2010. december 31., péntek

AMI MÁR RÉG ESEDÉKES VOLT: A CHÁBÁD TERJESZKEDIK - - -

 

ÚJ LUBAVITSI SÁLIÁCH DEBRECENBEN
 

A Kotlarsky látogatás margójára: a magyarországi

Chábád küldetés a nemzetközi érdeklődés előterében

 

     A magyarországi Chábád-Lubavits küldöttség képviseletet nyit Debrecenben, a második legnagyobb magyar városban, ahol közel 4000 zsidó él és több mint ezer izraeli diák tanul a felsőoktatási intézményekben.

 

   Az új sáliách, az izraeli Feigin rabbi és neje, Rivka, a közeli napokban indulnak állomáshelyükre, miután a pesti chábád központ fogadást rendezett tiszteletükre. Ez egybe esett Mose Kotlarszky rabbi, a new-yorki koordinátora a több mint 4000 világszerte müködő chábád Sáliáchnak, aki a hét elején egy napos villámlátogatásra érkezett Budapestre, hogy megtekintse a nemrég renovált és felavatott ős-új óbudai templomot. Ebben jelentős szerepe volt Kotlarsky rabbinak, aki anyagi segitséget szerzett az új projekthez.

 

    Kotlarsky rabbit fogadta Smitt Pál államelnök is, akivel a helyi antiszemitizmus erősödéséről tárgyalt. Az államelnök megnyugtatta, hogy a hatóságok "a helyzet magaslatán állnak" és közölte , hogy ajtaja mindig nyitva van a chábád előtt.

 

     Debrecen már egy jó ideje a magyarországi chábád napirendjén áll és már rég esedékes volt, hogy oda egy állandó sáliáchot küldjenek. Idöről időre le-leruccantak a pesti sáliáchok  (Köves, Raskin, Hurvitz) egy-egy villámlátogatásra, de a helyi sáliách hiánya egyre nyomasztóbban érződött.

 

Az új küldött-pár már szorgalmasan tanul magyarul és első dolguk lesz egy chéder-óvoda létesitése.

    

    A Kotlarsky látogatás – első izben az elmult két évtizedben – és az új sáliách küldése, arra mutat, hogy Magyarország és a  százezer főnyi magyar zsidóság, egyre inkább a nemzetközi zsidó szervezetek előterében van.

 

 (Forrás: Sófár -IsraelNationalNews.com  - (Áruc 7)

MIT MOND a Halacha A KLÓNOZÁSRÓL

         SEM TILTÁS SEM IGENLÉS                

 

       A probléma vadonatuj, legalábbis első látásra. Egy ember előállit egy másik embert, de nem a bevett és szokásos módon, hanem a genetika segitségével készit egy duplikátot, azonos értékü sejtekből. Ilyen volt  „Dolly” is,  a bárány , az első eredménye a kisérletnek, amely nemsokkal „teremtése” után jobblétre szenderült.  A téma akkor lép ki a kuriózumbol és válik létkérdéses problémává – amikor nem állatokkal kisérleteznek a genetikusok, hanem embereket akarnak „sokszorositani”.

 

    A morális problémák mellett (lásd a továbbiakban), érdekes, mi a Halacha véleménye erről  a 21. századbeli kérdésről.

 

 Ha valaki azt mondja , hogy az ősi zsidó források természetszerüleg nem foglalkoztak ezzel a – nemlétező – problémával, igaza lesz már ami a genetikát illeti. Azonban a Talmud feljegyez olyan eseteket, amikor amoriták embert, illetve állatot alkottak, az un. Széfer Jecirá (egy titokzatos, kabbalisztikus könyv, amely a teremtés misztikájával foglalkozik) alapján. Rává, a nagy babilóniai amorita egyszer embert „teremtett” és elküldte őt kollegájához, r’ Zérához. Az szólt hozzá de az „ember” (gólem) nem válaszolt, mivel alkotója nem tudta beleplántálni a beszéd képességét (Szánhedrin, 65b). Ugyanez a Rává egy jesájai vers alapján azt mondja, hogy ha nem a vétkek amik eltávolitják az embert az Istentől – akkor az ember is képes lenne világot teremteni, mivel a Teremtő a saját képmására alkotta

 

    Ez a sztori nagyon hasonlit a középkori Lőv prágai rabbi által „teremtett” gólemhez, akiről rengeteg legenda van forgalomban, ámbár történelmileg nem bizonyitott tény hogy egyáltalán létezett és Lőv rabbi nem emliti könyveiben még áttételesen sem.

 

    Két másik amorita, két testvér,  r’ Chanina és r’ Hosájá, minden  pénteken találkoztak és az emlitett  Széfer Jecirával foglalkoztak, minek kapcsán alkottak egy borjut és azt megették „a szombat tiszteletére”.

 

    Azt tetszik kérdezni, hogyan csinálták ezt, vagyis a borjut? Nem tudom, de azt sem tudom hogyan csinálják a mai tudósok Dollyt és társait. A kérdés  itt nem szakmai hanem halachikus, és/vagy morális.

 

      Még egy szunyogot sem...

 

          Bármennyire is legyenek ezek a történetek aggádikusak, mindenesetre arra mutatnak, hogy eleinket foglalkoztatta a teremtés misztériuma. Az általánosan elfogadott elv az volt, hogy az Örökkévalón kivül senki nem tud teremteni semmit, még egy szunyogot sem. A Midrás ezt plasztikusan igy fejezi ki: „Ha egybegyűl a világ minden népe, együttesen sem tudnak teremteni akár egy szunyogot sem és lelket önteni belé...” (Brésit rábbá, 39, 14). A hangsuly itt a teremtésen van,  ami feltételezi hogy semmiből valamit teremtenek – ami a természetben lehetetlen, hacsak nem a misztikus Széfer Jecirá által.

