2010. augusztus 31., kedd

A CSALÓ GÓJNAK IGAZA VAN: ZSIDÓNAK SZÜLETNI KELL

 

   A SZERENCSÉTLEN VEGYESHÁZASSÁG KORCS TERMÉKE,

VÁLÓLEVELET ADOTT – VÉGRE, HÁL' ISTENNEK – A ZSIDÓSÁGNAK

 

"A vegyesházasságok nem vezetnek jóra" – irja a "gett"ben

 

Erre lehet aztán a "sehechjánu" áldást elmondani:  a csaló gój, aki évek óta próbálja zsidónak kiadni és eladni magát – végre belátta, hogy ez nem megy és gettet (válólevelet) adott annak a zsidóságnak, ahová soha nem tartozott.

 

   Bloggjában sorolja sérelmeit. Ott ahol már hónapok óta massziv katólikus hittéritő propagandát folytat – elmondja mennyire nem fogadta be őt a zsidóság:

"A szülői háttér, azaz engem mindig is elhanyagoló, de általam mégis rajongott apám zsidósága sok kor- és sorstársamhoz hasonlóan 18 éves koromban jött fel bennem. Elkezdtem érdeklődni gyökereim iránt-túl későn. Zsidónak születni kell".- irja a csaló.

 Akinek igaza van. Elment a rabbiképzőbe, bejelentkezett, nem mondta meg hogy gój, később azt mondta/irta hogy betérése "folyamatban van". Leleplezték, nem sikerült a csalás. Ha nem leplezik le – ma felavatott rabbi.

Ma erről ezt irja:

 "Hitet nem lehet úgy váltogatni, mint egy alsónadrágot. Ha elvek és meggyőződés nélkül betértem volna a zsidóságba és rabbi lettem volna, nemcsak keresztény, hanem zsidó barátaimat is becsapom és megtagadom. Van, amikor dönteni kell. Sajnos nekem ez tíz évembe került... 

Valamit csinálj 100 százalékosan, vagy sehogy! Érdekből, pénzért semmiképpen. 

Egynegyed, apai zsidóságom mindig is fontos lesz számomra, lélekben és elveimben azonban sokkal közelebb érzem magamhoz a kereszténységet és etikáját."

   Váljon egészségére a keresztény "etika".

 Hattyudalában a cs.g. elmond még néhány megfontolandó igazságot és "igazságot". Ime:

"Az elmúlt években, a Mazsihisz munkatársaként csodálatos és keserű élmények egyaránt értek. Harag nem maradt bennem, viszont néhány megfontolandó tanulságot levontam: 

-Sosem fogadott be teljesen a zsidóság, de belátom: én sem tettem meg mindent ezért. Nem éreztem teljesen magaménak a zsidóság útját, annak ellenére, hogy vonzott és kíváncsivá tett. Zsinagógáinkban szívesen látott vendég lettem, de nem hívő. Istenhez ezen a valláson keresztül nem sikerült eljutnom- amellett, hogy a zsidó közösség hagyományhűsége és folklorisztikus gazdagsága mindig lenyűgözött.

-Modern, liberális világunkban lehet hogy idegenül hangzik, de a keresztény-zsidó vegyes házasságok jóhoz és jóra nem vezetnek. Sem a vegyes hátterű és emiatt szorongó és megkeveredett gyerekek, sem az egyes vallások fennmaradása szempontjából.

-A magyar neológ zsidóságnak van múltja és vannak, akik jól megélnek ebből. Politikai eszközként felhasználva a Soá túlélőinek félelmeit. Helytelen és visszataszító gyakorlat, amely tovább szítja a zsidóság elleni indulatokat. A baloldalnak végre le kellene venni "óvó kezeit" a zsidóságról, a jobboldalnak pedig kivetni magából azokat, akik rasszista nézeteket vallanak."

   Hadd reméljük hogy mind a bal mind a jobboldal megszivlelik a cs.g. "intelmeit. Nem tudjuk ki hozta be a Sip utcába,  hogyan lett a "mazsihisz munkatársa", stb, de ez ma már nem is érdekes. Búcsuzzunk tőle még egy hagyományos áldással, a Báruch septáránu"-val (Áldott aki megszabaditott tőle) és ezentúl boldogitsa a keresztényeket. Gönnoljuk nekik.

  (Lehet hogy a cs.g. további zagyvaságaira még visszatérünk)

 

 

A MAZSIHISZ HONLAP ADALÉKA ROS HÁSÁNÁ ISMERETÉHEZ

 

 

"A KARÁCSONYI VACSORÁN IS SZEREPEL

 A MÉZBE MÁRTOGATOTT ALMA..."

 

VÉGRE-VALAHÁRA EGY POZITIV HIRT KÖZÖLHETÜNK OLVASÓINKKAL: A NAGYÜNNEPEK ÁHITATATOS FUVALLATA, HOGY-HOGY-NEM, ELÉRKEZETT A SIP UTCÁBA IS ÉS OTT TELIBE TALÁLTA A MAZSI-HISZ  HONLAP NEM-ZSIDÓ SZERKESZTŐJÉT IS. SÜRGŐSEN VALAMI "VALLÁSI" ANYAGOT KELL ADNI, MERT ITT VAN MÁR ROS HÁSÁNÁ A NYAKUNKON.

 

 Igy aztán a héten nyakon öntöttek bennünket négy(!) anyaggal, névtelenül persze – mivel vagy nem-zsidó a szerző, vagy zsidó és szégyeli aláirni a nevét. Az sem lehetséges, hogy az ősneológ anyagokból ollózták ki (ahogy sanyika szokta, de ő most Németországban raboskodik... elnézést, rabbiskodik), mert ott nincsenek Ros hásáná vonatkozásában ilyen... karácsonyi dolgok.

 

   De  ne fogjuk a szekeret a lovak elé:

 

    Ros Hásánáról azt irja a siksze, felvezetőjében, hogy ez "az ember teremtésének évfordulója". Nem a világ teremtésének, ahogy a zsidók mondják, mert ugye ebből a szempontból a 5771 dátum kissé cikis. Ugyanis a "tudomány" sok millió évről beszél, de még nem döntötte el hány millió pontosan. Erről meg kellene kérdezni vagy Darwint vagy a Bérkocsis utcában valakit.

 

Addig is, menjünk tovább.

 

A Ros hásánái ismertetés jó magyar szokás szerint azzal kezdődik, hogy... mit eszik a zsidó az ő új évén. Tehát: mézbe mártott kalácsot és "néhol mézbe mártott almaszeletet is". De az anonim iró, aki ismeri a dörgést, sietve hozzáteszi, hogy "a szokás nem szoritkozik zsidó körre".

 

      De nem ám. És hogy el is higyjük neki, jön az ismertetés: a keresztények karácsonykor mézbe mártott almát esznek. Tehát nem vagyunk egyedül, nincs kirekesztés és "szép vagy gyönyörü vagy Magyarország", ahogy a zsi.fe.n daloljuk.

