2012. szeptember 30., vasárnap

ZSOLT BÉLA/KILENC KOFFER (13)


 AUSWITZ ÉS A FELESÉGEM HOROSZKÓPJA

20.


Nem tudom, hallgatta-e Friedländer, amit most meséltem neki, és azt sem tudom, hogy valóban el- mondtam-e mindezt, vagy csak hangtalanul emlékeztem. A türelmetlen csöndet akartam elűzni – s talán öntudatlanul biztatni is magamat: ha mindaz, ami odakint történt, emlékké lehetett, ha mindezt megúsztam, talán most is? ... De nem. Pillanatra sem hittem, hogy ezt is meg lehet úszni. Már az is csoda volt, hogy aknán és tífuszon át az első oroszországi karácsonyt megértük, és utána még egyet, ráadásul a börtönben. Ajándék volt, vagy inkább ugratás a sorstól. Ezt nem ússzuk meg: holnap reggel indul az első transzport, és hat nap múlva megy a kórház is. Nem lehet csinálni semmit – hányszor magyarázzam, hogy nem is akarok! Azt a kancsal, hosszú combú ápolónőt, akinek a csendőrrel volt az az esete, s akinek a csendőr azt mondta, hogy néhány jóravaló zsidón segíteni akar, azóta sem láttam. Kitették innen, vagy az a barátságos csendőr bosszút állt rajta, és kiemelte a kórházból? Holnap majd érdeklődöm, ha nem megy ki a fejemből, hogy mi történt vele.

Mégis hangosan mesélhettem sírásóemlékeimet, mert Friedländer, bocsánatkérően, éppen akkor nyitotta ki a szemét, amikor elhallgattam. Megint abszolút csönd lett, s ettől riadt fel. Mérhetetlen hosszú idő után a kapucinusok temploma elütötte a háromnegyed tizenkettőt. Aztán kívülről órákig megint nem hallatszott semmi más hangtünemény. S mintha a kórteremben is abszolút teljes lett volna a némaság. De az is lehet, hogy négy nap alatt úgy megszoktam ezt a hörgést, nyöszörgést és horkolást, hogy már nem is érzékeltem: mint a vasutas, aki az állomáson lakik, és nem hallja a mozdony füttyét. Lehet, hogy csak a külső zajokra összpontosítottam minden figyelmemet – hiszen csak kívülről jöhetett valami váratlan hang; jeladás, fordulat...

Csak annyi történt, hogy a kék fényben láttam két fehér orvosi köpenyt, amint felém libeg. Az egyikben Németi doktor imbolygott, a másikban egy idegen orvos, akit eddig még nem láttam. A szülészetet vezette, fenn az emeleten, ahol a feleségemet elrejtettük. Amint a gyér fényben megvillant hullámos, ápolt, vörös haja, és rám vetődött világoskék, hidegen firtató tekintete, mindjárt elidegenített. Hatásosabb arca volt, mint az átlag vidéki nőorvosoknak - általában nem volt vidékies, valahogy kikészítetten, ripacs módon nagy világias. Mint valaki, aki nagyon alulról került fel ügyességével, sviháksággal, s azóta mondén környezetben él. Itt is elegáns volt, a fehér köpeny résén kibuggyant az előreugró selyemnyakkendője. Illatos volt - tipikus szanatóriumi idegorvos, a divatos fürdőhely gyógyintézetében. Pszichoanalitikus, aki visszaél a gyógymódtól kicsikart titokkal, s szerelmet, de inkább pénzt zsarol velük, esetleg az öregedő milliomosnő paplanán nyugtalanul villogó négykarátos szolitert. S ha kell, vele hál, s ha kell, végigcsinálja vele az egész Ars Amatoriát, amíg hajnalban kicsikarja a hölgytől, hogy bérel neki egy szanatóriumot. S ha kibérli, néhány hét alatt s néhány Öngyilkossági kísérleten és gyomormosáson keresztül kiszekálja és kiutálja, mert kell a hely a betegeknek.

Ilyen vízióm támadt percek alatt erről az orvosról. S azért beszélek róla ilyen részletesen, mert ez az orvos mentette meg az életemet és a feleségem életét.

Éreztem, hogy rábeszélőképességével nemcsak ellenfelet és ellenséget tud leszerelni, de nála értelmesebb és erősebb idegzetű emberekkel is el tudja fogadtatni, amit akar. Olyan, mint egy diabolikus ügynök, aki ha kedve támad, az orvosnak eladja a vetőgépet és a földbirtokosnak az elektrokardiográfot. Ezúttal az életemet akarta rám sózni. Nem az a fajta ember, aki ok nélkül, puszta emberi szolidaritásból akarja megmenteni az életemet, vagy azért, mert meg van győződve róla, hogy olyasvalaki vagyok, akire még a világon szükség lehet. Ha ez az ember életmentéssel foglalkozik, akkor ez az életmentés valami nagy stikli vagy fogás ürügye – még csak nem is a saját életének megmentéséé. Még ennél is többről lehet szó – mert az első pillanattól, hogy megszólított, pontosan éreztem: ha senki más nem, ez a vörös doktor megmenti magát a vagontól és a gáztól

- A felesége küldött, mesterem – kezdte nyegle, bennfentes modorban. – ö közölte velem, hogy Ön odakint, Ukrajnában átesett a kiütéses tífuszon.

- Igen, átestem – mondtam. – De van ennek most jelentősége?

- Kolozsvárt leállították a deportálást a tífusz miatt – magyarázta. – Ott igazi tífuszjárvány tört ki. Nálunk nincs járvány, de majd csinálunk – és sejtelmesen mosolygott.

- Honnan tudja, hogy Kolozsvárt leállították? – kételkedtem. – Ezek itt nem ijednek meg egy kis járványtól.

Németi doktor válaszolt helyette:

- A kolléga kijár a városba. A legjobb helyről hallotta. A kolléga ugyanis az egyetlen, aki engedéllyel kimehet a gettóból. A közkórházba jár ki, de mindenkivel találkozik.

- Kimehet? – kérdeztem, de egyáltalában nem csodálkoztam, hogy a vörös doktor „zsebre vágta" ezeket a naiv vidéki csendőröket is.

- Az ezredes csak nekem engedte meg – magyarázta a vörös. – Csillag nélkül járok, kísérőt sem ad mellém.

Mondom, nem lepődtem meg, hogy az ördögi ügynöknek sikerült az ezredest is megdolgoznia, aki nem engedte eltemettetni a zsidó hullákat, aki kidobta az anyakönyvvezetőt, amikor matrikulálni akarta a zsidó halottakat, aki rálövetett a kisgyerekekre, ha az ablakhoz léptek. Akinek ez a huszonötezer zsidó itt a gettóban nem volt más, mint egy bűzhödt trágyadomb, amelynek szerinte a bevagonírozás is túlságosan nagy megtiszteltetés, mert ezt a szemétdombot legszívesebben felgyújtotta volna.

Szóval, ez az ezredes laisser passer-t adott a vörös zsidónak, amikor mi huszonötezren itt bent, a palánk mögött szűkölünk. Egyedül és bélyeg nélkül flangálhat a városban, s tulajdonképpen akkor szökhet át a román határon, amikor akar. S nyilván azért nem szökik meg, s azért jön mindig vissza, mert valami nagyobb terve van. Most tífuszjárványt csinál, s én kellek neki hozzá. Elsősorban azért, mert a tífusz egy év után is kimutatható a vérben, s az én betegségem csak októberben lesz egyéves. Viszont ehhez még nem lenne éppen rám szüksége, mert hiszen a gettóban egész sereg Ukrajnát járt munkaszolgálatos van, aki átesett a tífuszon. De engem valószínűen azért is választ ebben a stikliben fontosabb szerepre, hogy ha majd a háború után erről az akcióról szó kerül, nyomatékot adjon neki azzal is, hogy megmentett egy ismert fővárosi politikai újságírót is. Minderre rájöttem, de még mindig nem tudtam, mi az igazi célja, hol van itt a nagy fogás, a nagy üzlet.

A felesége – folytatta a vörös – nagyon szeretné, ha sikerülne. Rosszul bírja ezt az ügyet. Sokat sír, a kötést én váltom neki, még mindig nagyon szenved. Állandóan azt hajtogatja, hogy semmi körülmények között nem száll be a vagonba. Szerintem nem is nagyon szállhat be, mert nyílt sebével még a vagonban elpusztulna. S ha kibírná is a vagont, a németek elintéznék a végállomáson. A németek a munkaképteleneket mindjárt a végállomáson likvidálják. Egyáltalában, tudja ön, hova megyünk?

Biztosan nem. Legalábbis...

Auschwitzba.

Ez valószínűleg ugyanaz, mint Oswiecim. A barátaim már negyvenegyben írtak nekem erről Londonból.

Oswiecim lengyelül, németül Auschwítz. Ez a gáz és a tűz, a krematórium. A keresztények már tudják a városban, hogy odamegyünk. A részleteket is tudják. Mondhatom, nem nagyon sajnálnak bennünket.