 

 Ez a több helyen is előforduló Midrás nem tételezi fel, hogy az ember képes valamit is alkotni a semmiből, de nem állitja hogy ez tilos. Az egyik ismert rabbi tekintély, a klónozásról irott cikkében, azt észrevételezi, hogy a Talmud nincs meglepve és nem nyilvánit kategorikusan nemleges véleményt, amikor feljegyzi, hogy Rává alkotott egy embert, amely nem volt tökéletes, mert nem tudott beszélni. Vagy hogy a két testvér ilyen módon készitette el szombati vacsoráját.

 

A klónozás – ezzel ellentétben -  „valamit valamiből” alkot. Alkot, de nem teremt. Igy elméletileg lehetséges, mint  ahogy a fazekas forgatja a korongon az agyagot, amig tál vagy fazék lesz belőle. Ha nincs agyag – a fazekas munkanélküli.

 

     Nemcsak hogy elméletileg lehetséges – hiszen a gyakorlatot a genetikában megboldogult „Dolly” – bizonyitja – de nincs kizárva hogy a Halacha sem tartja ellentétesnek a hit tételeivel. Ezidáig nagyon kevés responsa található, ahol a Halacha müvelői foglalkoznak ezzel az összetett, fantasztikus és super-modern problémával.

 

      Több mint 800 évvel ezelőtt, mind Maimonidés, mind  Menáchem Háméiri , kifejtették, hogy van lehetőség arra hogy, élőlények szülessenek, nem a szokásos módon. (Lásd Maimonidés, Széfer Hámicvot, a 179. tiltó micva). Méiri még ennél is messzebb megy. Szerinte, „minden ami természetes módon történik , nem esik a varázslat, illetve a kuruzslás kategoriájába, még ha tudnak alkotni szép teremtményeket, nem a nemek párosodásával – ahogy  ismert a természettudósok könyveiből hogy ez nem lehetetlen – szabad ezt tenni, mivel minden ami természetes – nem számit varázslatnak” ( Chidusé háMéiri, Szánhedrin 67,b).

 

     A ma fellelhető halachikus vélemények között csak egyet találtam - Eliezer Valdenberg rabbi responzumában („Cic Eliezer”) - amely egyértelmüen negativ. Ezzel az ismert és elismert Halacha nagyság konzekvens azon véleményevel és indokaival, amikkel a mesterséges megtermékenyitést is tiltja.

 

  A sertés szive

 

    Jákov Áriel rabbi, Rámát-Gán főrabbija , hosszu és alapos tanulmányában nem tiltja és nem engedélyezi a klónozást, mivel egy egész sor kérdőjel sorakozik fel előtte. Miután elmondja hogy a halacha megengedi a sertés szivét az emberbe plántálni (mivel az anatómiájuk hasonló (lásd Táánit, 21, b) és felemliti hogy a Tóra tiltja a keresztezést, állatban és növényben – átvált a klónozás lehetséges pozitiv oldalára. Ha elővigyázatosan csinálják – akkor nincs kizárva, hogy mint „emberi alkatrészek” raktára, amit szükség esetén plántálni lehet – nagy haszna lehet az emberiségnek a tudomány ezen ujitásából. Másrészt fennáll a veszélye annak, hogy az ember erőszakosan beavatkozik  az isteni tervbe, amely a világot olyannak teremtette amilyen. Egyrészt az ember köteles mindent megtenni hogy gyógyitsón és nem mondhatja azt – mint egyes nemzsidó teológusok – hogy a betegség vagy rokkantság Isten büntetése és ez ellen tilos tenni.

 

Egyrészt és másrészt. A klónozás felvet egy sor problémát: lesznek –e a létrehozott embernek szülei és kik lesznek azok? Lehet-e rá is vonatkoztatni azt hogy „Isten képmására” teremtetett?

 

Áriel rabbi konkluziója: Nem lehet tiltani a klónozást, de megengedni sem, nyakló nélkül. Nem lehet tömlöcbe zárni az emberi szellemet, de szükség van állandó felügyeletre, hogy  a démon ne szabaduljon el ketrecéből.

 

        Megjavitani az Isten teremtette világot

 

 

  A rabbik, polémiájukban, azzal akarják bizonygatni a klónozás esetleges létjogosultságát, hogy – meglehet – ez javit valamit a világ rendjén (például gyermektelen házaspároknak lehet klónozott gyerekük). A középkorban rabbi Zvi Askenázi („Cháchám Zvi”) azon meditált, vajon egy olyan fajta „ember”, mint amilyent Rává teremtett, beszámitható-e a Minjánba ( a kötelezö  kvórum: 10 zsidó férfi, ami kell a közösségi imához). És egyáltalán zsidó-e, vagy „felekezeten kivüli”? Válasza nemleges és ehhez fia, az ismert Jákov Emdin rabbi is csatlakozik.

