE


„Lementem a dió(fá)s kertbe, hogy gyönyörködjem a rügyező völgyben s megnézzem, érik-e a szőlő, virágoznak-e a gránátalmák? Nem tudtam (észre sem vettem) amikor Áminádiv szekerére tettek engem.” (Énekek Éneke 6,11-12)

Ez a vers az Énekek egyik legérthetetlenebb, legnehezebben értelmezhető verse. Magát az Aminádiv nevet az Írás két szóban említi meg: Ámi Nádiv, aminek jelentése: népem nagylelkű, adakozó, bőkezű. Az Aminádiv szekere alatt esetleg baldachin (pirjon) vagyis chupa is érthető. (A. S. Hartom) Ebből eredően lehetséges, hogy a kedvese felvette őt a szekerére, de ő ezt észre sem vette.
A Dáát Mikrá úgy véli, hogy Ámi Nádiv az ismert héber név, Aminadav egyik változata, s így hívják a kedvest, esetleg a szeretőt. A Dáát Mikrá a Nádivnak egy további értelmezését is felveti, miszerint ez azt jelentené, hogy a „nép vezére” (Nedivé Ám, 4Mózes 21,18), vagyis nagy emberek. Található olyan forrás, ahol a Nádiv alatt királyt kell érteni (Jób, 34,18).
A psát is zavaros ennek a magyarázatánál, e szerint lehetséges, hogy a lány szerelmesében királyfit lát, aki négylovas hintón jön érte, és ő már fenn is van rajta.
A Dáát Mikrá úgy értelmezi, hogy az ifjú pár már túl van a menyegzőn, az ifjú férj (aki a háláchá szerint egy királyra hasonlít) dicséri ifjú feleségét, aki neki olyan, mint egy királynő, s boldogabb vele, mint Salamon temérdek feleségével és ágyasával. A lány viszont dicséri szerelmesét, aki olyan, mint a király, s akinek ő – ara – a „szekere”.

* * *


E nehezen értelmezhető versek allegorikus elemzésének gazdag választéka áll rendelkezésünkre.
Mindenekelőtt Rási, az exegéták legnagyobbika, az, akit meg kell említeni.
A „dióskert” – ez a második Szentély, ahol az isteni Dicsfény (Schiná) lakozott, hogy meglesse, vajon a zsidók betartják-e a parancsolatokat, vannak-e köztük tudósok, tanítók, bölcsek és olyan egyszerű emberek, akik tele vannak micvákkal, mint magokkal a gránátalma.
„Nem tudtam
Izrael Közössége arról panaszkodik, hogy nem tudta magát megóvni attól, hogy vétkezzék, hogy el ne bukjék az értelmetlen gyűlölködésben és oktalan vitákban, amik különösen az (utolsó) hasmoneus királyok, a két testvér, Hyrkanos és Aristobulos idején erősödtek fel, s aminek a következménye lett a rómaiak uralma, hogy a nép szolgává, a népek szekerévé vált.
A Talmudban több leírás is fennmaradt a két fivér testvérharcáról. Ez volt tulajdonképpen az első (de sajnos, nem az utolsó) zsidó polgárháború. (Köztudott, hogy a második Szentély pusztulását megelőző időkben, Jeruzsálemben, a politikai ellenfelek nemegyszer véres leszámolásban végeztek egymással.) Más, ismert Midrások (Rábá, Jálkut) ezt a verset Józseffel, Dáviddal és Mordechájjal – akik megmenekültek egy-egy veszélyes helyzetből – hozzák összefüggésbe.
Íme erre egy példa: „Mond Izrael Közössége a világ népeinek: Ne örüljetek bukásomnak, „Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, felkelek” (Micha, 7,8) mert amikor sötétségben ültem, az Örökkévaló kivitt a világosra, ahogy az írva vagyon: „Ha sötétben leledzem is, az Örökkévaló az én fényem.” (Uo. Midrás rábá)