Pillanatokig hallgattam, visszafojtott lélegzettel.

No és hogyan akar ön itt tífuszt csinálni? – kérdeztem izgatottan.

Ez önmagában nem lenne nehéz. Az ezredes a kezemből eszik. Kint a városban szintén el lehetne intézni. A közkórházi igazgató régi liberális ember, nekem jó emberem. Persze, pénz kell a dologhoz. A pénz nem a kórházigazgatónak kell, a kórházigazgató emberbarát, és szolidáris velünk. A pénz elsősorban a laboratóriumnak kell. A laboratórium, ha van tífusz, ha nincs, azt mondja, amit akar. S aztán a városházának is kell pénz. A polgármesternek és a rendőrségnek. A felesége azt mondja, odakint a városban keresztény barátaiknál van valami pénzük.

Nem tudom. Azt hiszem, valamennyi van. Ha a feleségem jónak látja...

Ha nincs, az sem baj. Az önök pénze itt nem nagyon sokat számít. De össze kell szednünk minden pénzt, ami mozgatható, elsősorban a gazdagoktól. Ha holnap estig sikerül inszcenálnom a járványt, garantálom, hogy a második transzport már nem megy el. Persze, a reggeli első transzportot, sajnos, már nem tudom megmenteni.

A terv nem volt egészen kilátástalan, feltéve, ha igaz, hogy Kolozsvárt a tífusz miatt megszakadt a deportálás. És valószínű, hogy igaz, mert ha ez az ember csillag nélkül kijárhat a városba, mindennap újságot is olvashat, rádiót is hallgathat, mindenről értesül. S hogy most megvillantotta előttem konkrét alakjában a lehetőséget, hogy megmenekülhetünk, vagy legalábbis huszonegy nappal, amíg az előírás szerint a zárlati idő tart, a deportálást elodázhatjuk, hirtelen nem is volt olyan kevéssé kívánatos számomra az élet. Az utolsó pillanatban, a nagy csöndben mégis történt valami. Még megkíséreltem Önmagam előtt, hogy hangulatváltozásomat rezerváltan a feleségem papírformájára fogjam: igen, a kofferek is így érkeztek meg Párizsba, amikor már teljesen reménytelen volt, s én már lemondtam róluk - az utolsó vonattal, a háború kitörését megelőző pillanatban. Általában, a feleségemmel következetesen mindig ilyesféle történik: teljesen elveszett szituációban, a végső ponton, az utolsó pillanatban jóra fordul minden. Mondom, előbb kissé maliciózusan a feleségem horoszkópja függvényeként akartam értékelni ezt a reménybeli sorsfordulatot is - mert sehogy sem akartam beismerni önmagam előtt, hogy az első reális szabadulási lehetőség reményére mohón és önzőn feltámadt bennem- az élet utáni vágyódás, a szabadulás lázas elképzelése. Még próbáltam tárgyilagosan politikailag és katonailag latolgatni a helyzetet. Nézzük csak? Nos, igen, huszonegy nap ma csakugyan több, mint ma egy éve hat hónap - amikor a baljós eshetőségektől való szorongásunkban azzal biztattuk magunkat: hogy hol lesznek ezek a németek fél év múlva! De most komolyan számít minden perc, most csakugyan valószínű - magyaráztam magamnak, mint a szakember a laikusnak hogy huszonegy nap múlva itt lehetnek a Kárpátok nyugati lejtőjén az oroszok, az angolszászok pedig legalábbis Milánóban vagy Párizsban. S akkor talán mégsem lesz bátorsága ennek a baromian ostoba kormánynak, hogy az utolsó percekben deportáltat minket. Szóval, most hidegen akartam számolni és számítani, valójában azonban máris forrón reménykedtem - ez a vörös orvos kimozdított zsibbadt fatalizmusomból, amely eddig kábulatban tartott, mint a beteget az érzéstelenítő szer. Eddig olyan voltam, mint akit állandó „rausch"-ban tartanak, s aki, bár tud és hall mindent, cselekedni nem akar, és éppen az a jó neki, hogy nem akar, és nem is köteles cselekedni. De most ez a zsongító passzivitás egy csapásra elmúlt: hirtelen éles fájdalommal átéreztem az egész helyzet szörnyűségét, és benne természetesen elsősorban a saját helyzetemét. S most már minden eszköz jó lett volna: mindenkitől, az ördögtől, a Gestapótól is elfogadtam volna az eszközöket, ahogy a fuldokló nem törődik vele, hogy kátránnyal vagy exkrementummal van-e bemaszatolva a szalmaszál, amibe kapaszkodik. Most már nem ítélkeztem a Vitézi Széknél becsben álló hitoktató felett - most már irigyeltem. S a prostituáltakat is, akiket a mama kiszabadított, és azóta már bizonyára ki is szolgálják a hóhér tiszteket. S ennek a démoni, strici orvosnak, akit olyan finnyásan, fanyalogva fogadtam, s akit teljes joggal gyanúsítottam meg minden gazsággal, görcsösen megragadtam a csuklóját, mint a haldokló beteg, aki ezzel a kapaszkodással akarja megakadályozni, hogy a halál átrántsa a másik oldalra.

Igen, most kitört rajtam a pánik, mint aki először visszanéz a meredek hegyoldalról, s csak akkor tudja meg, hogy hol van.

- Gondolja, hogy sikerül? – suttogtam gyáván.

- Hiszem – felelte fölényesen mosolyogva, mint aki megérezte a gyávaságomat. – Persze, ez pénzkérdés is.

- Pénzkérdés – vigye a pénzt a csirkefogó! Minden pénzt, ami van a városban. Az emberek mondják meg neki, hová ásták el kincseiket, s ő, aki csillag nélkül, engedéllyel kijár, majd ássa ki! Persze, hogy a pénzt akarja! Az első pillanattól tudtam, hogy valami nagyot akar: ez most meg akarja sarcolni az egész gettót, a gázkamra küszöbén! Nos, sarcolja meg: megérdemli, jár neki, ha meg tud bennünket menteni.

Igen, ez volt a fordulópont. Csak megcsillant előttem a menekülés lehetősége, s már elkezdtem küzdeni az életért, már beleegyeztem érte minden gazságba, s már cinkosságot is vállaltam a gazemberekkel. Én voltam itt a tífusz szcenikai szakembere: mindjárt össze is ültünk tanácskozni a doktorral, ők csak tanultak és olvastak a tífuszról - én, aki végigcsináltam, ismertem valóságos, aprólékos részleteit, mimikáját, gesztusait, minden elhihető külsőségét. Elsősorban is össze kell szedni néhány tetves embert a chasszidok közül: a legrongyosabbakat, a legsoványabbakat és a legsápadtabbakat, ami nem nehéz, hiszen a legtöbb közülük ágrólszakadt, penészszínű, göthös és görnyedt. S a legfontosabb a láz: lázt kell csinálni, mert a tífusz két alapkelléke a tetű s az önkívülettel járó, magas hőmérséklet. S a harmadik még a hasmenés. S valami pincébe kell telepíteni a járványkórházat - magyaráztam s a pincében szennyes fehérneműben, büdös szalmára kell fektetni őket, hogy a csendőrök és a katonaorvosok már a küszöbről visszahőköljenek, ne merjenek a közelükbe menni. A fronton sohasem mertek belépni a tífuszkórházba a tisztek. Zsidó orvosok és kényszermunkás ápolók dolgoztak a tífuszkórházban, hogy ők pusztuljanak bele, s ezek, bár ott igazi betegek döglődtek, tudatosan fokozták a kép félelmetességét, hogy legalább onnan kitiltsák a komiszkodó tiszteket és katonaorvosokat - nem is inspiciálták, nem is macerálták őket! Egyetlen felettes sem tette be hozzánk a lábát, különösen, hogy a járvány elején egy őrnagy orvos, aki a kórház megnyitásától állandóan a kórházban csörtetett, rendelkezett és pofozkodott, megkapta a tífuszt, és belehalt. S a németek éppenséggel nagy ívben elkerülték a tífuszkórházat: minden náció közül legkönnyebben ők pusztultak el a tífusztól. Szeregyina Budán tíz magyar közül egy, tíz zsidó közül kettő halt meg. De közben volt nyolc német tífuszosunk - mind a nyolc tíz nap alatt kaput lett. Ott feküsznek az acélsisakos típuskeresztek alatt a Fő téren, a hősök temetőjében, ha az oroszok azóta ki nem telepítették őket. (Folyt.köv)

 

SIMON JACOBSON / TARTALMAS ÉLET(9)

                             Otthon és Család

 

                                                

Otthon nélkül nem ember az ember.
– Talmud, Jövámot 63a.

Otthonod fény legyen, mely bevilágítja az egész utcát és a szomszédságodat
– A Rebbe


Miért olyan fontos a családi élet?

Mikor az élelemkereséssel töltött hosszú órák után a madár megtér a fészkére, ott tökéletes kényelemre, melegségre és biztonságra talál, amitől távol esnek a külvilág veszedelmei és zavaró körülményei.