 

    Tudom, hogy nem hisznek nekem, ezért  idemásolom szószerint mit ir a Ros Hásánái mézről Andika lapja:

 

" A rómaiak január 1-én mézet ettek: "Et data sub niveo condita mella cado'?" -..és mellette minek tiszta edényben a méz'?" (Ovidius: Fasti. I. 186.). Magyarországon, a karácsonyi vacsorán szerepel alma, dió és fokhagyma mézbe mártogatva"

 

  Tessék gyorsan bemenni a MAZSI-HISZ HONLAPRA ÉS SAJÁT SZEMMEL MEGNÉZNI, MERT MÉG LEVESZIK, "FENTI" UTASITÁSRA.

 

Ugyanez vonatkozik egy Zoltai beszédre is fotóval. Ezeket is leveszik 24 óra multán, tehát jó lesz sietni.

 

Utána még jön egy kis "zsidó babona", meg egyiptomi bab és borsó mint Ros Hásánái "Káppárot" és egy elhibázott szóvicc, ami a Ros Hásánát hirbe hozza a sátánnal

 

    Ha belespekulálnánk, lehet hogy a csaló gójt gyanusitanánk ezzel a zavaros egyveleggel, de hát ő már gettet adott hivatalosan is a zsidóságnak, mivel előzőleg jól felspánnolta magát. Marad az Orzse egyik "professzora", esetleg a történelmi nevü gój, aki Zóhár szakértő..

 

            (A többi ünnepekről: folyt.köv.)
 
Mivel több olvasó panaszkodott hogy a beirás olvashatatlan - feltettük mégegyszer. A szerk.

AZ ATYÁK BÖLCS TANITÁSAI (52)

 

  A PUCÉR HAJÓTÖRÖTTBŐL CSÁSZÁR LESZ

 

 Elázár ben Sámuá rabbi szokta mondani: "Legyen tanítványod becsülete előtted olyan, mint a magadé; tanulótársad becsülete legyen olyan, mint mesteredé; míg a mester tekintélye legyen olyan a szemedben, mint Isten fensége". (Atyák, 4, 12)

 

   Elázár azon Akiba tanítványok közé tartozik, akiket Jehuda ben Bává avatott fel; a korábban már említett módon, Usa és Sfárám városok határán. Elázár legnevesebb tanítványa Jehuda volt, a Fejedelem, aki szerint annyian voltak (tanítványok), hogy "egy rőfnyi területen hatan szorongtunk, hogy halljuk a Mester előadását".

 

Tekintélyét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ha a Misnában jelző nélkül fordul elő az Elázár név, az kizárólag őrá vonatkozik.

 

    Egyes források szerint hosszú életű volt, 105 éves korában - erőszakos halállal - halt meg, ami okot szolgáltatott bizonyos midrási források számára, hogy a Tíz Mártír között tartsák számon, bár ennek semmi történeti alapja nincs.

Életéről semmit sem tudni, kivéve egyetlen - legendás - történetet, amit a Kohelet Rábbá (11) mesél el.

 

   Történt, hogy Erec Jiszráél partjaitói nem messze elsüllyedt egy hajó, s a hajótörést mindössze egyetlen ember élte túl, akinek sikerült partra úsznia. Miután mindene, így a ruhája is odaveszett, kénytelen volt elbújni egy szikla mögött. Végül észrevett egy arra haladó zarándokcsoportot, akik Jeruzsálembe mentek fel (a Szentély pusztulása után a zsidók a galutban is megőrizték azt a szokást, hogy - ha tehették - felzarándokoltak Jeruzsálembe), s ezektől kért némi ruhát. "Én Ézsau testvéretek leszármazottja vagyok - esdekelt -, kérlek benneteket, legyetek irgalmasak, és adjatok valami öltözetet." De ezek megtagadták a segítséget, durván elutasították. Még egy utolsó kísérletet tett, s odafordult egy jámbor kinézetű emberhez, aki nem volt más, mint Elázár. "Látom én, hogy te vagy a legtekintélyesebb társaid között, és te bölcs vagy. Kérlek, adj valami ruhát!" Erre Elázár levette magáról egyik ruhadarabját, és odaadta az idegennek.

 

Később házába vitte, enni adott neki, rendesen felöltöztette, végül kétszáz tallért is adott neki, majd 12 mérföldnyire el is kísérte.

 

   Idővel - meséli a midrási legenda - meghalt a római császár, és utódja az egykori hajótörött lett. Emlékezvén arra, hogyan viselkedtek vele a zsidók, egy sor zsidóellenes rendeletet hozott. Azok pedig kétségbeesésükben Elázárhoz fordultak segítségért, kérvén, próbálja meg a császárt kibékíteni.

 

     Elázár megtette, amit kértek tőle. A császár fel is ismerte jótevőjét, kedvéért visszavonta zsidóellenes intézkedéseit, sőt gazdagon meg is ajándékozta.

 

   A Midrás Smuél nevezetű kommentátor szerint Elázár mondása azon az elven alapul, miszerint mindenkinek egy fokkal magasabb elismerést kell adni, mint ami kijárna neki. Mindezt azért, hogy még véletlenül se sértsük meg őt. Így tehát a tanítványnak éppen olyan megbecsülés jár, mint a barátodnak. Tanulótársad iránt pedig éppoly nagyrabecsülést kell kifejezned, mintha a Mestered volna, a Mesternek viszont olyan tekintélye kell hogy legyen, mint magának az Örökkévalónak.

 

                                    ****

 Tiferet Jiszráél sajátos magyarázatot ad Elázár mondásának.

 

Három esetben szokták az emberek vitapartnerük érvét elutasítani - mondja. Az egyik, amikor a másik vitatkozó fiatalabb vagy nem túl jelentős személyiség, s még ha érvelése logikus is, "rangon alulinak" tartja, hogy elfogadja.

 

A másik eset, amikor a vitapartner egyenrangú is, érvelése akár el is fogadható - de "miért adjak én neki igazat, adjon ő nekem!".

 

  Végül előállhat az az eset, amikor az ellenérv a Mester szájából hangzik el, de saját logikáját inkább elfogadhatónak tartja, s ebben az esetben az ember arra törekszik, hogy Mesterét győzze meg saját igazáról.

Az ilyen esetekre figyelmeztet Elázár - állítja Tiferet Jiszráél-, hogy a vitatkozó adja meg a tiszteletet vitapartnerének, és ne csak hajtogassa a magáét.

 

                                     ****

 

                                 

J. Z. Dushinsky egykori huszti főrabbi, a jeruzsálemi ortodox hitközség főrabbija, akként magyarázta a Mester iránti tiszteletet, hogy az olyan, mint az égbolt. Ahogy az égbolt mindenekfelett van, és befed mindent, így kell a tanítványnak tisztelnie Mesterét mindig és mindenütt.

 

   Jichák Ájjzik, a ziditsovi rebbe szokta mondani: amennyire Mestered istenfélő, annyira tiszteled te Őt...

 

   Rabbi Jiszráél (Bét Jiszráél), a guri rebbe szavait is idézni szokták:

"Vannak haszidok, akik attól való félelmükben nem vétkeznek Isten ellen, nehogy az Örökkévaló elárulja vétküket a rebbéjüknek...