* * *


„Térülj-fordulj (a) Sulamit. Térülj-fordulj, hadd csodáljunk! Mit csodáltok (a) Sulamiton? Táncosnőt akartok látni? Milyen szépen lépdelsz a saruidban, fejedelmi lány. Domború csípőid ékszerekhez hasonlók; művész kezeinek alkotása. Köldököd kerek csésze, amiből nem hiányzik az óbor, tested búzahalom, liliomokkal szegélyezve...” (Énekek Éneke 7,1-3)
Valójában nem lehet tudni, kiről is szól a vers, és egyáltalán mit jelent a szöveg. Nem tudni, vajon miért szerepel a Sulamit (ami egy héber lánynév) előtt névelő? Ez a héberben sem szokásos.
Ebben a kérdésben is több nézet csap össze. Van aki azt mondja, hogy az „a” Sulamit alatt Sunamitot kell érteni, vagyis egy Sunámávárosából (lásd Jósuá 19,18) való lányt. Mások azt vallják, hogy a sunémbeli Áviságról van szó, akiről az Írás tanúsítja, hogy a legszebb lány volt egész Izraelben (ő volt az, aki Dávid királyt „melegítette” öreg napjaiban, 1Királyok 1,1)
Ibn Ezra, valamint a Dáát Mikrá szerint nem személynévről van szó, hanem Jeruzsálem egyik jelzőjéről. E szerint a lány kiválik a táncoló lányok (Jeruzsálem lányai) közül, mire társnői utánaszólnak, hogy jöjjön vissza, mert látni akarják szóló táncát. Ő azonban – vagy nevében egy másik lánycsoport – visszautasítja a kérést, mondván, hogy ő nem táncosnő, nincs, mit látni rajta, ő a kedveséhez megy.
Rási, mindjárt a fejezet elején egyértelművé teszi a maga véleményét, miszerint se táncosnőről, se jeruzsálemi lányról nincs szó: „(A népek) mondják nekem: hagyd el az Örökkévalót és térj hozzánk, te, aki teljes és egész (sulamit, salem: teljes, tökéletes) vagy hitedben, hagyd ott és gyere hozzánk, mi majd kormányzóvá, kiskirállyá teszünk téged!”
A „térj vissza” felszólítást – a Tárgum szerint – Isten mondja a zsidó népnek: „Térj vissza, Izrael népe, Jeruzsálemhez, a Szentélyhez, a Tanházhoz és hallgass a próféták szavára...” Ez inspirálta Möcudát Dávidot is, amikor azt mondta: „Térj vissza a gálutból országodba és én majd gondoskodom a Szentély felépítéséről...”
Mivel a „térj vissza” kifejezés négy ízben fordul elő, a Midrás ezt úgy érti, hogy ez a négy különböző gálutból való menekülést jelenti.

* * *

„Mily szépen lépdelsz...” (Uo.)
Figyelemre méltó, hogy a lány idomainak leírása itt is szemérmes, s a hasonlatokat a természet világából (búza, liliom, őzsuta stb.) származtatja.

A MANDRAGÓRÁK ILLATOZNAK


„Nyakad elefántcsonttorony, szemeid hesboni tavak a bát-rábimi kapunál, orrod, mint a Libanon tornya, mely Damaszkusz felé néz. Fejed olyan, mint a Kármel, és fejeden a haj, mint a bíbor; egy királyt tartanak fogva fürtjei. Mily szép vagy és mily kedves, gyönyörűséges szerelmem. Termeted pálmához hasonló, kebleid szőlőfürtökhöz. Gondoltam: felmegyek a pálmafára, megragadom fürtjeit. Olyanok melleid, mint a szőlőfürtök, leheleted, mint az alma illata. Ajkad íze, mint a legjobb boré, mely szerelmesemtől árad felém; álmomban is beszéltet.” (Énekek Éneke 7,5-10)

A fentebb felsorolt hasonlatokkal manapság nemigen lehet mit kezdeni. Ki tudja, mit akart kifejezni az Énekek szerzője pl. Hesbonnal, ami egy nagy moabita város volt valamikor, de később a reubeniták elfoglaltak? (4Mózes 21,28 és 32,7, valamint Jósuá 13,17) Ma már nem tudja senki azt sem, hol volt az a bizonyos elefántcsonttorony vagy Libanon tornya, amihez a kedves orrát hasonlítja. Erre már Rási sem tud mit mondani, így arra következtet, hogy az orr (héberül: áf) ez esetben inkább arcot jelent.