Ez az a melegség és biztonság, amelyet a hazatérő embernek éreznie kell. Az otthon és a család a mi fészkünk, életünk középpontja – a tengely, amely körül mindennapi tevékenységünk forog. Legyünk akár gyermekek vagy felnőttek, az otthon és a család az a környezet, ahol a világon a legjobban kell éreznünk magunkat. E két tényező határozza meg életre szóló döntéseinket, ezek alakítják magatartásunkat, tudatosságunkat, önbecsülésünket. Az igazi otthon a tartalmasan élt élet nyilvánvalóan létfontosságú feltétele.
Az otthon az a hely, ahol megtanulunk megbirkózni a problémákkal, megtanulunk alkotni, dolgozni és játszani, ahol megtanuljuk, hogyan érezhetjük jól magunkat egyedül, vagy mások társaságában. És ami még fontosabb: ez az a hely, ahol megtanuljuk, mi is a boldogság és a teljesség. Gondoljunk csak a melegségre, amely néhány hónapi, vagy akár csak néhány napi távollét után hazatértünkkor átjár bennünket. Milyen más ez a meghittség, mint amit a külvilágban érzékelünk! Otthonunk az a biztos bázis, amely megalapozza a kiszámíthatatlan s gyakran veszedelmes világ felfedezéséhez szükséges önbizalmunkat.
Miképpen az egészséges ember természetesnek veszi a lélegzést, ugyanolyan természetesnek vesszük szülőotthonunk szépségeit. Szüleink irántunk tanúsított magatartása, szeretete olyan támpontot nyújt nekünk, amelyre később önálló életünket alapozhatjuk. Ez az alap, amely megtart bennünket. Ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk egy igazi, szerető otthon erejét, elegendő akár csak egyszer olyan helyzetet megtapasztalnunk, amelyben az otthon nem tölti be szerepét. Sajnos nem kell nagyon sokáig keresgélnünk. Sokan vannak manapság, akiknek soha sem volt igazi otthonuk, nem volt olyan bizalmas környezetük, amelyről tudták: várja, szereti és hiányolja őket, ahol nem kell félni semmitől, ahol a problémákat nyíltan megbeszélik, nem csak átsiklanak felettük, nem tagadják létezésüket, ahol megtanulhatják, mit jelent: szeretni s szeretve lenni.
Az igazi, boldog otthon megteremtése a szülők feladata – nemcsak gyermekeik érdekében, hanem önmaguk s az otthonukba látogató vendégek érdekében is. Főként ezekben a zavaros időkben, amikor oly kevés embernek van igazi otthona, kötelességünk példát mutatni.
Az igazi otthon léte nagyrészt tőlünk függ. Igazi otthonunknak érezzük-e otthonunkat, a világ legbékésebb zugának, vagy csupán egy állomásnak, ahol továbbköltözésünk előtt elintézünk ezt-azt? Az igazi otthonnak életünk középpontjának kell lennie, különben elkerülhetetlenül terhessé, sőt nyűggé válik. Meg kell tanulnunk tisztelni otthonunkat. Ez a tekintet részben a családalapítás iránti kötelezettség tiszteletét jelenti, az áldás tiszteletét, amely révén az Örökkévaló gyermekekkel áld meg bennünket, hogy szeretettel s melegséggel töltsék meg otthonunkat.
Nem szabad elfelednünk: munkánk lehet fontos, sőt elsőrendűen lényegi a létfenntartás szempontjából, a munkahely azonban nem az otthonunk. Ugyanígy nem otthonunk az étterem, ahová ebédelni járunk, a múzeum, ahová ellátogatunk, s nem otthonunk a város, ahová elutazunk. Manapság sokan pályafutásukra vagy hobbijukra cserélik fel otthonukat, talán azért, mert gyermekként nem volt igazi otthonuk, vagy mert már szüleik is munkájukat, vagy hobbijukat az otthon és a család elé rangsorolták.
De hát miért kell az otthonnak életünk középpontjának lennie, mikor a külvilágban is oly sok érdekes tenni- és tanulnivaló vár ránk? Azért, mert ahhoz, hogy bármit is teljes mértékben tudjunk élvezni, tökéletesen meg kell békélnünk önmagunkkal, és ezt otthon tanulja meg az ember, azon a helyen, amelyre nem hatnak a külvilág zavaró körülményei és küzdelmei.
Mit jelent az, hogy valaki tökéletesen megbékél önmagával? Nyugodt lelkiállapotot, az Örökkévaló létezésének érzetét. Azt jelenti: lelkünk külső burka, lényünknek az a része, amely kapcsolatban áll az anyagi világgal, békében él lényünk belső, igazi részével, s e kettő olyan lényt alkot, amelyben jól megfér az Örökkévaló. Ha ez az érzés sugárzik belőlünk, ez a melegség betölti egész otthonunkat, olyan békével s barátsággal árasztja el azt, amit mindenki érez, aki csak házunkba lép.

Az igazi otthon megteremtése

Az otthon békéjének érdekében mindent meg kell tennünk. Az igazi, békés otthon megteremtésének három alappillére van: a családtagok viszonya, az otthon légköre, és az otthon működése.
A családtagok egymáshoz való viszonyának alaphangját a szülők adják meg: hogyan szeretik és tisztelik egymást, hogyan végzik napi tevékenységüket, hogyan beszélnek. Férj és feleség számára kettejük kapcsolatának elsőrendű fontosságúnak kell lennie. Idejüket együtt kell tölteniük, komoly beszélgetéseket kell folytatniuk, s arra is kell időt szakítaniuk, hogy élvezzék egymás társaságát. Igen, meg kell osztaniuk egymással a házi és anyagi jellegű gondokat, de ugyanakkor meg kell osztaniuk egymással önmagukat is, a számukra fontos értékeket is.
Mindenki jól tudja, milyen tragédia a család szétválása, s hogy milyen romboló hatása van gyerekre, szülőre egyaránt. Napjainkban egyre több példát látunk a hagyományos értékek felé való fordulásra. Nagyobb erőfeszítéseket teszünk a házasságok tartóssága érdekében, sok házaspár úgy határoz, több gyerekük lesz, s több időt töltenek velük.
Az együtt töltött időre való puszta vágyakozás azonban nem elég. Még a gyermekeiket igazán szerető szülők is ütközhetnek kommunikációs problémákba. Az okok nyilvánvalóak: amikor egy családban az anyagi javak az elsődleges érték, ha a legfontosabb téma, hogy hová menjenek nyaralni, vagy hogy mekkora tévét vegyenek, természetes, hogy a család lassanként széthullik. Mindez anyagias társadalmunk és saját, természetes önzésünk eredménye. Amikor egy család mindegyik tagja önmaga érdekét tekinti elsődlegesnek, akkor az a család érdekellentétek elviselhetetlen közössége lesz. Abban a családban, amelyben az apa késő estig a munkahelyén marad, amelyben az anya csak pályafutásával vagy a házimunkával törődik, abban a családban, amelyben a gyerekeket gyakorlatilag csak a bulizás és az iskolai dolgok érdeklik, nem jut idő az egymás közötti mély kapcsolatok ápolására. Lehet, hogy egy födél alatt alszanak, és egy asztalnál esznek, mégis világok választják el őket egymástól.

Ha azonban a család tagjai megosztják egymással elveiket és értékrendjüket, akkor a család összetartása erősödik. Az otthon a család közös céljainak alapjává válik, s eközben mintegy ugródeszkaként szolgál a saját céljaik elérésére törekvő családtagok számára. Az ilyen otthonokban a család gyakorta késő estig fent marad, tagjai őszintén feltárják egymás előtt, ami a szívükön fekszik. A gyerekek a nagyszülők köré gyűlnek történeteket hallgatni. A tizenévesek komoly témákat vitatnak meg egymással és szüleikkel. A gyerekek úgy érzik, nyíltan bevallhatják félelmeiket és gondjaikat. Esténként – és nem csak ünnepek alkalmával – az egész család összejön: énekelnek, játszanak, beszélgetnek. Az otthon megelevenedik, energia- s reményforrássá válik, mozgatóerővé, szeretet- és hagyományforrássá. Az otthont nem a csöndessége, hanem a benne zajló élet teszi nyugalmassá.

Élt egy fiatal, szorgalmas és sikeres üzletember, aki azonban mindig szomorúnak látszott, olyannyira, hogy apjának fel is tűnt ez. 
Le is ült a fiával, hogy megbeszélje vele a dolgot. A fiatalembert nagyon meglepte, hogy apja ahelyett, hogy a munkája felől érdeklődne, inkább arra kíváncsi, mennyi időt tölt a családjával.
– Rengeteg a munkám, nagyon kevés időm marad rájuk – válaszolta apja kérdésére.
– Úgy beszélsz, mint az apám – mondta erre az apja. – Minden este ott álltam az ablaknál, vártam, hogy jöjjön, de mire hazaért, mindig elaludtam. A gyerekeid érdekében és az ő gyerekeik érdekében, bármennyi munkád van, próbálj meg mindennap hazaérni akkorra, amikorra ágyba kerülnek. El sem tudod képzelni, mennyit számít ez majd nekik... és neked.