 

          

2010. augusztus 30., hétfő

HETI SZAKASZ NICAVIM-VAJÉLECH 2010

 

      RECEPT  A HŰTŐSZEKRÉNYEN

 

         "Most pedig jegyezzétek fel magatoknak ezt a dalt és tanitsd meg arra Izrael fiait, add a szájukba,(mig betéve tudják), hogy tanuskodjon ez a dal  Izrael fiai ellen…".. (5.Mózes, 31, 19) ---

   "és Mózes megirta  ezt a dalt azon a napon  és megtanitotta rá Izrael fiait…"(uo.22).

 

      Mózes életének –és ötödik könyvének – végéhez közeledünk. Feddő beszédei végefelé Mózes szkeptikus. Tart attól mi lesz a halála után, hiszen már életében is sok keserüséget okoztak neki, lázadoztak Isten fennhatósága és a Tóra szigoru törvényei ellen, "hátmég majd halálom után" (uo.27). Ebben Mózes hasonlit azokhoz a nagyformátumu vezetőkhöz, akik azt hiszik hogy nincs aki helyettesithetné őket, illetve nyondokaikba tudna lépni.

 

Mózesnek hosszu távon persze igaza volt, de a halála után következő elég hosszu időben  - Jósua, az "öregek" és a Birák korának elején  - a zsidók hűségesek voltak, megőrizték a Tóra parancsolatait (lásd Jósua, 24, 31).

 

 Melyik az a "dal" amiről szó van itt, amire meg kellett tanitani a zsidókat, hogy azt betéve tudják? És miképpen tanuskodik ez a "dal" Izrael fiai ellen?

 

    További – technikai – kérdés: az isteni parancsban azt olvassuk hogy "jegyezzétek fel" (többeszámban), mig a parancs kivitelezésénél találjuk hogy Mózes maga irta (jegyezte le) ezt a dalt?

 

     Rási és mások azt mondják, hogy a következő szakaszról van szó, ahol Mózes "Halljátok ti egek" (Háázinu Hásámájim)  kezdetü dalát zengte, melyben tanunak hivta az eget és a földet és röviden összegezte a Tóra feltételeit, amelyek keretében a zsidó nép léte biztositva van. Amit elmondott már Böchukotáj és Ki Távó szakaszaiban prózában – elmondja itt dal formájában: Ha tartsátok a Tóra parancsolatait minden jóban lesz részetek – ha pedig nem, akkor az ellenkező. A dal 43 verset tartalmaz, nagyon kifejező, bár itt-ott kissé homályos, ami  a verselés egyík jellemzője – nemcsak az ókorban.

 

                                                      * * *

       Mindenesetre a bibliai verselésben a Háázinu központi helyet foglal el. A Midrás szerint a Bibliában 10 dal található, ezek közül kettő – a Tenger Dala és a "Halljátok ti egek" Mózes nevéhez fűződnek.

        

Mások úgy  vélik, hogy a dal" alatt az egész Tórát kell érteni, amiben benne foglaltatik  a "halljátok ti egek" is. A Midrás (rábbá) elmondja, hogy Mózes, közvetlenül halála előtt, 13 Tóra tekercset irt, minden törzsnek adott egyet mig az utolsót a frigyládába tette a kőtáblák mellé. Miért kellett minden törzsnek egy önálló, originális Tóratekercs? Hogy senki ne vádolhasson senkit azzal hogy meghamisitotta a Tórát.

 

Innen származik az a parancsolat, az utolsó a Tárjágban (623), hogy minden zsidó köteles irni (vagy iratni) magának egy Tóre tekercset, ha máskép nem megy akkor társasban több zsidóval együtt.

 

Azonban, ha az egész Tóráról  van szó – ami az elmondottak alapján igencsak logikus – miért nevezi itt Mózes  a Tórát "dal"nak? Hiszen a Tóra a zsidó nép törvénykönyve, életének alapja, útmutatója?  Bölcseink szerint Dávid király büntetést kapott, amiért a zsoltárokban (119, 54) a Tórát  és annak törvényeit "daloknak" nevezte (Szóta, 35,a).

 

      "Háktáv Vöhákábálá" (Jákov Zvi Meklenburg königsbergi rabbi) érdekes hasonlata megvilágitja a kapcsolatot a "dal" és a Tóra között. Szerinte  természetesen a Tóra a lényeg, mig a dal csupán emlékeztető. A hasonlat egy orvosról beszél, aki megvizsgált egy beteget és  előirta neki hogy ezt és ezt a gyógyszert vegye be, mert ha nem veszi be akkor – életveszélyben van. Itt a recept, mondja az orvos és hozzáteszi, hogy a beteg irjon magának egy emlékeztető cédulát (ma azt mondanánk hogy tegye a jégszekrényre, egy mágnessel odaerősitve) – és akkor nem fogja elfelejteni a receptet és a gyógyszert, amit szednie kell nap mint nap.

 

A recept a Tóra – mondja a hasonlat – és az emlékeztető cetli a "dal". Ezért kell a kettőnek együtt lenni, hogy ne feledjük a "receptet" – a Tórát.

 

                                                             ***

     No de végülis ki, illetve kik, irták le ezt a dalt? Már mondottuk, hogy a ha Tóráról van szó, akkor Mózes irta/másolta le 13 példányban. Azonban ha a "dal"ról an szó, akkor egyes vagy többeszámban irták? Logikus lenne azt mondani, hogy a parancs cimzettje Mózes volt, de ő udvariasságból, vagy taktikából? – társává tette Jósuát ebben is, hogy a nép lássa az öröklés folytonosságát. Ez Nachmanidés véleménye.  Szerinte Mózes irta, de Jósuá ott állt mellette, látta és figyelte az aktust. A volozsini Naftali Zvi rabbi szerint Mózes maga irta és a többeszám azokra vonatkozik, köztük Jósua, akik megtanitották erre a népet.

 

Maimonidés a Misne Tórában, ahol  azt irja hogy minden zsidó köteles irni, illetve iratni, magának egy tekercset, erre a versre hivatkozik, amelyben a "jegyezzétek fel" (vagyis irjátok meg), minden zsidóra vonatkozik. Igy a kör bezárul, a dal  maga a Tóra és a  Halljátok ti egek nem más mint az emlékeztető cédula.

 

                                                        * * *

           Összetett szakaszunk második részében (Vájélech) Mózes búcsuzik a néptől. Már elmondta beszédeit, most megy sátorról sátorra és elmondja amit mindenki tud: nem adatik meg neki hogy bemenjen az Országba, átadta a hatalmat Jósuának és kérleli a népet, mindenkit külön-külön, legyenek szivesek hallgani utódjára, szótfogadni neki, mivel az Örökkévaló beszél a torkából (Midrás).

 

Azt is elárulja a Midrás, hogy volt egy szombat, amikor mindketten együtt jelentek meg a nép előtt, amit ma átfedő (overlapping) megjelenésnek hivnak. Amikor a lelépő vezető átadja hivatalát udódjának és egy ideig együtt funkcionálnak.