 

   A világ  „javitásánák” motivumát az az ággádá szolgáltatja, melyben egy római helytartó megkérdezte rabbi Akibát, mi a nagy fontossága a körülmetélésnek? És ha valóban olyan fontos, miért nem jön a gyerek a világra körülmetélve? Rabbi Akiba viszont kérdezte a kérdezőt: Te azt hiszed hogy Isten cselekedetei jobbak mint az emberé? Ime, Isten a kalászt teremtette, próbáld megenni a kalászt. Az ember ebből finom lisztet csinál és kalácsot süt! Igy a teremtés minden fázisában szükség van hogy az ember „besegitsen”, mivel a mustárt édesiteni kell, a búzát őrölni  stb és a gyereket körülmetélni. Ezzel lesz teljes az isteni teremtés rendje (Midrás Börésit rábbá).

 

     R’ Nachum Rakover, az ortodox jogász, sok halachikus könyv szerzője, igy foglalja össze véleményét a klónozásról: A klónozás, illetve élőlények „előállitása” nem a bevett és ismert módon – nem jelent beavatkozást („konkurrenciát” ) Istennek és nem tilos.

 

 Két fiatal rabbi, Jichák Siláth és Jig’ál Sáfrán, közzétettek egy-egy hosszu lélekzetü tanulmányt a klónozás problémájáról – anélkül hogy magukra vállalnak a pászkenolás felelősségét. Siláth óvatosságra int, mivel „az orvostudomány fejlődése sok lehetőséget rejt magában emberélet mentésére, de ugyanakkor van benne potenciális rombolás és károkozás”. Felemliti bölcseink azon mondását, miszerint „Chizkijáhu (a judeai cáddik király) elrejtette a „gyógyszerek könyvét” (mivel az emberek abban hittek vakon és nem imádkoztak Istenhez – Pszáchim 4, 10, a Misnában) – elrejtette, de  nem semmisitette meg, mivel szükség lehet rá. (A téma nagy formátumu, egy külön tanulmányt igényel).

 

    Jig’ál Sáfrán rabbi, a jeruzsálemi főrabbinátus egészségügyi tanácsosa, tanulmányában sorra veszi azokat az érveket amelyek a klónózás ellen szólnak. Befejezésül a Chinuch könyvét idézi, amely  az 582. parancsolatban ezt mondja:

„Parancsba kaptuk, hogy az ifju férj örvendezzen feleségével egy teljes éven keresztül - - - mivel  az Örökkévaló egy olyan világot akart teremteni amely benépesül jó teremtményekkel, akik férfi és nő  (héber eredetiben: him és nőstény) közösüléséből  születnek...”

 

Ezt, annak ellenére – mondja Sáfrán rabbi – hogy esetleg van  más lehetőség is embereket „előállitani”.

  

Egy rabbi aki orvosprofesszor

 

    Professzor rabbi Ábrahám Steinberg, aki a problémát mindkét oldalát ismeri, hosszu cikkében oda konkludál, hogy a jelenlegi fázisban nincs  eleve halachikus tilalom a klónozásra. Idézi „Tiferet Jiszráélt” (danzigi rabbi, a Misna legautentikusabb magyarázója) aki azt mondta, hogy „minden dolog, amiről nem tudjuk hogy tilos – az megengedett minden indokolás nélkül, mivel a Tóra nem sorolt fel mindent ami szabad, csak a tilos dolgokat” (Tiferet Jiszráél. Jádájjim, 4, 3).  Izraelben a klónozást „egyelőre” be kell tiltani. A cikk  évvekel ezelőtt iródott, azóta a Kneszet elfogadott egy határozatot, amely betiltotta a klónozást .

 

    Azt is mondja Steinberg rabbi, hogy egy ilyen horderejü tudományos felfedezést nem lehet hosszu ideig elfojtani, mert ha egyes országokban betiltják – másutt szabadon fogják fejleszteni. „ A zsidőság eleve konzervativ  és óvatos az ilyen dolgokban és  kivárja milyent irányt vesz a fejlődés”. Steinberg hozzáteszi, hogy a zsidó szellemiség nincs elragadtatva az ilyenirányu fejlődéstől és gyanuperrel él vele szemben, de „kétségtelen hogy nincs a klónozásban semmi, ami ellenkezik a hittel a világ teremtőjében”.

 

     Ennek oka, mint  mondottuk fent, hogy a klónozás „valamit valamiből” csinál, mig a Teremtő Isten „semmiből valamit” teremtett.

 

     Vannak a klónozásnak előnyei krónikus betegségek gyógyitásában, az érintett részek felcserélésében, de vannak veszélyei is.

 

Végeredményben pozitiv állásfoglalását azzal fejezi be és határolja körül rabbi Steinberg (több halachikus orvosi könyv szerzője) hogy ne tessék ezt pászkenolásnak venni, ez Izrael Nagyjainak a feladata nem az övé.

 

„Izrael nagyjai” egyelőre hallgatnak. Lehet hogy azért mert nem nagyon ismerik ki magukat a probléma szövevényeiben; vagy úgy gondolják hogy ez nem tartozik hiveikre, de lehet hogy egyszerüen nem sürgős. Vannak  aktuálisabb, égetőbb problémák is.

      

      Sztalin, Hitler, Achmadinjád....

 

      Akik nem halachikus hanem morális szempontból vizsgálják – és ellenzik – a klónozást, sötét képet festenek arról, hogy kalandorok egész hadseregeket állithatnak elő  és veszélyeztethetik a világ amúgyis labilis békéjét. Továbbá kegyetlen diktátorok , mint Sztálin, Hitler, Kaddaffi és az iráni Achmadinjád -  készithetnek több duplikátot magukból, hogy ezzel örökké éljenek. Érdekes, hogy nem láttam olyan tervet amely az éhező afrikai országok húsellátását probálja a klónozás által megoldani...