Az igazi otthon második tartópillére az otthon légköre. Otthonunk légköre olyan legyen, hogy abban családtag és vendég egyaránt jól érezze magát. Gondoljunk csak bele, hogyan feszengünk utazások alkalmával, az általunk jól ismert dolgoktól és szeretteinktől elválasztva. Otthonunk legyen olyan hely, ahol bármely vendég nyugalmat lelhet.
Az igazi otthon legfontosabb feltétele természetesen a családi összetartás, de fontos közvetlen környezetünk kialakítása is: az otthon légköre és arculata. Ez nem azt jelenti, hogy drága bútorokkal berendezett, hatalmas házra van szükségünk, hanem csak annyit, hogy a bútorzat tükrözze a családunkban uralkodó szellemet. Múzeumokban is látunk gyönyörű bútorokat, mégsem szívesen élnénk ott.
Az otthon legigazibb szépsége természetesen a belőle áradó érzelmi és lelki melegség. Számos útja-módja van, hogy otthonunkban megteremtsük ezt a melegséget, s hogy az Örökkévalót otthonunkba invitáljuk. Helyezzünk el mindegyik szobában egy-egy jótékonysági perselyt. Beszélgessünk családunkkal az Örökkévalóról, s hogy milyen felelősséget ró ránk a jószívűség. Hívjunk vendégeket a házunkba, tegyük lehetővé, hogy dolgozhassanak s imádkozhassanak nálunk, tartsunk jótékonysági rendezvényeket, házi összejöveteleket.
Ezek azok a dolgok, amelyek otthonunkat igazán széppé teszik – ráadásul sokkal kevesebbe kerülnek, mint egy drága berendezés. Gondoljunk arra, hogyan fognak reagálni gyermekeink az ilyen légkörre. Felnőtt korukban úgy emlékeznek majd vissza otthonukra, mint a melegség és kedvesség fészkére, ahol az emberek szívesen jönnek össze, s beszélgetnek az őket érdeklő dolgokról. Az ilyen otthonokban nevelkedett felnőttek minden valószínűség szerint hasonló légkörű otthonokat teremtenek majd.
S végül: roppant fontos az otthon működése is. Ebben olyan "lényegtelen" tényezők is benne foglaltatnak, mint a háztartás vezetése, a mindennapi munka, a takarítás, a bevásárlás, és így tovább. Az igazi otthon működése zökkenőmentes, nem szeszélyes, egymástól független érdekeltségek vezérlik. Ezekből a feladatokból mindenkinek ki kell vennie a részét, de nem azért, mert ez kötelessége, hanem szeretetből, mert az igazi otthon mindenkié: sikeres működése a család minden tagjának közös gyümölcse.

A házastársak példamutatása

Problémák még olyan családban is előfordulnak, amelynek minden tagja megtesz minden tőle telhetőt. A nehézségek kezelésekor nemcsak a rövid, hanem a hosszú távra ható következményeket is tekintetbe kell vennünk, mivel az épp felszínre bukkanó probléma gyakorta valamilyen mélyebben rejtőző gondot jelez. A felmerülő bajok esetén, és főként a komoly problémák esetén, először mindig a férj és a feleség kapcsolatát vizsgáljuk meg. A házastársaknak tisztességesen, emberségesen kell kommunikálniuk egymással, mivel ez gyermekeik elé is jó példát állít. Az apa és anya kötelességeihez tartozik az is, hogy hatékony problémamegoldó párost alkossanak.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyerekek nem megfelelő viselkedése sokszor szüleik magatartásának következménye. Ha ezeken a magatartásformákon nem változtatunk, gyermekeinktől sem remélhetünk semmiféle komoly változást. A gyermekeinkkel való foglalkozás előtt nekünk, szülőknek előbb önmagunkba kell tekintenünk, csak ezek után foghatunk hozzá a probléma meghatározásához és a tennivalók végiggondolásához. Nem szabad a gyermekkel csatározásokba keveredni. Szülő és gyermek viszonyában a kommunikáció milyensége mindig a gyereknél tapasztaltabb és többet tudó szülőn múlik. Lehet, hogy a gyerekkel folytatott beszélgetéseink alkalmával nem tanúsítottunk elég empátiát. Lehet, hogy más hangon kellene beszélni vele, másfelől kellene közelíteni hozzá.
Gyakran bölcsen tesszük, ha egy családon kívüli ember segítségét kérjük, aki képes pártatlanul megítélni a helyzetet, s aki elég jól ismeri és átérzi a család céljait és értékrendjét.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a tizenévesek – főként napjainkban – szívesebben fogadják egy idősebb barátjuk, vagy rokonuk iránymutatását, mint a szüleikét. Előfordulhat, hogy úgy érzik: szüleik túlzott eréllyel próbálják érvényesíteni tekintélyüket és elveiket, vagy épp ellenkezőleg: túlságosan korán kezelik felnőttként őket. Egyebek között ez is az igazi családi otthon egyik értelme: hogy olyan hely legyen, ahová szívesen látogat el barát és rokon, aki gyakran segíteni tud egy idősebb ember tanácsát igénylő gyereknek.
A problémák leküzdésének leghatékonyabb eszköze azonban mindenekelőtt a szeretet. Igen: az igazi otthonban érvényesülnie kell a rendnek és a fegyelemnek, de még a fegyelemnek is szeretetteljesnek kell lennie. Ez a szeretet nem lehet felszínes, mivel a gyerekek nagyon kifinomult érzékekkel fogják föl a valós érzelmeket. Másfelől viszont ha a gyermek a szüleitől őszinte szeretetet kap, viszonozza is azt. Ahogyan a Példabeszédek könyvében áll: "Miként a víz az arcot, tükrözi a szív a szívet."1

A családtagok szerepe

Jóllehet az anya és az apa egyenrangú társak, mindegyikük hordoz olyan sajátos tulajdonságokat, amelyek révén párja hasznos segítőtársa lehet az igazi otthon megteremtésében.
Az otthon alapja az anya. Noha manapság sok asszony jár el dolgozni, sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy „az asszony bölcsessége építi az otthont”.3 Az emberi természet igazi értője az anya; ösztönösen tudja, mi a jó az otthon és a család számára. Míg a férfi gyakran viaskodik a külső démonokkal, az asszony a belső jósággal törődik. Ő a család gyámolítója, ő védnököl minden fölött, ami tiszta és szent az Örökkévaló világában.
Az apának, noha a család anyagi terheinek legnagyobb része legtöbbször az ő vállát nyomja, sosem szabad elfelejtenie, hogy életének középpontja az otthona és a családja, s nem a munkája, vagy a barátai. A munka csupán eszköz, amelynek révén az igazi otthon és család megteremtéséhez szükséges pénz előteremthető. Időt kell fordítania gyermekekre és családjára. A férfiasság igazi bizonyítéka, ha az erő s a kötelességvállalás eleven példáját mutatja az apa. A családtagoknak fel kell rá nézniük, bízniuk kell benne, hogy megvédi őket, kiáll értük, s kielégíti szükségleteiket.
Az anyának és az apának tiszteletben kell tartania egymás szerepét, s készségesen ki kell segíteniük egymást. Ha az anya és az apa viszonya ezen a kölcsönös tiszteleten és segítőkészségen alapul, nyilvánvaló, hogy ezt a viselkedési formát gyermekeik is eltanulják tőlük. A gyerekeket ösztönözni kell, hogy a család életének minden mozzanatából vegyék ki részüket. Az idősebb gyerekek segíthetnek húgaik és öccseik gondozásában, miáltal nem csupán szüleik háláját és köszönetét nyerik el, hanem meg is tanulnak szeretetet adni egy náluk fiatalabb és több segítségre szoruló társuknak.
Szülő és gyermek között természetes a szeretet. Látnunk kell azonban, hogy a gyermekek szüleik szeretetét magától értetődőnek tekintik. Tudjuk, hogy a lázadozásra is hajlamosak, ha a szülők megkövetelik tőlük a szeretetet; ajánlatosabb tehát megtanítani őket, hogyan szeressenek valakit, aki náluk sokkalta különb: az Örökkévalót. Az üzenet, amelyet a gyermeknek a szüleitől kell hallania, így szól: „Ne azért tisztelj engem, mert olyan kiváló vagyok – az Örökkévaló miatt tisztelj engem. Ahogyan az Örökkévaló a nagyszüleiden keresztül adott életet nekem, úgy adott általam neked.” A szülőknek természetesen előbb önvizsgálatot kell tartaniuk, hogyan bánnak ők a szüleikkel, s különösképp a gyerekek előtt. Aligha várhatjuk el gyermekeinktől, hogy hallgassanak ránk, ha személyes példánkon keresztül az ellenkezőjére tanítjuk őket.