* * *


„Damaszkusz felé néz.” Elképzelhető, hogy a Libanon hegyén állt egy kilátótorony, amiről be lehetett látni Damaszkuszt. Rási, a Midrás alapján, annak a véleményének ad hangot, hogy: „Ez (a Libanon tornya) nem más, mint az a Salamon építtette libanoni erdő-palota (1Királyok 7,2), aminek a tetején állva megszámolhatók Damaszkusz házai.”
(Damaszkusz, a Hermon hegység lábainál fekvő oázis volt, ami Ábrahám szolgájának, Eliézernek a jóvoltából vált ismertté, aki onnan származott. A bírák korában Arám fiai telepedtek meg benne, majd államuk fővárosává tették. Később Dávid elfoglalta, és az arámiak fölé kormányzót helyezett, és adót is fizettetett velük. (2Sámuel 8,6)
„A fejeden a haj, mint a bíbor” kissé érthetetlen, hiszen eddig arról volt szó, hogy hollófekete haja volt a kedvesnek. Nem kevésbé homályos az „egy királyt tartanak fogva” hasonlat sem, amire egyesek állítják, hogy az ara feje nem más, mint a „király”, mások szerint pedig egy olyan igazi királyról van szó, aki – ha meglátná a szép lányt – szeretne fürtjeinek foglyául esni. Ibn Ezra megjegyzi, hogy az arab versfaragók költeményeiben is hasonló képek találhatók.

* * *


„Termeted pálmához hasonló – kebleid szőlőfürtökhöz. Gondoltam, felmegyek a pálmafára, megragadom fürtjeit...”

Minden bizonnyal ez a legerotikusabb vers az Énekekben. A hagyományos kommentátorok nem foglalkoznak e mondatok elemzésével, egyszerűen elsiklanak felettük. A Dáát Mikrá csak annyit jegyez meg, hogy ha a kedves a cédrus, akkor az ara a pálma. A datolya pedig ugyancsak fürtökben nő, nemcsak a szőlő. Egyébként pedig ez a vers az előző fejezetben szereplő dióskert – ahol a szőlő is, a datolya (pálmafa) is megterem – folytatása. „Van úgy, hogy a szőlő felfut(tatja magát) a pálmára.” (Ámosz Cháchám)
A bor, ami „álmomban is beszéltet” a leány talán legnagyobb dicsérete. Félreérthetetlenül a célzás arra irányul, hogy a bor elaltatja azt, aki issza, de az a bor, amit a kedves az ara szájában érez nemhogy nem altatja el, ellenkezőleg – felébreszti, vagyis még álmában is érzi szerelmét.

* * *


A midrási allegória a fentieket a zsidó történelem tragikus vonatkozásaival hozza összefüggésbe. A sudár, pálmához hasonló termet, a zsidó nép bátor kiállását hivatott jelképezni Nebukodnecár idején, amikor a zsidók akkor sem hajtottak térdet a bálványok előtt, amikor a nép többségét száműzték, miután a Szentély elpusztult és a nemzeti függetlenség megszűnt. A „kebleid, mint szőlőfürtök” arra a négy zsidó hősre (Dániel, Hananja, Misael, Ázárja) vonatkoztatja, akik jó példával jártak elő, hogy miként kell egy büszke zsidónak viselkednie, akár az életét is feláldoznia, az Örökkévaló nevének megszenteléséért.
Dániel – ő az, aki csodálatos módon kiszabadult az oroszlánveremből, míg másik három társát tüzes kemencébe vetették, mivel mindnyájan megtagadták a bálványimádást. Ők élve menekültek meg a tűzből, ami csodálatos módon nem fogott rajtuk.
Hananjá, Misaél és Ázárja – amikor elhatározták, hogy életüket Isten nevének megszenteléséért áldozzák, „az Örökkévaló azt mondta a szolgálattevő angyaloknak: menjetek és csókoljátok meg ezeknek az ősatyáit, mivel ők is éppúgy hajlandók magukat tűzbe vettetni, mint tették ezt őseik is (Ábrahámot – a Midrás szerint – Nimród tüzes kemencébe vetette, míg Izsák hagyta magát feláldozni, ami tűzhalált jelent – Tórá Tmimá) – mondá rabbi Jochanán.
A vers további jelentősége abban rejlik, miként azt Bölcseink megállapították, hogy a talmudistáknak még a haláluk után is elismerést biztosít, ha tanításaikat idézik. (Jevámot 97)