 

     Világszerte eltérő a törvényhozók véleménye a klónozásról. Németországban, Norvégiában és Dániában szigorú törvény tiltja bármilyen genetikai beavatkozást. Amerikában a törvény enyhébb: csak öt évre tiltották be a klónozást, „aztán majd meglátjuk”. Hasonló a törvény Izraelben is, ahol szintén öt évre szól a tilalom és aztán egy tanácsadó szerv alakul – jogászokból és rabbikból – akik majd eldöntik, hogyan tovább. A törvény csak egy teljes ember (élő vagy halott) előállitását tiltja, de  nem egyes testrészek „gyártását.

 

Összegezve a halacha álláspontját – amennyire az idézett müvekből kiderül – nincs tilalom, de lelkesedés sincs. Valdenberg rabbi kivételéval a többiek a „Wait and see” álláspontjára helyezkednek. Ha az idézettek nem pászkenolnak – mondani sem kell hogy e sorok irója – aki mégcsak nem is rabbi – nem szándékozik ezt tenni, mivel ehhez sem joga nincs, sem tudása nem elég. Valamelyes fogalmat kivántam adni az olvasónak és remélem hogy ez sikerült is.

 

  (RÉSZLET NAFTALI KRAUS "MIT MOND A HALACHA"? CIMÜ KÖNYVÉBŐL, AMELY BUDAPESTEN JELENT MEG 2005-BEN MINT AZ Ősi forrás sorozat 15. kötete.)

2010. december 29., szerda

MAGYAR ZSIDÓ VALÓSÁG - KI LESZ AZ ORSZÁGOS FŐRABBI?

 

A BENJÁMIN ÓVODA  "NEM KIMONDOTTAN" VALLÁSOS

 

  Nemrégiben a Bzsh által fenntartott, fémjelzett és piározott Benjámin óvoda, "bemutatkozott" a mazsihisz honlap hasábjain. Igazgatója, Rádainé, Somos Éva, elmondja, hogy az óvoda a rendszerváltás után alakult és ma kb 100 gyerek nevekedik benne, ami a maximális létszám. Hogy zsidók-e, arról hallgat és az óvoda zsidó jellegéről is csak annyit mond, hogy

 

"Óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet, biztonságot, vidámságot adó béke szigete, ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal töltik, kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló, mindig megújulni képes óvónők irányításával.
 
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (Alapprogram) alakulásunk óta kötelez bennünket a benne foglaltak megtartására. Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki. Ez a gondolat a Benjámin óvoda nevelésének is alappillére".

 

A kedves de semmitmondó bla-bla után  az interjuvoló Paszternák Tamás nem tudja nem feltenni a következő kardinális kérdést (ne felejtsük, hogy egy zsidó óvodáról van szó):

 

" Mennyire hangsúlyos a zsidó nevelés az intézményben, milyen formában találkoznak a kicsik a vallási élettel?"

 

    Erre jön az igazgató hölgy válasza, amely azongya hogy

"A zsidó óvoda legkiemelkedőbb sajátossága az ünnepek megtartása. Feltétlen célunk, hogy a gyerekek megszeressék, s ezáltal tanulják meg az ünnepek lényegét és gyakorolják azokat. A szülők „nevelése" érdekében is célszerű az ünnepekre való készülődést együtt végezni. Egyes ünnepeket csoportokon belül, másokat óvodai szinten tartunk meg. Közösen ismerkednek meg az ünnep eszközeivel, szimbólumaival, és készítik is el azokat, például Szukkotra sátrat, Purimra álarcokat, Chanukára chanukiát, Pészach előtt takarítsanak ki. Együtt tanulják meg az ünnepekhez tartozó meséket, dalokat, táncokat. 

Minden héten köszöntjük a Szombatot, ünnepi kalácsot gyúrunk, kitakarítjuk a csoportszobákat, majd tanzsinagógában az egész óvoda apraja és nagyja együtt köszönti az ünnepet, a szertartásnak ez a része héber nyelven folyik, rabbi(?) irányításával. Az ünnepléssel tehát egyrészt megérzik, másrészt megtanulják a gyerekek a zsidó ünnepek jelentését és az ünneplés módját. Átélik az összetartozás érzését, amely minden zsidó ünnep közös jellemzője- - -"

További kérdés:

 

"Milyen kapcsolatot ápolnak a zsidó iskolákkal, intézményekkel, hitközségekkel?"
 

És a válasz nem késik:

 

   "Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói( ajvéj)  rendszeresen járnak óvodánkba hospitálni, s ezáltal ismerkednek az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaival. (És a gyerekek – velük. Tehát egykor a rosszemlékü csaló gój is járhatott ott, az aki rabbi akart lenni és most bősz jezsuita).

 

                                                                                   *

Nincs értelme innen tovább idézni, mert csupán további  blablát kapunk. A "legkiemelkedőbb sajátoság" az ünnepek megtartása; hétköznap nem vagyunk zsidók. És az ünnepek között is főleg Hanuka és Purim , meg egy kis Peszách, ami nem más mint nagytakaritás. Ros Hásánáról és  Jom Kippurról nincs szó. Ez kb annyira és úgy zsidó, mint a Füszeres néni, aki azt irja bloggján hogy ő szombaton kóser háztartást vezet. (Egyébként állitólag "kóser" szakácskönyvet adott ki).