 

 Itt a Midrás felfed egy szivettépő jelenetet: Amikor megjelent a felhőbe burkolózott Istenség és beszélt – csak Jósua hallotta és értette a hangot, de nem Mózes. Amikor Mózes megkérdezte Jósuát, mit mondott az Örökkévaló? Az utód válasza az volt hogy: amikor veled beszélt és én nem hallottam és nem értettem – te elárultad nekem mit mondott?

 

    Ekkor Mózes keservesen felkiáltott: (inkább) száz halál mint egy féltékenység"! (Dvárim rábbá).

 

Egy másik Midrás (Tanchuma) felfedi hogy Mózes és a nép, a vezér halála előtt… kölcsönösen bocsánatot kértek egymástól. Mózes azt mondta: sokat szekáltalak benneteket a Tórával és a parancsolatokkal – bocsássatok meg nekem!

 

A nép, persze, megbocsátott. Ugyanakkor ők is bocsánatot kértek, mondván, hogy sokat haragitották őt és megnehezitették amúgy sem könnyü életét.

 

Ő is megbocsátott nekik és kérte őket, majd az Országban emlékezzetek rám és mondjátok: Jaj, szegény Mózesnek, aki úgy szaladt előttünk mint egy ló(!) és csontjai ott hevernek a pusztában…

 

     Nem volt Izraelnek még egy olyan prófétája mint Mózes és nem volt  még egy olyan vezér, akinek élete – és halála – oly sok legendának adott tápot mint Mózesé. Majd Vözot Hábráchá szakaszában, a Tóra utolsó fejezetében, ahol konkrétan Mózes fizikai haláláról és temetéséről van szó – izelitőt adunk ezekből a legendákból. 

2010. augusztus 29., vasárnap

Simon Jacobson :Tartalmas élet(27)

 

Az Örökkévaló - Az abszolút valóság


Minden alapzatnak alapzata, minden bölcsességnek oszlopa tudni, hogy létezik egy Első Lét, amelyik mindenfajta létezést létrehoz.
– Maimonidész, Misné Tóra eleje


Az Örökkévaló oly módon teremtette a világmindenséget, hogy abban saját létezésünket alapvető realitásként fogjuk fel, az istenességet pedig valamifajta újszerű és szerzett tulajdonságnak. Szerepünk, hogy a felfogás egy egészen új szintjére érjünk, ahol az istenesség az abszolút realitás, és mi vagyunk az új teremtmények, az isteni kifejeződés formái.
– A Rebbe

* * *


A Rebbe aznap, amikor hivatalosan is elvállalta a lubavicsi mozgalom vezetői tisztjét, egy bibliai vers idézésével kezdte beszédét: „Eljöttem az én kertembe.”1 Elmagyarázta, hogy az Örökkévaló a teremtés kezdetén a világmindenséget kertjének nevezte, annak a helynek, ahol lénye először tárulkozott fel.2 A Rebbe kijelentette, hogy oly sok ezredév után, melyek alatt az isteni jelenlét rejtve volt, s annyi fáradozás után, amelynek célja az volt, hogy az Örökkévalót ismét az emberek életének részesévé tegyék, elérkezett az ideje, hogy bevégezzük a folyamatot, s az Örökkévaló ismét kijelenthesse: „Eljöttem az én kertembe.” – ezúttal mindörökre.
Vezetése alatt mindvégig ez maradt a Rebbe legfontosabb témája: a mai nemzedék szerepe abban, hogy az Örökkévalót életünk realitásává tegyük, és hogy e világot olyan hellyé alakítsuk, amelyben az Örökkévaló szívesen lakozik.


Hogyan definiáljuk Istent?

Isten – már maga a puszta szó is a lehető legszélesebb vélemény- és érzelmi spektrumot váltja ki. Vannak rajongva hívők, mások hitetlenek, megint mások az agnoszticizmussal érvelnek. Kinek ne volna határozott véleménye az Örökkévalóról?
Ha az emberek egész életükben mást se tennének, csak az Istenről vitáznának, akkor se jutnának egyezségre, mivel minden bizonnyal valamennyiük számára mást jelent az Örökkévaló. Lehet, hogy azok is, akik elvetik az Örökkévalót, valójában Isten egy hamis meghatározását utasítják el, és ha a helyes meghatározást ismernék meg, akkor megváltozna hozzáállásuk.

* * *


Történt egyszer, hogy egy rabbi megpróbált rávenni egy ateistát, hogy teljesítsen egy bibliai parancsot. Az ateista, miután kifejtette, hogy nézete szerint miért fölöslegesek az efféle cselekedetek, kijelentette: – Tudod, rabbi, én nem hiszek az Istenben.
A rabbi így válaszolt: – Abban az Istenben, akiben te nem hiszel, én sem hiszek.


Ha az a szó, hogy „Isten”, szóba kerül, valamennyiünk előtt egy korábban kialakult kép jelenik meg. Vannak, akik az óvoda óta hordozzák magukban egy mennyei trónon ülő, hosszú, fehér szakállú ember képét, aki villámokat szór ránk, ha rosszalkodunk. A gyermek számára az Örökkévaló egyszerűen olyan lény, aki nagyobb és erősebb, mint az apja. Egy kisgyerek esetében ez talán elfogadható kép, de nyilvánvalóan nem elégséges, ha egy felnőtt véli ilyen leegyszerűsített, testet öltő formának az Örökkévalót.
Saját Örökkévaló-meghatározásunk sokszor alapszik olyan emberek véleményén és magatartásán, akiket vallásosnak tartunk. Lehetséges, hogy az otthon vagy az iskolában megtapasztalt álszentség hatására negatív képünk alakult ki az Istenről, de lehetséges az is, hogy családunk, barátaink vagy tanítóink példáját látva, meleg baráti érzéseket táplálunk iránta. Az Örökkévaló iránti érzelmeinket befolyásolják az elolvasott könyvek, az iskolában hallottak, a zene, amit hallgatunk, és még ezernyi más tényező.

Következésképp, mielőtt bármifajta vitát nyitnánk is az Örökkévalóról, életbevágóan fontos, hogy lehántsuk a terminológia és a benyomások rétegeit. Az első kérdés azonban az: egyáltalán mi szükség az Örökkévaló meghatározására? Miért nem lehet mindenkinek saját meghatározása? Azért nem, mert az Örökkévalóhoz fűződő viszonyunk nem magánügy: befolyásolja, hogyan viselkedünk otthon és a nyilvánosság előtt; hogyan bánunk családunk tagjaival és munkatársainkkal; hogyan látjuk az életben játszott szerepünket.
Annak az embernek, aki tartalmas életet kíván élni, fel kell tennie magának a kérdést: egyáltalán mi szükség van arra, hogy definiáljuk az Örökkévalót? És miért van szükségem az Örökkévalóra az életemben? Az, hogy milyen választ adunk erre a kérdésre, bármi másnál pontosabban határozza meg, hogy kik vagyunk, s hogyan éljük életünket, mivel az Örökkévaló kérdése minden emberi magatartásforma gyökere.
Minden emberi Örökkévaló-meghatározást behatárolnak az emberi felfogóképesség és tudás korlátai. Végtére is rajtunk kívül nincs más mérce, amihez viszonyíthatnánk magunkat. Ilyenformán magunkat tekintve kiindulópontnak, megpróbáljuk a magunk képét az Örökkévalóra rávetíteni. De vajon valóban vagyunk-e olyan helyzetben, hogy meghatározhassuk az Ő létét? Végtére is mit keresünk? Az ember képzeletében kialakult Örökkévaló meghatározását, vagy az Örökkévaló képére teremtett emberét?