* * *


„Én szerelmesemé vagyok és ő is utánam vágyódik. Jöjj, hát, szerelmesem, menjünk ki a mezőre, háljunk a ciprusok között. Korán (reggel) menjünk a szőlőbe, nézzük meg, fakad-e a szőlő, kinyílt-e virága, virágoznak-e a gránátalmák? Ott ajándékozlak meg szerelmemmel. A mandragórák illatoznak, ajtónk előtt ott a sok édes gyümölcs, van friss, van aszalt is: szerelmesem, neked tartogattam!” (Énekek Éneke 7,11-14)

Az „utánam vágyódik” valószínűleg ellensúlyozni kívánja az Évát sújtó átkot „... vágyakozol férjed után, ő meg uralkodni fog rajtad” (1Mózes 3,16), és bizonyítani, hogy ez esetben a szerelem kölcsönös, az átok sem fog rajtuk.
„A mandragórák illatoznak.” A mandragóra (héberül: dudáim) gyümölcse a paradicsoméhoz hasonló, gyökere emberformájú, a régiek szerelmi varázserőt tulajdonítottak neki (1Mózes 30,14) (régi magyar fordításokban nadragulyának fordították, ami egészen más gyümölcs, az egy fekete bogyós növény és mérgező).
Másutt (Jeremiás 24,1-2) a dudaimot, mint a dud (kosár) többes számú alakját vették alapul, így a hasonlatot egy kosár fügének vélték, miként Rási is.

* * *


A Szifté Cháchámim olvasatában a fent idézett versek – párbeszédek Isten és Izrael népe között. Eszerint Izrael Közössége azt mondja Istennek: „Ne ítélj meg bennünket, mint a nagyvárosok lakóit, akik között annyi a rablás és erkölcstelenség. Nézd a falvakban élő zsidókat, akik keményen dolgoznak megélhetésükért, akik, bár szűkösen élnek, de a parancsolatokat betartják.” Úgy tűnik, hogy a zsidók már az ókorban is hithűbb életet éltek vidéken, mint a városokban.

AZ ALMAFA ALATT...


„Bárcsak bátyám lennél, ki anyám mellét szopta! Ha az utcán találkoznánk, megcsókolhatnálak és nem szólnának meg. Elvezetnélek, anyám házába vinnélek. Te tanítgatnál engem, én meg fűszeres borral itatnálak, gránátalma-musttal. Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Kérve kérlek benneteket, Jeruzsálem lányai, ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja!” (Énekek Éneke 8,1-49)

Ez az előző fejezetben elhangzottak folytatása. A Dáát Mikrá akként értelmezi, hogy ezek a szerelmes lány ábrándozásának szavai, s bár a szöveg egyes szám második személyben szól, az intimebb részeknél – szemérmességből – átvált egyes szám harmadik személyre.

* * *


Az „elvezetnélek anyám házába...”
– az eredeti héber szöveget többféleképpen lehet fordítani, nem kevésbé értelmezni. Ámosz Cháchám szerint az ara azt mondja kedvesének: te majd tanítasz engem, és én a kedvedre teszek. Ez cseng leginkább egybe a fenti fordítással.

* * *


A Midrás – a testvérekre vonatkozó – allegóriát olyanokra vetítette, mint pl. József, aki olyannyira szerette Benjámint (Midrás Sir hásirim). Rási azt vallja, hogy bár Józsefről van szó, de nem Benjáminnal kapcsolatosan, hanem a többi testvérre érti, akiken nem állt bosszút, inkább vigasztalta őket.
Egy másik Midrás Mózes és Áron „testvéri csókját” érti alatta, amikor azok a pusztaságban találkoztak. (2Mózes 4,27)
Egy további Midrás a „bárcsak testvérem lennél” verset összeveti a „...testvér a nyomorúságban születik” Írásverssel (Példabeszédek 17,17), és azt magyarázza, hogy „amíg a zsidók hazájukban éltek, békében és nyugalomban, és a Szentély védelme alatt álltak – addig nem kérték, hogy az Örökkévalóval testvéri viszonyban legyenek, hanem csak ösztöneik szerint éltek. A Szentély pusztulása és a zsidók száműzetése után azonban, már kérték erre az Örökkévalót”.