 

   Hogy ez mennyire zsidó tartalmu, azt az igazgatónő tudja a legjobban. Tény hogy ő maga, gyerekét, a Chábád óvodába küldte, amiért tisztelet és becsület neki.

 

    A  teljes igazat Benjámin a honlapján mondják  el.

 

Idézünk:

"Az óvoda nem kifejezetten vallásos. Tekintve azonban, hogy a zsidó hagyományok és életmód szorosan összefügg a vallási, tradicionális szokásokkal, a gyerekek megismerkednek a biblia egyes elemeivel. Az egyes ünnepek alkalmával megtanulják a dalokat, táncokat, amelyeket a zsidóság hagyományosan ilyenkor énekelni szokott. Hallgatnak meséket, történeteket és megtanulnak egy-egy héber nyelvi kifejezést is."

    
 Ez a kitétel az interjuban nem szerepel. Lehet hogy nem publikus, lehet hogy a szerk.  kicenzurázta. Ne szólj szám – nem fáj fejem.
    
 Pedig a Bzsh valamint a Mazsihisz alapszabályaiban egyértelmü a vallásos jelleg.
  
 Idézzünk belőlük? Talán legközelebb.
 
Addig is talán küldje el a Sip utca a nevelési és oktatási osztály vezetőjét, illetve a nejét, vizsgálja felül a Benjámin zsidó jellegét, talán lehet valamit javitani rajta. Talán az állami Alapprogrammon felül és kivül, lehetne egy kicsit kevesebb gójt felvenni és több jiddiskeitet adni a zsenge korú gyerekeknek, akiknek erre van szükségük és nem a "megértés és türelem" szigetére...

                                                            * * *

    DEUTSCH VAGY SCHŐNER:
    KI LESZ AZ ORSZ. (HA EGYÁLTALÁN)?
   
  MOST ÁLL A BÁL, VAGYIS A HÁBORU, MINT A KÖZELGŐ VÁLASZTÁSOK ELŐJÁTÉKA: CSOKNYAK AKARJA SCHŐNERT,( A KULISSZÁK MÖGÖTT) MIG ZOLTAI MÁR HIVATALOSAN DEKLARÁLTA, HOGY DEUTSCH (BETÉRITŐ) JIDU AZ Ő FAVORITJA – HA A "RABBIKAR" BELEEGYEZIK.

  Jól értesült pesti forrásaim szerint az egész humbug, mert

1)      Nincs "rabbikar" amely beleegyezne.

2)      Ha lenne – nem kellene "országos"

3)      Igy sem kell – sosem kellett, meg itt van a v. aki már ikonná nemesült és ezért tilos Uj Életi cikkeiben a hibákat kijavitani (belső forrás, név nélkül), egyébként a v. ezt soha nem kérte.

 
Ezzel szemben kétségtelen hogy bizonyos előnyei lennének a dolognak. Ha Schőner lesz, aki már volt orsz. (de akkor a párt jelölte, illetve "választotta") és alkalmas is a reprezentációs feladatra – akkor legalább megszünik az Or,  az elszerencsétlenült "rabbiképzés" és marad a Zse. ami senkinek nem árt.
 
 Ha viszont Jidu lesz, aki rendelkezik Mose Rábbénu egyik jellemző tulajdonságával ענו מכל האדם – akkor talán a térités szünik meg, legalábbis jelenlegi formájában.
  
Igy nem tudjuk pillanatnyilag kinek drukkoljunk. A legjobb és legigazságosabb lenne, ha mindketten lehetnének, mind Izraelben ahol két országos főrabbi van.

 

De, mint mondottuk, az egész egy "repülő holló",  עורבא פרח

  és nem más, a két "nagy" szórakozik velünk a májusi választás előjátékaként.

                                                  * * *

      HA KÓSER VOLT – MIÉRT SZÉGYELIK?    

   A Mazsihisz, illetve a Zsidó (Szeretet)Kórház, nagy cedóke illet schnorr cécót rendezett a Hilton báltermében, 360 celeb részvételével (gábek, "rabbik", elnökök, stb). Állitólag kóser volt, állitólag két másgiách is volt ott.

   Ha ez igaz – és szivesen elhisszük, bár nem tudjuk ki kaserolta a Hilton edényeit – miért tartják ezt titokban? Miért szégyeli ezt GJ az Uj Életben (és a mazsihisz honlapon) megirni? Szégyen az, ha egy zsidó rendezvény kóser?
 
    Vagy talán valami mégsem volt rendben? Talán úgy volt mint egyszer a Lauderban, ahol az előkelő nagyszálló edényeit a mikveban kaserolta a "tudós rabbi"?

  

 

 

 

NŐK A BIBLIÁBAN ÉS A TALMUDBAN

A FELVÁGOTT  NYELVÜ JÁLTÁ 

 

A kevés rendelkezésre álló forrásanyagból az derül ki, hogy Jáltá, rabbi Náchmán felesége és az egyik babilóniai exilarcha leánya (Rási), öntelt, élesen pergő nyelvű hölgy volt, aki nemegyszer megszégyenítette a férjét meglátogató amoritákat. (Áruch Hásálém, Kohut Sándor, 4. kötet, 134. o.) Neve a héber Jáél (őzsuta) arameus változata (uo.).

Történészek szerint Jáltá apja Rábbá bár Ábuhá volt, aki a fejedelmi család sarjaként, nagyon gazdag ember volt, és vagyonát vejei között osztotta szét. Az egyik forrásban azt találjuk, hogy Jáltá már özvegyen (vagy elváltan) lett r' Náchmán felesége. Féltékenyen őrizte férje renoméját, aki engedékeny természetű volt.