Mivel Isten a teremtő, mi teremttettünk az Ő képére. Mivel az Örökkévaló tény, az Ő viszonylatában kell meghatározni, nem a miénk szerint, hiszen az Örökkévaló teremtette a logika és az okfejtés törvényeit is. Nyilvánvalóan értelmetlenség volna feltételezni, hogy mi, a teremtmények, meghatározhatjuk teremtőnket. Bármennyire bonyolult legyen is egy gépezet, nem tud nekünk megalkotójáról, a mérnökről beszélni, sem azokról az elképzelésekről és rejtett erőkről, amelyek az alkotót alkotásra serkentették.
És mégis: ha az Örökkévaló teljességgel túl van valóságfogalmunk körén, hogyan hozhatjuk magunkat összefüggésbe Vele? Mielőtt válaszolnánk e kérdésre, előbb azt kell megvizsgálnunk, miként próbáljuk értelmezni magát a valóságot.

Mi a valóság

Próbáljuk meg különféle módszerekkel meghatározni a valóságot. Mindenekelőtt azt kell felismernünk, hogy a valóságot, mint bármi mást, részben maga a definiálására használt eszköz határozza meg. Vajon abból áll-e csupán a valóság, amit érzékeink szintjén felfogunk, amit látunk, hallunk, ízlelünk, szagolunk, tapintunk? Ez a meghatározás nem lehet pontos, mivel hiányzik belőle értelmünk és érzelmünk. A valóságot tehát gondolataink, érzelmeink valamint érzékelő képességeink határoznák meg? Ez sem kielégítő válasz, mivel kizárja a tudatalattit, amely sem logikai, sem érzelmi módszerekkel nem közelíthető meg teljesen.
A valóságot a maga teljességében sohasem fogjuk tudni meghatározni, mivel többet foglal magában, mint amennyit a magunk korlátozott emberi eszközeivel felfogni képesek vagyunk. Az ember csupán parányi része a valóságnak; egy sokkalta nagyobb egésznek a része. A rész nem határozza meg az egészet.
Vajon mi az oka annak, hogy oly hatalmas szókinccsel rendelkezünk, ha a munka, a pihenés vagy épp az időjárás kerül szóba, mikor azonban legbelső önmagunkról szólunk, csak nagy nehézségek árán tudjuk kifejezni érzelmeinket? Nem kellene tudnunk könnyebben nyilatkoznunk legbelső érzelmeinkről, mint felszínes, külső dolgokról? És mégis: minél bentebbről jön az érzés, annál kevesebb szót találunk rá.
E paradoxonnak az a magyarázata, hogy a nyelv korlátozott eszköz, amelyben nincs meg a mély, belülről fakadó érzelmek intenzitása. Az ilyen bensőséges dolgok közvetítésére más nyelvet használunk: a költészetét, a muzsikáét és a művészetekét – sőt időnként a hallgatásét. Egy szép festmény előtt állva érezzük a hatását, de a nyelv – a verbális nyelv – esetenként nem képes e hatás leírására.
Hasonlóképpen nem kielégítőek a valóság meghatározására szolgáló eszközeink. Honnan tudjuk tehát, hogy létezik? Ugyanúgy tudjuk, mint hogy létezik a belső világunk – pedig nem tudjuk megérinteni, nem tudjuk definiálni
Hogy lássuk az igazságot, hogy megpillantsuk a valóságot, meg kell tanulnunk új módon szemlélnünk önmagunkat. A természet korlátaiból eredendően formánk a megfigyelés „kívülről befelé” irányuló módszerének tárgya. Amit emberi eszköz megfigyelni és tapasztalni képes – érzékelés, értelem és érzelem útján – csupán jelzése annak, mi rejlik a felszín alatt. Azzal kezdjük, hogy megvizsgáljuk a körülöttünk lévő anyagi valóságot, azután értelmünk és érzelmeink segítségével lehántjuk külső annak rétegeit, megkíséreljük felfogni azokat a belső erőket, amelyek meghatározzák a természet működését. Ha képesek volnánk minden réteget lehántani, lassanként kezdene földerengeni előttünk a valóság. Egyelőre azonban a valóságnak csupán néhány külső rétegén vagyunk képesek keresztülhatolni, s a beljebb fekvőkig nem érünk el.
Ha nem vagyunk képesek felfogni a valóságot, hogyan vagyunk képesek bármiféle reális képet alkotni az Örökkévalóról? Erre azért vagyunk képesek, mert az Örökkévaló azt akarja, hogy az emberek kinyújtsák felé a kezüket, hogy keressék, hogy egyesüljenek vele. Ezért döntött úgy az Örökkévaló, hogy a Biblia által meghatározza önmagát, így téve lehetségessé számunkra, hogy megismerjük, s mindennapjaink valóságába helyezzük Őt.
Mikor az Örökkévaló Egyiptomba küldte Mózest, hogy szabadítsa ki a rabságban sínylődő zsidókat, Mózes arra kérte, írja le önmagát, hogy ő – Mózes – bizonyítani tudja a népnek a létezését. Ő így válaszolt: „Vagyok, aki vagyok.”3 Ekképpen szólván írta le valóságának lényegét, azaz hogy azért létezik, mert létezik.
Az ember csupán ok és okozat összefüggésében fogja fel a létezést, emiatt nem tudunk megérteni, még csak el sem tudunk képzelni olyan létezést, amely nincs meghatározva, amelynek nincs oka. A mi létről alkotott fogalmunk tapasztalati felfogáson alapul: valami csak az után létezik, hogy létezését bizonyítani tudtuk.
Másfelől azonban az Örökkévalónak önmagán kívül nincs más oka; Neki nincs előzménye; lénye önnön magából4 fakad. Az Örökkévaló létezésének léteznie kell, mert ez a színtiszta valóság.
Az Örökkévaló tehát olyan létezés, amely semmilyen más létezéshez nem hasonlítható, „feltétel nélküli létezés”.5 Azért valóságos, mert valóságos, valósága azért létezik, mert létezik: „Vagyok, aki vagyok.”
Következésképp az Istent nem tudjuk meghatározni. Ahhoz, hogy igazán megismerjük az Örökkévaló „természetét”, Örökkévalónak kellene lennünk.

* * *


Egy kisfiútól, akiből később nevezetes rabbi lett, egyszer megkérdezték:
– Hol van az Örökkévaló?
A gyermek ártatlanul így felelt:
– Mindenütt, ahová beengeded.