* * *

„Ki ez a lány, aki a pusztából jön, szerelmesére támaszkodva? Az almafa alatt ébresztettelek, ahol anyád vajúdott veled, ahol vajúdott és megszült téged. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony erős a szerelem, mint a halál, kemény a féltékenység, mint a sír. Úgy lobog, mint a lángoló tűz, mint Isten lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni. Ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szerelemért, csak gúny tárgya lehetne!” (Uo. 5-7)
„Ki ez a lány?” Rási allegorikus értelmezésében „az Örökkévaló és törvényszéke” (bét din-je); Izrael Közössége, melyet felruháztak minden jóval, a Tórával, az isteni dicsfénnyel, és amely megőrizte magát a gálutban is.
„Szerelmesére támaszkodva.” Csatlakozik szerelméhez, bevallja, hogy barátnője és tapad hozzá.
„Az almafa alatt ébresztettelek.” Emlékezz, hogy a Színáj hegy alatt, ami a fejemre volt terítve, mint egy alma – ott ébresztettelek. Ez pedig a szerető fiatalasszony szava, aki ébresztgeti férjét éjszaka „a fekvőhelyen szenderegve (Jób, 33,16) ölelgeti és csókolgatja őt.” (Rási)
„Az almafa alatt.” „Azon derék asszonyoknak, akik akkor éltek – mond reb Ávirá – az érdeme, hogy a zsidók kiszabadultak Egyiptomból. Ezek igyekeztek férjük kedvében járni, így amikor eljött a szülés ideje, kimentek a mezőre, s ott, az almafák alatt szültek, miként az Írás is tanúsítja »az almafa alatt ébresztettelek«.” (Szóta, 11b)
Másutt a Midrás még jobban részletezi és kiszínezi a történetet, amiből kiderül, hogy a zsidó asszonyoknak köszönhetően nem haltak ki a héberek a szörnyű elnyomás és egyiptomi genocid intézkedések idején. Azokkal a réztükrökkel kapcsolatban, amiket a nők ajándékoztak a Hajlék felépítéséhez, mondja a Midrás, hogy Mózes először nem akarta ezt elfogadni, mivel a tükrök, úgymond, a rossz ösztönt szolgálják.

A NÉPEK ORSZÁGÚTJÁN


Az egyszerű szövegértelmezés a „tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra” (Énekek Éneke 8,6) és a „bárcsak bátyám lennél” szenvedélyes mondatok a szerelmes lányból törnek fel. De vajon, miért? Ha az előbbieket figyelmesen olvastuk, akkor abból kiviláglik, hogy a lány feltehetően féltékeny, mivel kedvese időnként el-eltűnt egy időre, magára hagyva a lányt, aki ezt nagyon nehezen viselte el. Möcudát Dávid is azon a véleményen van, hogy a lány inkább kész lenne meghalni, minthogy a szeretője elhagyja őt, „amikor látni fogom, hogy a többi, korombeli lányok, boldogan élnek és élvezik az életet a férjükkel, én pedig szerencsétlenül élek, egyedül, elhagyatva...”
Möcudát megállapítása az is, hogy a psát és az allegorikus magyarázat egybeesik, nevezetesen: az elhagyatott zsidó nép panaszkodik Istenének: „ha továbbra is kénytelen leszek gálutban élni, elviselhetetlen lesz a féltékenység, mivel látni fogom, hogy a világ népei mind ott élnek saját országukban, békében és gondtalanul, én pedig vándorlok a népek országútjain”.
„Ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szerelemért, csak gúny tárgya lehet” (Uo. 7) kijelentés alatt burkoltan a mátkapénz (mohár) ellen szól (az ókorban a lányt vásárolni szokták – a beduin törzseknél ez a szokás a mai napig is dívik – a szerelem a házasság létrejöttében nem játszott szerepet).