Való igaz: a szülői felelősség nagyon szerteágazó. Tudatában kell lennünk e felelősség fontosságának. Az igazi otthon megteremtése komoly feladat, sokkal komolyabban veendő, mint az a munka, amit a megélhetésért nap, mint nap végzünk. A kenyérkeresetre végül is számos lehetőség van, de igazi otthon felépítésére általában csak egy.
Minden igazi otthon egy-egy mikrokozmosz a világmindenségben, miáltal az egész világmindenség az Örökkévaló otthona. Az otthon, a család harmóniája kisugárzik a családok és a közösségek, s végső soron a nemzetek harmóniájára. Ha vérrokonok között nincs harmónia, hogyan teremthetnénk harmóniát idegenekkel?
Így hát ha legközelebb leülünk otthon a nappaliban, vagy együtt ebédelünk, vacsorázunk a családunkkal, kérdezzük meg önmagad: – Tényleg itthon érzem magam? Megteszek minden tőlem telhetőt a család és az otthon érdekében? Jól érzik magukat nálunk a vendégek? S mindenekfölött: otthon érzi-e magát az Örökkévaló az én otthonomban?

A Rebbe az 1920-as évek végén, huszonhat éves korában kénytelen volt megválni a szüleitől, csak 1947-ben találkozott újra anyjával. Az apja akkor már három éve meghalt. A Rebbe addig számos alkalommal adott kifejezést szívfájdalmának, hogy oly sok esztendőn át nem volt lehetősége leróni a szüleit megillető fiúi tiszteletet.
Mikor oly sok évi távollét után találkozott anyjával, húsz percig egyetlen szó nélkül, összeölelkezve álltak. A Rebbe ezek után mindennap meglátogatta édesanyját, késő délutánonként elsétált hozzá, teát készített neki, beszélgetett vele.
Nem sokkal az után, hogy édesanyja 1964-ben meghalt, egy tizenéves lány fordult a Rebbéhez tanácsért: az anyjával támadt nézeteltérése. A lány azért haragudott, mert az anyja szerinte nem adott neki elég pénzt. 
A Rebbe szomorúan válaszolt neki: "Én az idén vesztettem el az édesanyámat. Tudod, mennyi pénzt adnék, csak hogy még egyszer láthassam? Te az édesanyád mellett élsz, s mégis hagyod, hogy a pénz éket verjen közétek."


2012. szeptember 29., szombat

Niszán Mindel

Szimchát Torá a lágerban

 

Szimchát Torá ünnepén a Crown Heights-i imaházban javában folyt a táncos körmenet, a hákáfá. A fiatalemberek, a gyerekek és az öreg chászidok jókedvűen járták, és az ünnep tiszteletére összegyűltek közül is sokan bekapcsolódtak a táncba. A chászidok lelkesedése mindenkit magával ragadott.
A táncolók között feltűnt egy hófehér szakállú chászid. Arcának mély barázdái arról árulkodtak, hogy hosszú éveket töltött száműzetésben, és keserves tapasztalatokat szerzett Sztálin uralma alatt. Fürge lába, eleven mozgása és csillogó szeme azonban azt is elárulta, hogy jóval fiatalabb, mint amennyinek látszik. Sok más chászidhoz hasonlóan ő is sokat szenvedett a kommunista börtönökben, de nem hagyta, hogy kínzói kioltsák benne a zsidóság izzó zsarátnokát.
Történetesen éppen a szomszédom volt a körben: kezem vállán pihent, miközben jártuk a táncot a jól ismert, szívmelengető dallamokra.
Amikor az első hákáfá véget ért, leült egy padra. Mellé telepedtem, és beszélgetni kezdtem vele: szerettem volna többet megtudni azokról az évekről, amelyeket a vasfüggöny mögött töltött. Magába merülten üldögélt: úgy tűnt, teljesen lefoglalják a gondolatai.
– Reb Oser – szólítottam meg –, úgy látom, a hákáfá valami régi emléket ébreszt benned...
Felrezzent merengéséből.
– Igen, barátom, valóban visszavisz a múltba... 1953-ban ítéltek el, egy kelet-szibériai munkatáborban kellett letöltenem a büntetésemet. Omszktól nem messze, fenyveserdők karéjában volt ez az elhagyatott hely, amelyet Folyóköznek hívnak, mivel at megtudni azokról az évekről, amelyeket a vasfüggöny mögött töltött. Magába merülten üldögélt: úgy tűnt, teljesen lefoglalják a gondolatai.
– Reb Oser – szólítottam meg –, úgy látom, a hákáfá valami régi emléket ébreszt benned...
Felrezzent merengéséből.
– Igen, barátom, valóban visszavisz a múltba... 1953-ban ítéltek el, egy kelet-szibériai munkatáborban kellett letöltenem a büntetésemet. Omszktól nem messze, fenyveserdők karéjában volt ez az elhagyatott hely, amelyet Folyóköznek hívnak, mivel asajgó testüket...
– Neked mi volt a munkád, reb Oser? – kérdeztem. – Bizonyára nem lehetett könnyű.
– Ahogy mondod... – sóhajtott fel. – Ez bizony nem egy jántevdige májsze: nem vidám történet... De látom, mennyire érdekel, ezért a következő hákáfá után el fogom mondani.
A hákáfá után rögtön megkerestem reb Osert, és karon fogva magammal húztam egy csendesebb sarokba, ahol leülhettünk. 


Belekezdett a történetébe.

Azt kérdezted, ugye, milyen munkát végeztünk? Nos, mondtam, hogy a tábort erdő vette körül. Fát kellett vágnunk, és a mi dolgunk volt a darabolás is: építőipari felhasználásra való gerendákat gyártottunk. Fakalyibákat is építettünk, és mindenféle egyéb tárgyat készítettünk.
Egy napon, amely történetesen Hosáná Rábbá ünnepére esett, a brigádvezetőnket utasították, hogy tizennyolc munkást irányítson át egy másik brigádba. Engem is ide osztottak be: én voltam az egyetlen zsidó.
Amint beléptünk a másik barakkba, körülnéztem, nem találnék-e egy viszonylag csendes zugot, ahol feltűnés nélkül imádkozhatom. Gondolhatod, hogy ott nem volt könnyű az ilyesmi...
Szóval alkalmas priccs után nézelődtem, amikor hallom, hogy az egyik áthelyezett ember jelentést tesz az új brigádvezetőnek:
– Tizennyolcan jöttünk át, de az egyikünk zsidó. Az ott – mutatott rám – nem dolgozik az ő szombatján.
– Nem-e? – kérdezte a brigádvezető gúnyosan. – Márpedig nálam dolgozni fog, akár szombat van, akár nem!
– Hallgass rám: hagyd békén a zsidót! – mondta a társam. – Kemény legény az, senkitől sem fél, csak Istentől. Még a nacsalnyiktól sem tart. Sok bosszúságtól megkíméled magad, ha nem húzol ujjat vele!
A brigádvezető nem felelt neki, engem viszont behívott az irodájába.
– Igaz, amit hallok, hogy nem dolgozol szombaton?
– Ez az igazság.
– De holnap dolgozni fogsz? – kérdezte.
– Nem – mondtam.
– Hogyhogy? Hiszen holnap nincs is szombat!
– Holnap nekünk, zsidóknak, vallási ünnepünk lesz. Sem szombaton, sem az ünnepnapokon nem dolgozom.
– Miféle ünnep lesz az a holnapi?
– Szukot ünnepe – feleltem.
– Áhá, tudom: ez az a sátoros ünnep! Odahaza a zsidó szomszédék is szoktak ilyenkor valami sátrat eszkábálni! No, rendben, holnap nem dolgozol. De egy kikötésem van: nem maradhatsz a barakkban. Ki kell jönnöd a többiekkel, különben bajt hozol magadra is meg rám is.
– Persze, persze! – egyeztem bele boldogan. – Így nagyon jó lesz.