Ahhoz, hogy megpróbáljuk felfogni az Örökkévalót, először is meg kell tanulnunk, hogyan lépjünk túl saját értelmünkön, saját lényünkön, saját felfogóképességünkön. Az Örökkévaló csak ezután bontakozik ki. Az, hogy az Örökkévalót megpróbáljuk a szemünkkel, az intellektusunkkal, és a logikánkkal felfogni, olyan, mintha a tenyerünkbe próbálnánk zárni a nap sugarát: az Örökkévaló nem határozható meg.
Mindezek szerint tehát nem kereshetjük az Örökkévalót. Nekünk kell az Örökkévaló számára lehetővé tennünk, hogy megtaláljon minket, mégpedig azáltal, hogy eltávolítunk életünkből minden olyan akadályt, amelyek miatt nem tud életünk részesévé válni: el kell távolítanunk az önzést, a becstelenséget, a tudatlanságot s azt a félelmünket, amely miatt nem merjük elismerni, hogy létezik egy tőlünk független és magasabb rendű valami.

* * *


Történt egyszer, hogy egy filozófus egy köztiszteletben álló rabbival vitatkozott az Örökkévaló mibenlétéről. A filozófus úgy vélekedett, hogy jóllehet bizonyítja néhány meggyőző érv az Örökkévaló létezését, legalább ugyanannyi olyan érv is létezik, amely tagadja azt. A filozófus egy idő után belefáradt.
– Te bölcs ember vagy – mondta a rabbinak. – Hogyhogy nem hat rád az a sok-sok érv, amely az Örökkévaló létezése ellen szól?
A rabbi elmosolyodott.
– Irigyellek – válaszolta. – Irigyellek, amiért annyira leköt az Örökkévaló léte, vagy nemléte, hogy éjjel-nappal ezen töröd a fejed, míg én mindig csak magam felől gondolkodom.
Ezzel elváltak.
A filozófusnak hízelegtek a rabbi szavai, mindazonáltal zavarta, hogy kérdésére nem kapott választ. Ahogy telt-múlt az idő, s öregebb lett, lassanként földerengett előtte a rabbi szavainak valódi értelme. „A rabbi tulajdonképpen megsértett – füstölgött magában. – Azért töltöm minden időmet az Örökkévaló léte fölötti töprengéssel, mert abban, hogy én létezem teljesen biztos vagyok, tehát mindössze egyetlen kérdés maradt számomra: hogy az Örökkévaló létezik-e. A rabbi számára az Örökkévaló létezése tény, az ő örök kérdése tehát az, hogy ő maga létezik-e, és ha igen, miért?”

Ha felfogjuk, hogy az Örökkévaló az abszolút valóság lényege, eljutunk addig a magasztos felismerésig, hogy „Rajta kívül nincsen más.”6,7
Az abszolút realitás nézőpontjából szemlélve valóban nincs semmi más. Ez a lét legfontosabb törvénye: ha egy száz köbméteres térbe egy száz köbméter térfogatú tárgyat helyezünk, akkor abba a térbe semmi más nem fér. Hasonlóképp: a végtelen „mellett” nem fér el más, mert különben nem lenne végtelen.
Az Örökkévalóval ez a helyzet. Isten abszolút realitása, mindamellett, hogy túlnyúlik a „lét” fogalmi határain, kitölti az általunk ismert létezés teljességét. Ilyenformán nem marad lehetséges tér semmiféle, általunk felismerhető létnek vagy valóságnak: sem anyagi világunk tárgyainak, sem az általunk fontolgatott metafizikai igazságoknak, sem puszta önmagunknak. Következésképpen tehát nem is léteznek mindezek a dolgok? De léteznek: mert az Örökkévaló azt mondja nekünk, hogy léteznek. De nem a saját valóságukban léteznek, hanem csupán az isteni energia kiterjesztéseként, az abszolút, isteni valóság alkotott részeiként, mely isteni valóság egészen más, semhogy elménkkel és minden eszközünkkel megtapasztalni képesek lennénk. Ahhoz, hogy megértsük ezt a valóságot és részesei legyünk, meg kell tanulnunk félretenni merev, emberi szemléletünket, s lehetővé kell tennünk önmagunk számára, hogy megérlelődjön bennünk egy új látás- és gondolkodásmód s egy újfajta hit. És ennek érdekében mindenekelőtt tisztelettel kell állnunk az Örökkévaló előtt.

Miért létezünk?