* * *


„Kicsi még a húgunk, nincsenek keblei, mi legyen, ha megkérik? Hogyha kőfal, építünk rá ezüst tornyot, ha pedig ajtó, bedeszkázzuk cédrusfával. Kőfal vagyok, kebleim, mint a tornyok, de előtte olyan leszek, mint aki megtalálta boldogságát.” (Énekek Éneke 8,8-10)
Egyesek szerint, a fenti vers nem más, mint a lány gúnyolódó szavai fivéreiről, akik „gondoskodni” akartak róla. Olvashattuk, hogy „anyám fiai haragudtak rám; szőlőt őriztettek velem...” Az ókori társadalmakban gyakorta a fivérek felügyelték lánytestvérüket, erre a Bibliában is több példa van.
A „ha kőfal”, „ha ajtó” kifejezésekben a Dáát Mikrá pozitívumot lát, miszerint a fivérek készek hozományról gondoskodni. Mások más értelmet adnak ennek, azaz két lehetőséget látnak a fivérek. Ha a húg erkölcsös, szemérmes, mint egy áthatolhatatlan fal, akkor ezüst koronát tesznek a fejére, miként az egy jó családból származó lányhoz illik, s hozzáadják egy gazdag férfihez. Ha pedig nem, és olyan lesz mint egy ajtó, amely minden kopogásra kinyílik – akkor cédrusfából készült zár kerül rá, azaz erős kézzel őrzik, majd hozzáadják egy olyan férfihez, aki majd vigyáz rá.

* * *


Az ara nem kér a gondoskodásból, a Dáát Mikrá szerint is a szerelem kölcsönös és tökéletes.
Az egyik allegorikus értelmezés szerint itt az angyalok kara csodálja Izrael – a „lenti”, alsó világban való – viselkedését, miközben ő, Izrael, húga a „fentieknek” az angyaloknak. Meg akarják tudni, mennyire hűséges Izrael az isteni örökséghez és a hagyományokhoz.
A Midrás – a kis húg alatt – a fiatal Izraelt érti, akit az Örökkévaló kiskorúként kezel: „Rabbi Jehuda ben Szimon mondotta: Az idők végén jönnek a világ népeinek vezetői, és bepanaszolják Izraelt az Örökkévaló előtt, mondván: Világ Ura! Hiszen ezek is pogány bálványimádók voltak (akárcsak mi), miért kivételezel velük? Az örökkévaló ezt válaszolja nekik: „Van nekünk egy kishúgunk.” A hasonlat egy olyan kisgyerekről szól, aki bármit is tesz, megbocsátanak neki. Így van ez Izraellel is. Bármennyire is bepiszkítják magukat vétkekkel – Jom Kippurkor megbocsátást nyernek” (mivel akkor megtérnek). (Tórá Tmimá)

* * *


A Midrás a zsidó történelemből hoz fel példákat a kishúg illusztrálására. Az egyik Midrás-bölcs Ábrahámmal példálózik, amikor Nimród a tüzes kemencébe dobta. A másik Szodomával, és így tovább. Egy további Midrás az Ezra-szervezte aliját hozza a verssel összefüggésbe: miért kicsi a húg? Mert kevesen alijáztak, a többség Bábelben maradt. S mit jelent, hogy „nincsenek keblei?” Ez az az öt fontos dolog, ami a második Szentélyben hiányzott (az elsővel szemben): az égi tűz, a felkenésre szolgáló szent olaj, a Frigyszekrény, a Szent Sugallat és az urim vötumin.
„Mi legyen húgunkkal?” – Mit teszünk aznap, amikor Cyrus leállítja az aliját? (amit előzőleg már engedélyezett) és kijelenti: „Aki már átlépte az Eufráteszt, az átlépte, aki nem, az már nem lépheti át.” „Ha kőfal ő” – ha Izrael egy emberként, mint egy erős kőfal alijázott volna Ezra idején – a második Szentély nem dőlt volna romba.
Ennek a gondolatnak a jegyében mondta Rés Lákis, a neves ereci amorita rabbi Bár Chánának: „Isten nem szeret titeket, babilóniaiakat (itt idézte a „kőfal”-at és az „ajtó”-t). „Ha, ugyanis, kőfalként viselkedtetek volna és egy emberként alijáztatok volna Ezrával, akkor olyanok lettetek volna, mint az ezüst, ami nem enyészik el. Most, hogy úgy alijáztatok, mint egy ajtó, részletekben – olyanok vagytok, mint a cédrus, amit a férgek szétrohasztanak.” (Midrás Sir Hásirim)