Másnap a többiekkel kimentem a munkahelyre. A brigádvezető kisebb csoportokra osztotta az embereket, és mindenkinek kiadta a napi feladatát. Utoljára engem vett sorra, és a fülembe dünnyögte:
– Tűnj el, vagy tégy úgy, mintha dolgoznál! – Ezzel magunkra hagyott.
Gondolhatod, hogy boldogan teljesítettem az utasítást. Találtam egy félbehagyott kalyibát, és behúzódtam, hogy zavartalanul imádkozzam. Áhítat lett úrrá rajtam, és eltöltött a hála a Mindenható iránt, amiért őrködik felettem. Ünnepi hangulatban, elmerülten, teljes odaadással imádkoztam. Már csaknem végeztem, amikor az egyik társam lihegve beesett a kalyibába. Levegő után kapkodva kiáltozni kezdett:
– Megvagy végre, hála az Úrnak! Rohanj, ahogy csak bírsz!
– Mi történt? – kérdeztem, nyelvünket lógatva futottunk vissza a munkahelyre.
– Szóltak a brigadérosnak, hogy a nacsalnyik ellenőrzést tart. Mindenkivel el kell számolni, ő meg hirtelen ráébredt, hogy te nem vagy sehol. Ideges lett, és a keresésedre küldött...
A munkahelyen a többiek már egysoros vonalban, vigyázzállásban várták a szemlét. A következő pillanatban megjelent a nacsalnyik, aki mindent rendben talált. Még el sem tűnt a szemünk elől, a brigádvezető máris kirendelt mellém két embert, hogy szemmel tartsanak. Félt, hogy megint eltűnök, és legközelebb nem ússza meg a felelősségrevonást. Hiába ígérgettem fűt-fát, ragaszkodott hozzá, hogy csak a két ember kíséretében mehetek bárhová.
A következő napon, míg a többi táborlakó dolgozott, a két "őrrel" felfedeztünk egy csendes tisztást a közeli erdőben, és leültünk egy-egy farönkre. Felszárnyalt a lelkem: ünnep volt, és sikerült véghezvinnem, hogy ne kényszerítsenek munkavégzésre "az öröm idején". Már-már belefogtam egy szép chászid dalba, amikor az egyik társam, mintha csak a gondolataimban olvasott volna, megszólalt:
– Csak ülünk itt, dologtalanul... Legalább énekelhetnél valamit, hogy gyorsabban múljon az idő!
– Szíves-örömest, barátom! – mondtam. – A vidám, ünnepi dalok biztosan nektek is tetszeni fognak!
Lehunytam a szemem, és belekezdtem. Csak arra gondoltam, hogy Szimchát Torá van, és hogy az alkalomhoz illő, örömteli dalokat énekelhetek. Amikor befejeztem az éneklést, az "őrök" megtapsoltak:
– Hogy volt! Bravó! – kiáltoztak.
Visszatértünk a táborba, ők pedig elmondták a többieknek, milyen gyönyörű, vidám nótákat tudok. Azoknak több se kellett: kérlelni kezdtek, hogy nekik is énekeljek. Rákezdtem a dalokra, és egyszerre megindultak a lábaim. Táncra perdültem, a körém sereglett hallgatóság pedig ütemes tapssal kísérte a dallamot.
Énekeltem és táncoltam: még arról is elfeledkeztem, hogy egy szibériai lágerben raboskodom. Úgy éreztem, mintha Lubavicsban lennék, és ott járnám a hákáfát...

Ez volt hát az idős chászid története. Valóban rendkívüli ember volt: a régi erő éledt újjá benne, amikor ott, a hákáfán átadta magát a dalnak és a táncnak...

(forrás: zsido.com)

 

titokzatos vendégek a sátorban

A szukkot: otthonos viszony az istenséggel

 

Körülvéve a micvával

A Tóra azt parancsolja:[1] „Sátrakban lakjatok hét napon át; mindenki, aki bennszülött Izráelben, lakjék sátrakban.” Ennek a micvának a magyarázatakor a bölcseink azt mondják:[2] „Úgy kell élnetek [a szukkában], ahogy [az otthonotokban] éltek.” Az ünnep hét napja alatt[3] minden hétköznapi rutintevékenységünk a sátorban zajlik. Ahogy bölcseink magyarázzák: „Mert e hét napra a szukkát úgy kell tekintenünk, mint állandó lakhelyet, mint ideiglenes otthonunkat… Az ember eszik, iszik, pihen… és tanul a szukkában.”

Bölcseink rámutatnak, hogy a „micvák elrendelésének egyedüli célja az ember pallérozása”: a micvák megtartásával az ember felemeli saját magát és a környezetét is. A legtöbb micva csak bizonyos részét érinti a létezésünknek, és csak bizonyos dimenzióit a környezetünknek. Amikor felvesszük a tfilint, azzal felmagasztosul az ember feje, szíve,[4] a karja és persze az a bőrszíj is, amit igénybe veszünk. De amikor a szukkába beköltözünk, a micvában az egész test érintett: az ember életének legalacsonyabb rendű megnyilvánulásai is eszközzé lesznek az Istennel való kapcsolatában.[5]

A szukka micvájának üzenete nem önmagában való: hatással van arra, miképpen fogunk viselkedni az elkövetkezendő évben. A Tóra röviden enniyt mond erről:[6]Minden útjaidban ismerd meg őt.” Bölcseink ehhez hozzáteszik:[7] „E rövid versre épül a Tóra minden alapja.” Mert az istenség nem csak a zsinagógában van jelen, vagy a tanházban, hanem az életünk minden területén, minden kis sarkában. Ez válik kézzelfoghatóvá szákmunkra a sátorban lakozás micvája révén.

 

Spiritualitással tölteni meg az anyagi világot

Valahányszor egy fizikai eszközökkel kapcsolatos micvát teljesítünk, kapcsolatot teremtünk köztük és a micva spirituális hozadéka között. Attól kezdve ezek a tárgyak tásmisé micvá („a micvához használatos eszközök”) lesznek. Minthogy a spiritualitással létrejött kapcsolatuk megmarad, az olyan tárgy, amit micva teljesítéséhez használtunk, alantas célokra többé nem használható.[8]

A szukká felépítéséhez igénybe vett anyagi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó spirituális hatás között még mélyebb az összefüggés. Bölcseink azt mondják:[9] „Amint az áldozat odaszenteltetik a mennyek javára…, úgy a szukká is szentté lesz a mennyek javára.”[10]

A szukká mélyebb kapcsolatot teremt anyagiak és szellemiek között, mint ami sok más egyéb micva alkalmával létre jöhet. A legtöbb más esetben az anyagi eszköz és a spirituális hatás közötti viszony, amit a micva teljesítése megteremt, nem hatja át az anyagi eszköz teljes valóját. Ezért azután – bár kellő tisztelettel illik bánnunk velük – ezek az eszközök nem lesznek szentté: nem válnak eggyé a spirituális világgal. Az odaszentelés azt jelentené, hogy a fizikai tárgy mindenestül szentséggel átitatottá lesz, s ez a fajta mélyeb kapocs születik meg a sátorban lakozás micvájának teljesítése által.

 

A „békesátor”

Bölcseink a szukká micváját az egység fogalmával társítják, amint az látható ebben a megfogalmazásban:[11] „békétek sátra”, és ebben a kijelentésben:[12] „Az egész Izrael megfér egyetlen sátorban.”

Miért kapcsolódik össze a szukká fogalma a békességgel és az egységgel? A chászid gondolkodásban azt a magyarázatot leljük, hogy a szukká parancsolatának megtartása transzcendens, spirituális fényt hoz ebbe a világba, melynek a megnyilatkozása eltöröl minden kölünbséget ember és ember között, és alapvető egységet teremt közöttük. A világunkat a megosztottság jellemzi. A szukká micvája arra rendeltetett, hogy elárassza a világot az egység isteni állapotával, mely lényege szerint idegen a sokféle különbség által megosztott világban.

Egy másik értelemben mondhatjuk, hogy ez a micva feloldja azt a különbséget, mely a spirituális és az anyagi létezés között áll fenn. Földi nézőpontból ugyanis ez a két dimenzió szöges ellentétben látszik állani egymással. Az Isten nézőpontjából azonban az anyagi és a spirituális létezés mind csak kifejezője az Ő lényegének, és képesek egymásba olvadni teljes harmóniában.

 

Az utolsó szukká

Bölcseink[13] úgy magyarázzák, hogy a sátorban lakozás által elnyerhetjük a Jeruzsálemi Szentély újjáépítésének kegyelmét, amint ebből a versből látszik: „[Jeruz]sálemben lesz az ő sátora…”[14] A végső egyesülés az anyagi és spirituális világ között az Üdvösség korszakában következik majd be, különösen pedig a Jeruzsálemi Szentélyben, ahol az isteni jelenlét láthatóan megmutatkozik. Teljesedjék be minnél hamarább!

 

* * *

 

Nem egyedül örvendezünk

 

Szukkoti vendégeink

Az ünnepeink mindig az „öröm, a felüdülés és a boldogság”[15] ünnepei. A boldog ember természetes késztetése, hogy az örömét megossza másokkal. A belső megelégedettséget magányban is élvezhetjük, de a túláradó örömünnep csak mások társaságában képzelhető el. Boldogságunk kifejezésében rabbijaink szerint különös fontossággal bír, hogy az örömünket megosszuk másokkal, azaz hogy az ünnepi étkezéshez vendéget hívjunk.[16] Ez a micva Szukkot, „az örvendezés ünnepe”[17] idején különösen fontos.