Ha egyszer felismertük, hogy az Örökkévaló az abszolút valóság, akkor meg kell kérdőjeleznünk az emberi létet. Azt tudjuk, hogy létezünk (mivel az Örökkévaló ezt tudtunkra adta), de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egyetlen érvünk sem szól amellett, hogy léteznünk kell. Aligha szűnne meg az Örökkévaló világmindensége, ha valamelyikünk nem születne meg. Sőt: az Örökkévaló abszolút valóságát semmiféle módon nem érintené, ha egész létezésünk soha meg sem történt volna.
Az, hogy megteremttettünk, következésképp nem más, mint az isteni mód, amely révén létezésre választtattunk. Egyikünk sem véletlenül van itt; azért vagyunk itt, mert az Örökkévaló akarja, hogy itt legyünk. De miért?
Az Örökkévaló azért alkotta az általunk ismert világegyetemet és életet, hogy mint isteni építész, valóra váltsa látomását: „Az Örökkévaló azt akarta, hogy legyen egy hajléka az alsó világban.”8 Megteremtette a földet s a rajta található forrásokat, és az embert, hogy lakozzék rajta. Annak érdekében, hogy javítsuk, tökéletesítsük és az Örökkévaló hajlékává tegyük ezt az anyagi világot, kötelességünk igénybe venni ezeket a forrásokat. Ez az emberi élet rendeltetése.
Hogy e rendeltetést beteljesítsük, az Örökkévaló megteremtette a „legalsó” világot: világunkat. Ez olyan világ, ahol az Örökkévaló valósága eleinte homályos, s ahol elsődlegesen az emberi valóságot látjuk. Miért döntött úgy az Örökkévaló, hogy eltakarja önmagát? Azért, mert ahhoz, hogy az ember igazán létezhessen, hogy döntéseket hozhasson életében, lehetővé kell tenni számára, hogy önmagát, mint önálló valóságot élje meg. Ha ezzel az önállósággal nem rendelkeznénk, létünk értelmetlen lenne: zsinóron táncoltatott bábok lennénk csupán.
Az Örökkévaló ezzel szemben „agnosztikus” világot teremtett, ahol az Ő valósága nem látható. Olyannyira elfedte előlünk jelenlétét, hogy gyakorlatilag önmagunkat tekintjük az egyetlen valóságnak. Felfoghatjuk ugyan, hogy az Örökkévaló valóság, de az Örökkévaló létezését akkor is valamilyen rajtunk kívüli dologként, valamilyen ránk kényszerített valóságként éljük meg, holott valójában az Örökkévaló az, aki valós, és a mi létezésünk van úgymond „kívül”.
Felfogóképességünknek számos rétege van, amely elszigeteli egymástól a közvetlenül tapasztalt valóságot az isteni energia abszolút valóságától. Játszik talán velünk az Örökkévaló, hogy elrejtőzik az emberi szem elől? Ellenkezőleg: ez valójában adomány, olyan lehetőség számunkra, amelynek révén hozzászokhatunk környezetünkhöz. Ahhoz, hogy egy gyermek írni tudjon, előbb meg kell ismernie a betűket. Hasonlóképp: mielőtt felfognánk az Örökkévaló valóságának tündöklő fényét, előbb hozzá kell szoktatnunk szemünket a körülöttünk lévő világossághoz. És ha ez megtörtént, akkor használhatjuk saját fényünket arra, hogy a mélyebb valóság számos rétegén keresztüllássunk.
Ha azonban létünk azon az elven alapszik, hogy az Örökkévaló elrejtőzött előlünk, honnan tudhatjuk, hogy mi létezünk-e az Ő szeme előtt? Honnan tudhatjuk, hogy anyagi világunk tökéletesítésével ténylegesen elérünk-e valamit? Az Örökkévaló a Biblia által azt mondja nekünk: azt akarja, hogy megismerjük Őt, de hogyan ismerhetnénk meg egy számunkra teljességgel elérhetetlen Örökkévalót? És vajon törődik-e egyáltalán Ő azzal, hogy mi mit csinálunk?
Az ezekre a kérdésekre adandó válasz annak a titokzatos és bonyolult folyamatnak a megértésében rejlik, amely által Isten az embert teremtette. Az Örökkévaló, aki meghatározhatatlan és le nem írható, úgy határozott, hogy embert teremt, és az embert egy meghatározható és leírható világba helyezi. Ugyanakkor úgy is határozott, hogy ebben a világban az általa teremtett logika által mutatkozik meg, az isteni természet és az egyes ember által, az isteni gondviselés által. Lehetővé tette számunkra, hogy megtapasztaljuk ezeket az isteni jellegzetességeket, s ezek révén fokozatosan fölfogjuk Őt, és személyes kapcsolatot teremtsünk vele. Ezek után megtanuljuk felismerni lényegét, s végül felfogjuk, hogy az Örökkévaló túl van mindazon, amit lényegként megismerni tudunk.
Igen: az Örökkévaló nézőpontjából szemlélve valóban létezünk, és az Örökkévalót érdekli, hogy mit csinálunk; nem azért, mintha kellene léteznünk, vagy, mert törődnie kellene velünk, hanem azért, mert az Örökkévaló úgy akarta, hogy így legyen. Tehát az Örökkévaló velünk való törődése abszolút, nem önkényes és nem megalkuvó.
Az, hogy az Örökkévaló elfedte magát előlünk, nem jelenti, hogy az Ő szempontjából nem létezünk. Az, hogy az Örökkévaló elfedi magát előlünk, nem a fény hiánya: inkább olyan, mint egy edény, amelyről nem tudjuk, mi van benne. És ami ebben a „edényben” van, az az Örökkévaló színtiszta fénye és energiája.
Önmagunkban azonban nem létezünk, mivel „Rajta kívül nincsen semmi.” Vele együtt azonban létezünk. Ami nem valós, az a mi felfogásunk, miszerint csak mi létezünk. Emberi elme nem képes felfogni, miképpen lehetséges, hogy az Örökkévaló elrejtezik előlünk, s ugyanakkor lehetővé teszi számunkra, hogy önálló életet éljünk. Ez a rejtély azonban nem korlátozódik az Örökkévalóval való kapcsolatunkra; sőt kitágítja azt, újabb bizonyítékot mutatva arra, mennyire magasan van fölöttünk, s ezáltal fokozza az Iránta való tiszteletünket, s hogy igyekezzünk közelebb vonni magunkhoz, hogy életünk valós részévé tegyük.
Az Örökkévalóval való egyesülés érdekében kombinálnunk kell a két nézőpontot: az Örökkévalóét és a miénket. Mindenekelőtt értelmünk és szívünk minden erejével törekednünk kell arra, hogy amennyire csak képesek vagyunk, felfogjuk az Örökkévaló fogalmát. Ezek után el kell fogadnunk, hogy az emberi értelem nem minden, és hogy léteznek olyan dolgok, amelyeket képességeink korlátozott volta miatt nem érthetünk. Ez a felismerés lehetővé teszi számunkra, hogy jobban viszonyuljunk magához az isteni létezésének misztériumához. Rádöbbenünk, hogy az Örökkévaló létezése túl van az általunk ismert valóság körén, ugyanakkor azonban tartalmazza ezt a valóságot. Az, hogy az Örökkévaló egyszerre véges és végtelen, egyszerre anyagi és transzcendens, azért lehetséges, mert az Örökkévaló mindkét fogalomnak fölötte áll; nem meghatározott és nem meghatározatlan. E misztérium fölötti gondolkodás révén egészen új síkra emelkedhetünk, s mindenekelőtt az Örökkévaló szándékainak megfelelően kerülünk kapcsolatba Vele.

(Folyt.köv)

2010. augusztus 28., szombat

Maimonidész - A megtérés szabályai (3)

  

Az isteni gondviselés és a szabad akarat

 

1. §. A Tórában és a próféták könyveiben sok olyan tanítást találhatunk, amelyek látszólag megcáfolják a szabad akaratról vallott elveinket. A legtöbb ember azt hiszi, hogy Isten akaratából jó vagy rossz. Az ember nem képes arra, hogy akaratával uralkodhasson érzelmei felett. Ez a körülmény egy igen fontos hitelv közlésére késztet, amelyből az említett tanítások igazi értelmét tudhatod majd meg.

Ahhoz kétség nem fér, hogy a szándékosan tiszta akaratából bűnöző, legyen az magános ember, vagy legyen bár egész ország közössége – büntetést érdemel. Ahhoz sem fér kétség, hogy Isten tudja a legjobban, hogy miként kell büntetnie. Van olyan bűn, amely már itt e földön kíván megtorlást, testiekben, vagyoniakban vagy esetleg a mit sem tudó, ártatlan gyermekekben; akiket míg férfi korukat el nem érik vagyonszámba vesznek (saját bűneik miatt nem halhatnak meg) amint a Tóra mondja: „A férfi haljon meg bűne miatt.” Van olyan bűn, amely csak túlvilági büntetést von maga után. A földi életben látjuk kárát. De van olyan bűn is, amelyért itt e földön és a túlvilágon is szenvednünk kell.

2. §. Mindezen büntetésre csak akkor kerül sor, ha nem igyekszünk jóvátenni, mert: „a megtérés védőpáncélja minden büntetésnek.” Ez pedig legyen őszinte, tiszta szívből jövő, legalább olyan erős akaratából eredő, mint amilyen mértékű volt az a bűn elkövetése idején.

3. §. Olyan súlyos bűnök is vannak, melyeket az igazi Bíró jóvátehetetlennek minősít és oly szigorú megítélésben részesít, hogy a megtérés lehetőségét is megvonja elkövetőjétől. Nincs alkalma többé a megtéréshez, végpusztulás és halál sorsa. Erről szól Jesajás: „Meghájasodott a nép szíve...” „Gúnyolták Isten követeit; megalázták igéit, kijátszották prófétáit, míg Isten haragja gyógyíthatatlanul pusztította népét.” „Gyógyíthatatlanul” – azaz jóvátehetetlenül, mert a bűnük olyan súlyos volt, hogy meg kellett vonni tőlük a gyógyulást, a megtérés lehetőségét.