SALAMON SZŐLŐJE


„Szőlője volt Salamonnak Báál-Hámonban. Szőlejét őrökre bízta, mindegyikük ezer ezüstöt hozott a termésért. A magam szőlejére magamnak van gondom. Az ezer ezüst legyen a tied, Salamon; kétszáz pedig a termés őrzőié. Te, kertekben lakó lány! Barátaim a szavadat lesik, hadd halljam én is! Menekülj, szerelmesem, hasonlóan egy gazellához, vagy egy fiatal szarvashoz, a balzsamillatú hegyeken!” (Énekek Éneke 8,11-14)

Ezen utolsó vers értelmezése komoly nehézségekbe ütközik. Ha – értelemszerűen – Salamon királyról van szó, akkor hol volt az említett szőleje, ti. egyetlen exegétának sincs fogalma arról, hol, merre lehetett Baál-Hámon. A Midrás arra következtet, hogy esetleg Jeruzsálemről van szó, ahol sok ember lakott (hamon: héberül rengeteg).
Azt, hogy valóban Salamon királyról van szó, azt maga a Talmud állítja (Sávuot, 35b), bár az Énekekben – különböző elnevezéssel (Sálom, Slómó) – szereplő Salamonok Istenre utalnak, aki a béke ura.
Salamon mérhetetlen gazdagsága a Biblia és a kapcsolódó Midrás-irodalom kedvenc témája. A Királyok könyvében, az ő idejében Jeruzsálemet úgy jellemzi, mint ahol az arany az utcán hever. Nagy ménese volt, telivér arabs lovait Egyiptomból hozatta, és Sába királynője sem fukarkodott a drága ajándékokkal. Ily módon az ezer ezüstöt fialó szőlő sem feltétlenül allegorikus értelemben értendő. Egyes kommentátorok idézik Jesájá prófétát, aki „ezer ezüstöt érő ezer szőlőtőkéről” beszél (Jes. 7,23) azaz, egy olyan bő termést hozó szőlőről, melyért a bérlő ezer ezüstöt köteles fizetni. (Az Írás itt a bérlőt őrzőnek nevezi.)
Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy ki mondja a fenti szöveget. Az egyik szerint a lány, aki szembeállítja Salamon gazdagságát és bő termésű szőlejét a maga kis szőlőskertjével, mondván, ami a tied, az legyen a tied. Ebből eredően a bevezetőt meg egy kórus mondja, és a lány válaszol rá, hogy ő még őrizni sem akarja Salamon szőlejét, bár az őrök magas bért kapnak érte (a termés értékének egyötödét), de őt akkor sem érdekli. (Dáát Mikrá)
A másik vélemény szerint a szöveget a pásztorfiú mondja, gúnyosan utalva Salamon háremére. Ebben az értelmezésben minden továbbit is a boldog vőlegény mondja: az én kis szőlőm csak az enyém, csak én őrzöm azt.
Ámosz Cháchám arra a következtetésre jut, hogy az idézett szövegek kettős értelmezéssel bírnak – szöveghű (psát) és utalás (remez). Eszerint egyrészt a lányt gyerekkorában a fivérei kisemmizték, elvették szülői jussát, szőlejét, és más szőlejében dolgoztatták, csőszként. S most, hogy felnőtt és vőlegénye is lett, visszaadták tulajdonát. Az ún. utalás szerinti értelmezésben a lány a fiú „szőleje”, mivel az annyira szereti őt.