A Zohár tanítása szerint a szukkoti vendég nem csak az, aki látható formában vesz részt az ünnepi lakomán, hanem az is, aki a spirituális világból van jelen. Szukkot idején – a szukka alatt – velünk tart az ünneplésben hét előkelő vendég (uspizin): Ábrahám, Jichák, Jáákov, Mózes, Áron, József és Dávid király.[18] 

Az előző lubavicsi rebbe, Joszef Jichák Schneersohn rabbi ezen felül azt tanította, hogy a szukkoti lakomát chászid uspizin is látogatja. Magyarázata szerint az általános chászid irányzat első két nemzedékének mesterei, Jiszráél Bál Sem Tov (1698-1760) és Dov Ber rabbi, a Mezericsi Mágid (?-1772), illetve az őket követő öt chábád chászid szellemi vezető a szukká chászid vendégei. Szokása volt a szukkában meg is mutatni: „Itt ül a Báál Sém Tov, amott a mezericsi mágid, ott az álter rebe, ott a miteler rebe, emitt a Cemách Cedek, ott a Máhárás, és itt Sálom Dov Ber rabbi.” (Chászidok úgy tartják, hogy ez azóta kiegészült vele és vejével a legutolsó lubavicsi rebbével, akik Smini áceret és Szimchát Tóra napjára esnek.)

Bár az uspizin a Szukkot minden napján együtt tesz látogatást a sátorunkban, minden nap másikuk jelenléte domináns az ünnepen,[19] s az ő életük tanulságaiból vehetünk leckét a saját istenszolgálatunkban.

 [1] 3Mózes 23:42.

[2] Szukká 28b.

[3] A diaszpórában a Smini Áceret is a szukkában telik, bár erre a micvára nézvést nem mondunk áldást.

[4] A tfilin a homlokra és a balkarnak a szívvel egyvonalban lévő pontjára kerül.

[5] A micva héber szava (jelentése: ’parancsolat’) rokona a héber/arám cávtá (’kapcsolat’). A micva megtartásával kapcsolatot teremtünk azzal, aki a parancsolatot adta. Lásd még: Likuté Torá, Párását Bechukotáj 45c.

[6] Példabeszédek 3:6.

[7] Bráchot 63b.

[8] Mögilá 26b., Sulchán Áruch, Orách Chájim 21:1.

[9] Szukká 9a – idézi Sulchán Áruch HáRáv 638:1.

[10] Ezért tilos a szukká építéhez felhasznált anyagokat más célra használnunk az ünnep ideje alatt (Sulchán Áruch HáRáv 638:15–16).

[11] Lásd a napi liturgiában.

[12] Szukká 27b.

[13] A Máhársá a Pszáchim 5a-t kommentálva. Lásd még Tárgum és Midrás a Zsoltárok 76:3-hoz.

[14] Zsoltárok 76:3.

[15] Így szól róluk az ünnepi liturgia.

[16] Lásd például Maimonidészt (Misné Torá, Az ünnepi pihenés szabályai 6:18.), aki szerint az ünnepi örömünket mintegy megkoronázza a vendég.

[17] Az ünnepi liturgiából.

[18] A fenti felsorolás a Zohár egyik listáját követi (3:103b.), mely az előkelő vendégeket azon Szféra alapján rangsorolja, amit az illető vendég képvisel. Másutt (különösen 1:261a.) az uspizin kronológiai rendben szerepel, egy harmadik helyen (3:255a.) Józsefet Salamon királlyal cseréli fel a Zohár. Az ezügyben tapasztalható véleménykülönbségről bölcseink között a Talmud a következőket mondja (Éruvin 13b.): „Ezek és ezek az élő Isten szavai.” Tehát – bár a mi felsorolásunkban az uspizin a Szférák rendje szerint szerepel – a személyes istenszolgálatban a fentebb említett egyéb szempontok is fontossággal bírnak.

[19] Ezt jelzi például az, ahogy az invitációt hagyományosan kiterjesztjük az uspizinra is: „Lépjen be…, és vele együtt… is!” Bár ez az invitáció nem szokásos a lubavicsiek között, tanulságokat vonhatunk le belőle a személyes istenszolgálatunkra nézve.

(Forrás Zsido.com)

 

 

A négy növény és a négy fajta ember

  A szukká és a titokzatos vendégek   Miért táncolunk Szimchát Tórakor?


Négyfajta ember


A Tisri hónapban esedékes ünnepek igen összetett jelentéssel bírnak,[1] a hozzájuk kapcsolódó micvák szimbolikája is igen gazdag. Ebben az összefüggésben értendő az is, amit a Midrás[2] mond a luláv és az etrog micvájának jelentőségéről: ezek a zsidó nép belső egységét szimbolizálják. Ennek a micvának a teljesítésekor négyfajta fás növény gyümölcsét vagy leveles ágait kell összefognunk – ez a négy: a datolya (luláv), a mirtusz (hádász), a fűz (árává), és a cédrátcitrom (etrog)

Ez négy, tulajdonságaiban jelentősen különböző fajta növény. Az etrog íze és illata is kellemes, a datolyapálma – melyről egy ágat szakasztunk – gyümölcse ízletes, de nincs illata. A mirtusz illata nagyon finom, íze semmi. A fűznek se illata, se íze.

Az íz a Tóra tanulmányozásának szimbóluma, mert a Tóra megértése kézzelfogható gyönyörűség, a finom ízek megtapasztalásának gyönyörűségéhez hasonlítható. Az illat a micvák beteljesítésének szimbóluma, mert a parancsolatok teljesítésére leginkább a kábbálát ol, a menny igájának kérdések nélküli elfogadása indít bennünket. Minthogy gyakran nem értjük egy-egy micva teljesítésének értelmét, a megtartásuk kevesebb gyönyörűséggel jár, mint a Tóra tanulmányozása, hasonlóan ahhoz, ahogyan az ízlelés élménye valamivel teljesebb körű kielégülést szerez az embernek, mint a szaglás önmagában.

Ennek a szimbólumrendszernek a kiterjesztett értelmezése segítségével e négy fajtában négyféle embert, négyféle hozzáállást láthatunk. Az etrog azt jelképezi, aki tanulmányozza a Tórát és megtartja a parancsolatokat; a luláv azt, aki tanulmányozza a Tórát, de nem tartja meg a parancsolatokat;[3] a mirtusz azt, aki megtartja a parancsolatokat, de nem tanulmányozza a Tórát; végül a fűz az olyan zsidót, aki se a parancsolatokat nem tartja meg, se a Tórát nem tanulmányozza.

A teljességélményünk függ a felebarátainkhoz való viszonyunktól

A luláv és az etrog micvája megmutatja, hogy egyetlen ember sem élheti át a teljességet, ha nem hajlandó túllépni önmagán, és felebarátaival közösségre lépni. Még az etrog, az a fajta, mely a Tóra tanulmányozásának és a parancsok teljesítésének erényét egyszerre szimbolizálja, sem használható a micva teljesítésére önmagában, csak ha egy kézbe fogjuk és együtt tartjuk a nála alacsonyabb rendű fűzzel. Hasonlóképpen: nem számít, milyen messze jutottunk önmagunk egyéni kiteljesítésében, nem érhetjük el a saját teljességünket sem mások segítsége nélkül. A nép egysége nélkülözhetetlen feltétele minden egyed növekedésének és fejlődésének.

Az egység fogalma nagyon fontos ebben a micvában. Nem csak abban a kívánalomban mutatkozik meg, hogy a négy fajtát össze kell fogni, hanem a micva teljesítéséhez szükséges egyedi eszközökkel kapcsolatos kívánalmakban is. Bölcseink[4] például kikötik, hogy csak olyan lulávot lehet e micvához alkalmazni, melynek a levelei összekapcsolódnak. A mirtusz fajtái közül csak olyan használható melynek minden sorban legalább három levele áll együtt. A három levélnek minden sorban együtt kell állniuk, egyik levél sem lehet sokkal magasabban az ágon, mint a többi.[5] A fűz is az egység kifejezője, minthogy a levelei csomókba rendeződve nőnek.[6]

 Fejlődés a másokkal való kapcsolatunk révén

Az egység motívuma az etrogban is kifejzésre jut. És minthogy az etrog olyanokat jelképez, akiktől több várható el, mint másoktól, az egységhez való kötődése is jelentősebb kell legyen.[7]

Az etrog az egység koncepcióját azzal is kifejezi, hogy az egész évben terem,[8] és minden évszakban és éghajlati körülmények között kicsit más és más. Nemcsak megtűri a körülmények változásait és a különféle hatásokat, hanem pozitívan reagál rájuk, és minden befolyást a növekedésére fordít.

Tanulnunk kell az etrogtól, és nem egyszerűen csak eltűrni másfajta embereket, köztük olyanokat, akiknek a személyisége, a jelleme nagyon különbözik a miénktől, hanem az érintkezést előnyünkre fordítani, a fejlődésünk segítésére e különféle hatásokkal való találkozást. Ahogyan a Misna tanítja:[9] „Ki a bölcs? – Az, aki bárkitől képes tanulni."

Fokozatok és sorrend

Az egység e kifejezői a Szukkotban[10] összekapcsolódnak a közvetlenül előtte megült ünnepekben, a Ros Hásánában és a Jom Kippurban kifejeződő egység-motívumokkal. De van különbség az egység megközelítése szempontjából a Szukkot és a „félelmetes napok" között.