Egyszer Ulá, a neves izraeli amorita, ellátogatott rabbi Náchmán házába, a babilóniai Náhárdéában. A vacsora után azzal tisztelték meg a vendéget, hogy mondja el az asztali áldást. Miután ez megtörtént, a pohár bort, amire az áldást mondta, a vendéglátó odaadta Náchmánnak.

    Náchmán javasolta Ulának, küldje (adja) a boros poharat a háziasszonynak, Jáltának, ahogy ez szokás volt. Ulá vonakodott, mondván, hogy ez fölösleges, mert a háziasszony férje által lesz áldott. Jáltá, hallván ezt, dühbe gurult, felkelt az asztaltól, lement a pincébe és összetört négyszáz hordó bort, vagyis kinyitotta csapjaikat és elfolyatta a bort. (Az egyik hagyományos kommentátor szerint ezt azért tette, hogy "bizonyítsa": nem érdekli a bor, nincs szüksége rá, hiszen van neki a pincében elég. Őt női mivoltában sértette Ulá "soviniszta" viselkedése.)

Ekkor férje - megpróbálta menteni a helyzetet - ismét kérte Ulát, küldjön egy pohár bort Jáltának, de az ismét vonakodott, mondván (most már ő is indulatosan), hogy igyon Jáltá a hordóból...

Jáltá erre egy sértő üzenetet küldött a vendégnek, mondván (arameusul): "Azok, akik ide-oda forgolódnak (utalás Ulára, aki gyakran utazott Izrael országa és Babilónia között), sokat beszélnek (vagyis: Sok beszédnek, sok az alja.), [olyan sokat], mint a tetű a rongyokban..." (Bráchot 51,b) Tudjuk, hogy ez sértés volt, az önérzetében megbántott nagyasszony tiltakozása a vendég viselkedése ellen, bár a feltehetően közmondás jellegű kifejezést nem teljesen értjük.

* * *

Jáltá igen kényes volt férje becsületére, és azt védte, mint egy nőstény oroszlán. Egyszer Náchmán perbe fogott egy neves amoritát, Jehuda bár Jechezkélt, mert az kiközösített egy férfit, aki megsértette, és amaz panaszt tett ellene. Jehuda megjelent r' Náchmán előtt és a kialakult beszélgetés során mindenben megdöntötte a bíró állításait. Kifejezéseibe belekötött, vonakodott üdvözletét küldeni feleségének (Jáltának), mondván, hogy a halacha tiltja, hogy nőkkel társalogjon.

Jáltá, aki kihallgatta a beszélgetést, üzent a férjének: Fejezd be, köss útilaput a talpára, mert ha tovább beszélsz vele, olyanná tesz, mintha egy tudatlan, faragatlan ám-háárec lennél... (Kiddusin 70, a-b)

    

Jáltá meglehetősen járatos volt a zsidó tudományokban. Ez nem csoda, hiszen éles esze volt, és tanulmányait az exilarcha palotájában, majd férje, Náchmán, a híres dájján (bíró), a neves amorita házában tökéletesíthette.

* * *

Egyszer feltett férjének egy kvázi halachikus kérdést, amelynek végén csattant az ostor, vagyis kiderült, hogy húst akart enni tejjel, ami a halacha szerint szigorúan tilos, avagy netalán csak tudós férjét akarta próbára tenni.

Jáltá kérdése így hangzott:

"Ugyebár minden helyett, amit az Örökkévaló megtiltott nekünk, adott valami hasonlót, amit megengedett? Például: megtiltotta a vér élvezetét, de megengedte a májat (ami tele van vérrel, és miután kellően kisütötték, hogy ne maradjon benne vér, akkor is vér íze van - Rási); megtiltotta a menstruációs vér érintését, de megengedte egy szűz vérének "ontását" (amely nem számít tisztátalan vérnek); megtiltotta az állatok faggyúját, de megengedte a kóser vadakét; megtiltotta a sertést, de megengedte a ponty agyát (aminek olyan az íze, mint a disznóhúsnak - Rási); megtiltotta bizonyos szárnyas vízi madár (talán sirály ) élvezetét, de megengedte egy bizonyos hal nyelvét (melynek íze hasonló); megtiltotta a férjes asszonyt, de megengedte az elváltat, volt férje életében; megtiltotta a sógornőt, de megengedte azt (az ún. levirátus által), ha férje meghalt... Szeretnék húst tejjel enni! Mi az, amit a halacha ennek ellenében megenged?"

* * *

Ráv Náchmán nem jött zavarba. Annyit ő is tudott mint Jáltá, ha nem egy kicsivel többet. Legott utasította a szakácsot, süsse ki a feleségének egy tehén tőgyét nyárson, amelyben egyrészt van (illetve lehet) tej, másrészt a kisütés által az megsemmisül, mint a vér a májban... (Chulin 109b)

Rabbi Smuel Edelis (Máhárs"á), a neves középkori Talmud kommentátor szerint Jáltá kérdése nem volt provokatív, nem azért tette fel, hogy tudálékosságát fitogtassa vagy férjét szekálja, hanem annak komoly halachikus nevelő szándéka volt, és a Talmud szerkesztői - Ráviná és Ráv Ási - ezért vették fel az autorizált szövegbe. Nehogy azt higgyük, hogy a vér, a sertés, a faggyú stb. azért tilos, mert undorító és az ember viszolyog tőle, nem kívánja. Ezért hangsúlyozza a Talmud, hogy mindennek van egy ellenpólusa, ami megengedett. Akkor miért tilos a tilos? Azért, mert így rendelte el az Örökkévaló, akinek parancsait nem kell indokolni és nem lehet megkérdőjelezni.