* * *


A szőlő – allegorikus értelmezésben – Izrael Közössége, akit a próféta Isten szőlőjének nevez, (Jes. 5,7) Báál-Hámon pedig Jeruzsálem. Az „őrök” a népek – Bábel, Média, Hellasz, Edom – akiknek a kezébe adta Isten a vétkes zsidó népet. Ezek „hozzák a pénzt”, vagyis szedik a zsidóktól a különféle adókat (fejadó, türelmi adó stb.). De az Ítélet Napján az Örökkévaló majd törvényt ül felettük, s azt mondja nekik: „az én szőlőmre nekem van gondom”, vagyis annak ellenére, hogy kezetekre adtam őket, a szőlő az enyém. (Rási)
A Midrás ezzel kapcsolatban elmesél egy történetet:
„Egy király megharagudott a fiára, és az egyik szolgája kezére adta. A szolga ütlegelte a királyfit, mondván, ne hallgass apádra! Mire a királyfi azt válaszolta: Bolond vagy te! Az apám azért adott a kezedre, hogy ezzel fenyítsen meg, mivel nem fogadtam szót neki. Erre te azzal jössz, hogy ne hallgassak rá?
Így volt ez a zsidókkal is. Vétkeik miatt lerombolták a Szentélyt és a zsidókat száműzték Babilonba. Ott Nebukodnecár azt mondta nekik, ne hallgassanak Istenük szavára, hanem boruljanak le az ő bálványai előtt. A zsidók pedig azt válaszolták: meg vagy te őrülve, király! Azért adott Istenünk a kezedre, mivel bálványt imádtunk, te meg azt mondod, hogy imádkozzunk a te bálványaidhoz. Jaj, neked, király!... Ekkor mondta azt az Örökkévaló: Ez a szőlő az enyém...” (Midrás Sir Hásirim)

* * *


Jonatán ben Uziél szerint Salamon halála után Jerovám kettészakította a királyságot, és tíz törzs fölé kiterjesztette uralmát, Salamon fiának, utódjának, Rechávámnak, pedig, mindössze két törzs jutott, Jehuda és Benjámin. Mindez Áchijá próféta jövendölése alapján történt így.
Amikor Salamon tudomást szerzett a jövendölésről, meg akarta öletni Jerovámot, aki Egyiptomba menekült.
„Te kertekben lakozó lány.” Ez az utolsó strófa a vőlegény szavait mondja el, aki a barátaival sétál a kertben, ahol menyasszonya magában énekelget. Valószínűleg a hangja vonzotta oda a fiatalokat. A lány – kedvese kérése ellenére sem hajlandó a többiek előtt énekelni, inkább kedvesét is elküldi, menjen el, s akkor a többiek is távoznának. Titokban, persze, reméli, hogy csak a többiektől szabadul meg, kedvese ott marad. Ebből az világlik ki, hogy a lány, hűségből, csak kedvese előtt hajlandó énekelni. Egy más értelmezés szerint a kedves azt sugallja, hogy a lány csak neki énekeljen. (Ibn Ezra)

* * *


A „kertekben lakozó” – allegorikus felfogásban – a gálutban élő zsidó nép, aki idegen kertekben, idegen mezőkön „legel”, sehol nincs otthon, mindenhonnan kinézik – otthon csak a tanházakban, a zsinagógákban érzi magát. (Rási)
„Fuss, menekülj, szerelmesem” Rási szerint (a Midrás alapján) Izrael bizalmasan ajánlja az Örökkévalónak, meneküljenek el a gálutból (hiszen, mivel Isten velünk van, ő is elszenvedi a gálut minden nehézségét). „Gyere, meneküljünk és válts ki bennünket közülük és légy olyan, mint a szarvas, hogy a megváltás gyors legyen, és nyugtasd dicsfényedet az illatos hegyeken (ez a Mórija hegye) és a Szentély épüljön fel napjainkban mielőbb, ámen.” (Rási)
„Menekülj, kedvesem.” „Amikor a népek lakomáznak, esznek-isznak és kurjongatnak, az Örökkévalónak elmegy a kedve mindentől és arra gondol, hogy véget kell vetni a világnak. Ekkor a Tóra eléje lép és védőbeszédet tart, mondván: Világ Ura! Ahelyett, hogy azokra néznél, akik káromolnak és haragítanak (ocsmány viselkedésükkel), nézd inkább Izrael fiait, a Te népedet, akik áldják nagy Nevedet a Tórával és dicshimnuszokat zengenek Neked. A Szent Sugallat pedig azt kiáltja: menekülj, kedvesem, menekülj a népektől és ragaszkodj Izraelhez!” (Midrás Sir Hásirim)

  •  
  •  
    •