A félelmetes napok idején az egységre irányuló figyelmünk e napok személyes spirituális tapasztalatában gyökerezik, mindannyian, de külön-külön lépünk túl önmagunkon, és teremtünk kapcsolatot a lelkünkben mélyen nyugvó isteni szikrával. A léleknek ezen a szintjén nincs elkülönülés az ember és az Isten között, és nincs különbség egyik ember és a másik között. Ros Hásáná és Jom Kippur alkalmával tehát képesek vagyunk egyetlen kollektív entitásként, közös létezőként imádkozni.

Ezt a megtapasztalást – legyen bármilyen intenzív – rendszerint visszaesés követi. Az az egységélmény, amiben a félelmetes napok idején van részünk, a lelkünk olyan rétegében gyökerezik, mely messze túl van azon a tartományon, amit a hétköznapi, mindennapi működésünk érint, és miután elmúlnak az ünnep napjai, visszatérünk a mindennapok világába, újra átéljük az elkülönültségünket. A Szukkot viszont arra tanít minket, hogy meg kell maradnunk az egységben úgy is, olyan szinten is, melyen az individuális létezés sem merül feledésbe, úgy is, hogy egyikünk etrog, a másikunk fűzfa. Legyenek bár különbségek a képességeink és azok fejlettségi foka között, együtt állunk, egyetlen kollektív entitás összekapcsolt részei vagyunk.

Az ünnepek egymásra következése igen fontos. A félelmetes napok mindeneket átjáró tapasztalása, a lényegi egység élménye, melyben részesítenek bennünket, előkészítik a Szukkot által tanított leckét az egységről. A félelmetes napok intenzív spirituális történései kizökkentenek bennünket az öntudatos énélményünkből, és képessé tesznek az értékek újraértékelésére, hogy akként kapcsolódhassunk felebarátainkhoz, ahogy annak lennie kell.

Az egység örömteli kötelékei

Ez a folyamat, ez az előrehaladás a mélyebb egység felé a Szimchát Torában éri el a csúcspontját, amikor a tudós és az analfabéta, a hívő és a hitetlen, zsidók mindenféle háttérből és életmódból egyesülnek a Tóra-tekercsekkel bemutatott túláradó örömű táncban. Azok a személyes különbségek, melyek máskor megosztják őket, ez alkalommal elhalványulnak.

Ez az egység nyer plasztikus kifejezést a Szimchát Torá körtáncainak hagyományában. A körnek nincs kezdete, nincs vége, minden pontja egyforma távolságra van a középpontjától. Szimchát Torá alkalmával elfeledkezünk arról, ki a „fej" és ki a „farok" közöttünk. A közös középooint egyesít minket, és összeolvaszt egyetlen közös entitásban.

Míg a Szukkot arra tanít bennünket, hogy individuumnak megmaradva is egységben kell népet alkotnunk, a Szimchát Torá tovább visz ennél. Ez utóbbi ünnep alkalmával mindannyian elengedjük a személyes létezésünk tudatának nyűgét: tökéletesen túllépünk magunkon. A Szimchát Torá élménye ugyanakkor nem visszatérés a félelmetes napok szintjére, mely utóbbiak alkalmával a spirituális tapasztalás révén lépünk túl önmagunkon, a kapcsolat közöttünk a mindennapi tapasztalás világán túl jön létre. Szimchát Torá idején viszont az egység kapcsai a mindennapi tapasztalás kézzelfogható szintjén mutakoznak meg: közös evésben-ivásban, táncban.

Az egységnek ezek az örömteli kötelékei azt az időt hirdetik előre, amikor majd: „nagy gyülekezetképen fognak visszatérni ide":[11] egységes nemzetként fogunk visszatérni Izrael földjére. Abban az időben lesz, ahogy a próféták ígérik: „örökös öröm a fejükön".[12] Adassék meg nekünk mihamarabb.

[1] A Tisri hónap nevét alkotó héber betűkből ugyanis – a sorrendjük megváltoztatásával – a „valaminek a kezdete, feje" jelentésű szót állíthatjuk elő (Báál háTurim kommentárja 5Mózes 11:12-höz). Amiként a fej irányítja az egész test összetett műköfését, úgy a Tisri hónapnak egyetemes jelentősége van az egész évre nézve.

[2] Vájikrá rábá 30:12.

[3] A midrási magyarázat semmiképp sem úgy értendő, hogy az, aki ebbe a kategóriába tartozik, egyáltalán nem tart meg egyetlen parancsolatot sem. Épp ellenkezőleg, bölcseink azt tanítják (a Chágigá traktátus végén), hogy „az Izraelnek még a vétkesei is oly gazdagok micvában, mint a gránátalma [magokban]." A Midrásnak ezt a kategóriáját inkább úgy kell értenünk, hogy olyan Tóra-tudósokra vonatkozik, akik az istenszolgálatukat mindenestül a Tóra tanulmányozásában való tündöklésre összpontosítják, és a parancsolatokra úgy tekintenek, mintha azok csupán eszköz volnának az áhított cél elérésére, de egyébként önmagukban nincs jelentőségük.

A mirtusz és a fűz által jelképezett kategóriákra ugyanezen alapelv érvényes. Az „íz nélkül" és „illat nélkül" megjelölések egyike sem értendő abszolút értelemben, csak úgy, hogy ami „illat nélküli"-nek van mondva, annak az illata nem számottevő, nem különlegesen finom. Ne feledjük, hogy a fűz által jelképezett kategóriába tartozó zsidót hasonlítja fentebb a Midrás a gránátalmához.

[4] Szukká 32a.

[5] Uo. 32b.

[6] Sábbát 20a.

[7] Az אתר(ו)ג (etrog) héber szava a Zsoltárok 36:12. akronimjaként szolgál (azaz a vers szavainak kezdőbetűjét tömöríti): „אל תבואיני רגל גאוה – Ne jőjjön rám a gőgnek lába, s a gonoszok keze ne tegyen bújdosóvá!"

[8] Szukká 35a.

[9] Atyák bölcs tanításai 4:1.

[10] Az egység kifejezésre jut a szukká micvájában is. Ahogyan bölcseink tanítják (Szukká 27b.): „Az egész Izrael megfér egy sátorban." De míg a szukká a nép kollektivitását van hivatva kifejezni, a luláv és az etrog micvája az egységben való individuális, személyes részvétel kifejezője.

[11] Jeremiás 31:7.

[12] Jesájá 35:10.

  •  

 

AKI ELKÜLÖNITI  A ZSIDÓKAT A NÉPEKTŐL

 

 

A SZOMBAT (VAGY ÜNNEP) KIMENETELE UTÁNI IMÁBAN EZT A BETOLDÁST MONDJUK, (AZ IMAKÖNYVBEN MEGJELÖLT HELYEN):

 

"Te ajándékoztad  nekünk Tórád ismeretét, és megtanitottál bennünket, hogy általa teljesitsük akaratod törvényeit. Különbséget tettél, örök Istenünk, a szent és a hétköznapi között, a világosság és a sötétség között, úgy mint Izrael (a zsidók) és a népek között, valamint a hetedik nap (a szombat) és a hat munkanap között. Atyánk, királyunk, hadd kezdődjenek a ránk következő napok békességgel, minden bűntől mentesen, megtisztulva minden vétektől, félő tiszteletedhez ragaszkodva".

 

Vagy, héber eredetiben:

 

אתה חוננתנו למדע תורתך, ותלמדנו לעשות חוקי רצונך. ותבדל ה' אלוקינו בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אבינו מלכנו החל עלינו  הימים הבאים לקראתנו לשלום, חשוכים מכל חטא, ומנוקים מכל עוון, ומדובקים ביראתך.

 

   

 UTÁNA OTTHON, ELMONDJUK A HÁVDÁLÁ IMÁT,  GYERTYAFÉNYNÉL, POHÁR BORRA ÉS ILLATOS FÜSZERRE, AMELY IGY SZÓL:

 

 

                                    

    "ÁLDOTT VAGY TE, ÖRÖK ISTENÜNK, A VILÁG URA, AKI ELKÜLÖNITI A SZENTET A MINDENNAPITÓL; A VILÁGOSSÁGOT A SÖTÉTSÉGTŐL; IZRAELT (VAGYIS A ZSIDÓKAT) A NÉPEKTŐL, ÉS A HETEDIK NAPOT (  A SÁBESZT)A HAT MUNKANAPTÓL. ÁLDOTT VAGY TE ÖRÖKKÉVALÓ, AKI ELKÜLÖNITI A SZENTET A MINDENNAPITÓL!" (A forditás a Sámson Imája cimü imakönyv alapján, 322 oldal).

 

    Héber eredetiben ez igy hangzik:

 

"ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך,

בין ישראל לעמים,

 בין יום השביעי לששת ימי המעשה,

ברוך אתה ד' המבדיל הין קודש לחול"!

 

 KELLEMES BIZTONSÁGOS ÚJ HETET

 KIVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK

                                             שבוע  טוב!