Másutt azt találjuk, hogy Jáltá segített egy szentéletű talmudistának - Ráv Ámrám Chászidának -, akit fagyási sebekkel ápolt és gyógyíttatott meg (Gittin 67b).

* * *

Ráv Náchmán öt fiáról és név szerint egy lányáról - akit Donágnak hívtak - tudunk.
Ezenkívül a Talmud elmond egy történetet Ráv Náchmán két lányáról, akiket azzal gyanúsítottak, hogy varázslattal foglalkoznak. Egyszer fogságba estek, illetve elrabolták őket, hogy váltságdíjat követeljenek értük. Egy Ilis nevű rabbi kihallgatta beszélgetésüket, amiben kifejezték óhajukat, hogy ne váltsák ki őket, mivel: "Ezek itt férfiak, és otthon, Náhárdéában, férjeink szintén férfiak - ugyan mi a különbség?" Meg is kérték a rabtartóikat, hogy vigyék el őket egy távolibb helyre, hogy ne találják meg, és ne váltsák ki őket...

       Ezzel Ráv Ilis, akinek sikerült megszökni a fogságból, bizonyítottnak látta, hogy Náchmán két lánya valóban varázslatot űz.

Nem tudjuk, miért mondja el a Talmud ezt az ezoterikus történetet, amely nem vet jó fényt sem Ráv Náchmánra, sem Jáltára. Másrészt ez a legjobb családban is előfordulhat. Mindenesetre Hyman szerint azt a mondást, hogy "Nem illik a nőknek a fennhéjázás" (Megilla 14b) - Náchmán kétségtelenül a feleségére értette.

 

 

 

2010. december 28., kedd

Karácsonyi statisztika: hány keresztény él Izraelben?

 TÖBB MINT FÉLMILLIÓ OROSZ

 
KERESZTÉNY-
 
"ZSIDÓ" IZRAELBEN
 
A Központi Statisztikai Hivatal Karácsony közeledtével közzétette az Izraelben élő keresztény állampolgárok számát.
 
Izrael Állam területén (a palesztin területeket nem számítva) összesen 153 ezer a magukat kereszténynek vallók száma.

A keresztények 80 százaléka arab nemzetiségű, a fennmaradó 20 százalék – közel 31 ezer ember – az egykori Szovjetunióból, illetve annak utódállamaiból vándorolt be a hazatérési törvény jogán, vagyis zsidó házastárs vagy szülő kíséretében.

 
A harmincezres szám azonban csalóka. A valóságban több, mint tízszer ennyi.
 
A zömmel orosz ajkú bevándorlók között hivatalosan nem-zsidókként nyilvántartott állampolgárok száma meghaladja a 300 ezret, de a zsidó származású “oroszok” között is sokan tartanak keresztény szokásokat.
 
Nem tévedhetünk sokat, ha feltételezzük, hogy Izrael keresztény hagyományokat (nem feltétlenül a vallást) követő állampolgárainak a száma jóval a félmillió fölött van, és közöttük az arab keresztények immár kisebbséget képeznek.

(Izrael Állam összlakossága 7.5 millió.)

 
Karácsony közeledtével a zsidó-lakta nagyvárosok, így Tel Aviv üzleteiben is feltűnnek a karácsonyfák és a Mikulás-figurák, bár úgy az arab, mind az orosz eredetű keresztények nagy többsége görög-keleti (pravoszláv) vallású, ahol a Karácsonyt csak január 6-án tartják.
 
(Forrás: Izraeli Hirlevél)

 

2010. december 27., hétfő

Négyezer rabbi munkáját koordinálja

VEZETŐ CHABAD RABBI
 MAGYARORSZÁGON?

MNO - GB
Egynapos látogatásra Budapestre érkezik december 27-én, hétfőn a világ legnagyobb zsidó szervezetének tartott, több mint négy ezer rabbi-küldött (Sáliách) munkáját koordináló nemzetközi Lubavicsi oktatási központ vezető rabbija.

 Rabbi Moshe Kotlarsky  (61) a New York-i központból irányítja a hatalmas szervezetet, melynek a világ több mint 1500 pontján található kirendeltsége. A rabbi magyarországi vendéglátói a magyar Chabad Lubavics mozgalom és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetői Oberlander Báruch és Köves Slomó.

A Forward hetilap szerint Moshe Kotlarsky 2008-ban a legbefolyásosabb ötven amerikai zsidó személyiség között volt. Először jár Magyarországon. Látogatásának célja a nemrég újjáavatott Óbudai zsinagóga megtekintése és a helyi közösséggel való egyeztetés.

(MNO)

                                        ***

   Magyarorsgon jelenleg hat lubavitsi küldött tartózkodik állandó jelleggel. A kirendeltséget alapitotta, több mint 20 évvel ezelőtt, Baruch Oberlander rabbi, akit a (néhai) lubavitsi rebbe, Rabbi Menachem Schneersohn, emléke legyen áldott, személyesen küldött Budapestre.

 

A kirendeltség jesivát tart fenn, öt templomban működik közre és aktiv a magyarországi zsidó élet felélesztésében és fenntartásában.

(nk)

 

AZ ATYÁK BÖLCS TANITÁSAI(64)

      AZ IGAZAK NEM KÉRNEK JUTALMAT

 

Tíz mondással teremtetett a világ. Mire volt ez jó, hiszen lsten egyetlen mondattal is megteremthette volna? Mire kellett tehát tíz? A tíz  mondás arra jó, hogy kihangsúlyozza a világ fontosságát. Így aztán azok a gonoszok, akik tetteikkel elveszejtik a világot, súlyosabb elbírálás alá esnek, míg az igazak, akik fennntartják a világot, nagyobb jutalmat érdemelnek. (Atyák, 5, 1)

 

   Az Atyák bölcs tanításainak eddigi négy fejezete, ismert Bölcsek tanításait, intelmeit, mondásait tartalmazta. Az ötödik nem egyének, hanem a Misna-bölcsek közös gondolatait, véleményét fejezik ki. A fejezet elején a számok dominálnak: a tízes, a hetes, a négyes; majd olyan bölcs mondások, melyek úgy kezdődnek, hogy "mindenki, aki..."
 
Az első Misna a világ teremtéséveI foglalkozik, és azt magyarázza, hogy miért volt szükség tíz (isteni) igére, amikor egy is megtette volna.

 

   Egyébként ha jobban utánaszámolunk, valójában mindössze kilencszer fordul elő, illetve kezdődik a bibliai vers úgy, hogy: "...és mondá az Örökkévaló... " Bölcseink viszont ideszámították a legelső verset is: "Kezdetben teremtette Isten...".

 

                                 ***

 

Tiferet Iiszráél erre vonatkozóan merészen racionalista magyarázattal szolgál. Míg azok az igék, melyek úgy kezdődnek, hogy: "És mondá az Örökkévaló", parancsoló jellegű kijelentések, a "Kezdetben teremtette..."  esetében nem lehetett parancsoló módot alkalmazni, hiszen a világ a semmiből teremtettetett (jes méájin), és nem volt kinek "parancsolni". Ezzel szemben, amikor a világ már "létezett",- használható volt a parancsoló mód.

 

   Jichák Áráme (Ákédát Iichák) a világ teremtését egy tízhúrú hangszerhez hasonlítja. Eszerint ha az egyik húr el is pattan, azért még lehet vele muzsikálni, miként ha egyes rossz emberek el is rontanak valamit, az igazaknak lehetőségük adódik azt jóvátenni, és biztosítani, hogy tovább lehessen "játszani a hangszeren"...

 

                                   ****

  Miért említi a Misna előbb a gonoszok büntetését, majd csak azután az igazak jutalmát?

    Alkalmasint azért, mert az igazakat nem szükséges jutalommal kecsegtetni, hiszen ők nem a jutalomért jók, hanem ez belőlük fakad. A gonoszok esetében, ha megemlítik előttük, milyen büntetés vár rájuk, talán magukba szállnak (Chászdé  Ávot).

 

   "Látta az Örökkévaló, hogy milyen kevés igaz ember van a világon - szól Jochanán rabbi tanítása -, és ezért minden nemzedékben "elültetett" egyet-egyet".

 

    Tőle származik az a mondás is, miszerint a világ még egyetlen cádik érdemében is létezhet, miként az írva van: "És az igaz ember a világ alapja ". (Példab. 10).

 

Miért jár a gonoszoknak büntetés a világ elveszejtése miatt? A zsidó felfogás azt vallja, hogy a világ fennmaradását az egyensúly biztosíthatja. Mindazok, akik vétkeznek, bűnös életvitelükkel kihívják az isteni Gondviselés haragját és a rossz irányba billentik a "mérleget", ami által a világ a pusztulás felé halad. A cádikok, az igaz emberek, tiszta erkölcsi magatartása, jó cselekedetei viszont a világ fennmaradását segítik elő, billentik a "mérleg" nyelvét a jó irányába, miáltal megmentik a világot a morális pusztulástól.

 

    Egyes vélemények szerint a rosszak azáltal, hogy vétkeznek, "tulajdonképpen mintha öngyilkosok lennének", és  aki "elveszejt egy lelket Izraelből, az olyan, mintha az egész világot veszejtette volna el".

 

 "Nem ugyanaz, ha valaki egy olyan alkotást tesz tönkre, ami mögött hosszantartó, nagyszabású munka van - mondja Bartinora -, mintha elrontana valamit, amit éppen hogy megcsináltak."

 

                                    ****

 

 

"Az igazak, akik fenntartják a világot."

 

    Reb Wolfhoz, a sztrikovi rebbéhez fordult magyarázatért az egyik haszid.

- A kabbala azt tartja – így a haszid -, hogy 36 igaz ember, haszid van a világon, akik érdemében marad fenn a világ. Ha az egyikük meghal, mindjárt jön helyette egy másik. A kérdés az, hogy eddig hol volt ez az uj cádik? Hiszen nem egyik napról a másikra lett igaz ember. Viszont ha már előzőleg is igaz ember volt, akkor nem csak harminchatan voltak...

 

   - Sajnos - adta meg magyarázatát a rebbe -, a mai cádikok is olyanok, mint nemzedékünk más tagjai, vagyis nem olyanok, mint az egykoriak voltak. A generációk egyre lejjebb süllyednek, züllenek, s velük együtt a cádikok is. Így ha egy cádik a 36-ok közül elhagyja ezt az árnyékvilágot, s helyébe lép egy másik, az már messze nem olyan, mint a régiek voltak...