Ezért írja a Tóra: „Én majd megkeményítem a Fáraó szívét!” Fáraó saját elhatározásából vétkezett megfontolt szándékossággal, tervszerűséggel keserítette el Izrael fiainak életét. „Rajta, bánjunk el okosan velük” – megfontoltan követte el bűnét. Így tehát jogos volt megvonni tőle a megtérés lehetőségét büntetésének elnyeréséig. Ezért viselte szerepét oly kitartó állhatatossággal. „Eresszed el népemet!” – javulj meg, üzente neki Isten Mózes által, bárha előre tudta és megmondta, hogy nem fogja őket elbocsátani. „Azért tartottalak életben, hogy erőmet megmutathassam...” – hogy az emberek lássák, hogy nem minden bűnös felé nyújtom ki megbocsátó kezem. Súlyos gonosz tettekre nincs megtérés. Szántszándékosan választotta a halálhoz vezető utat; el is pusztult gonoszsága miatt.

Szichontól is bűnének súlyossága miatt vonta meg Isten a megtérés lehetőségét: „Megkeményítette az Örökkévaló, a te Istened az ő lelkét és felbátorította a szívét.” Ugyanezt látjuk a kanaánitáknál is. Undorító bálványimádatuk akadályozta őket a megtérésben. Harcba elegyedtek Izraellel és így „Istentől volt az, hogy dacos lett szívük, hogy Izraellel harcoljanak és megsemmisüljenek.” Az Élijahu idejében élt Izrael nemzedéke is sokat vétkezett; azért vonták meg tőlük is a megtérés lehetőségét.” Te magad fordította meg szívüket” – ez azt jelenti, hogy Isten nem engedte, hogy megjavuljanak. Mindebből megállapíthatjuk, hogy a Fáraó gonoszsága, Szichon vétke, a kanaániták eltévedése, Izrael bálványimádata eredetileg nem Isten akaratából vagy rendelkezéséből következett be. Maguk választották meg útjukat és mert cselekedetük súlyos volt, azzal kellett bűnhődniük, hogy a megtérés kapuját elzárták előlük.

4. §. A jámborok, a próféták örök szent könyörgése, hogy megismerhessék az igazi utat. „Taníts meg útjaidat megismerni!” – szólott Dávid. ezzel azt akarta kifejezni, hogy bűneinek sokasága meg ne zavarja látóképességét. Meglátni, megismerni akarta az igazi utat. ...Nemes szellemmel üdíts fel!” – mondotta egy másik alkalommal. Ha jót cselekszem, őrködjön ez a szellem fölöttem; ha hibázom, vigyázzon, hogy szívből megtérhessek. Telíts e szellemmel, hogy mindig szabad akaratomból kövessem a jó, a helyes utat. A többi ehhez hasonló kifejezésű zsoltármondatnak ugyanez a vezérgondolata és alapértelme.

5. §. „Jó és igazságos az Örökkévaló, azért vezérli a bűnösöket az úton, irányítja a szerényeket ítélettel.” Dávid e versével azt fejezi ki, hogy Isten helyes utat mutató, bűnmegtérítő prófétákat jelölt ki, megértéssel, logikai érzékkel ruházta fel az emberiséget, vágyat ébresztett fel benne az értelmes, az igazságos dolgok iránt, hogy ha akarja, követni is tudja.

Erről mondják tanítóink: „Aki megtisztulni akar, azt segítik.” Értsük ezt úgy, hogy aki a jó úton halad, úgy érzi, mintha segítenék abban, amit önszántából vállalt. Ha az alant idézett verseket felületesen olvassuk, azt fogjuk hinni, hogy isteni végzet az, hogy gonoszok legyünk. „Dolgoztatni és sanyargatni fogják őket.” Továbbá: „És felkél a nép és idegen isteneket fog bálványozni!” Az előbbi versből az egyiptomiak – az utóbbiból a zsidó nép bűnének végzetszerűsége tűnik ki. Ha Isten előre megmondta és ők végzetszerűen cselekedtek, miért járt nekik a büntetés? E kérdésre azt válaszolhatjuk: Az isteni végzet nincs befolyással az egyén cselekményeire. Ami az egyiptomiakra vonatkozik, nem szól az egyiptomiakra. Ha a Gondviselés előrelátásában embersorsokról gondoskodik, intézkedik, az csak az illető egész közösségre terjed ki, az egyénre sohasem kötelező, kényszerítő. Isten előrelátása nem gátolja az egyént szabad cselekvésében. Melyik gonosz mondhatja, hogy azért tesz rosszat, mert Isten előre megmondta Mózesnek, hogy Izrael kebelében gonoszok is lesznek? Ilyen alapon nem tisztán végzetszerűség az sem, hogy „nem fog megszűnni a szegény a földön”. Éppen így nem kényszerültek külön-külön az egyiptomi gonoszok sem arra, hogy a zsidókkal kegyetlenkedjenek. Az a körülmény, hogy Isten előre tudatta, hogy gyermekei ott fognak rabszolga sorsban sínylődni, még nem jelent kötelezettséget a gonoszság vállalására az egyének részéről.

Hogy miként tudja Isten a jövő titkát, azt emberfia nem értheti meg soha.

(6. fejezet)

 

(Forrás:zsido.com)

2010. augusztus 27., péntek

AZ ÁLDOZAT VISSZATÉR – 23 FEJEZET (1)

 

        ÁLLAMKIKIÁLTÁS HAJDUHADHÁZÁN

 

Amikor e sorokat billentyűzöm,(2001-ben) Magyarország választásokra készül. Ilyenkor az un. antiszemitizmus túlórázik és a zsidók rettegnek: mi lesz ha Csurka uralomra kerül? – kérdezik önmagukat, engem és mindenkit. Semmi nem lesz, mondom, ma Magyarországon az aktiv antiszemitizmus úgyszólván nem létezik (1), nem kell az ördögöt a falra festeni. Volt ez – és lehet ez – sokkal rosszabb is.
  

 Neked könnyü  mondják, felűlsz a repülőgépre és elmész. Hazamegyek – javitom ki őket hasztalan. Nem értik hogy lehet másutt is otthon lenni, mint az Uj-Lipótvárosban. Hiába mondom hogy Nyugat-Európában nagyobb, aktivabb és erőszakosabb a tettleges antiszemitizmus; hogy Belgiumban és Franciaországban rabbikat támadnak meg és zsidókat vernek nyilt utcán – a pesti zsidókat semmi nem győzi meg. Ők még most is „magyarok”, vagy legalábbis azok szeretnének lenni és nem hagyják hogy a tények meggyőzzék őket az ellenkezőjéről.

 

      Részemről tehát a magyar zsidók egy viszonzatlan – és ezért reménytelen – szerelem története (1). A 16 könyvem ami megjelent ott (2) mint csepp a tengerben, mintha nem is lenne. Már az elején, talán amikor a második kötet az Ősi Forrás sorozatból megjelent, kérdezte az egyik pesti rabbi, mire jó ez, kinek kell ez? Később meg azt kérdeztél, mennyi temérdek pénzt keresek ezekkel a könyvekkek „mert ha nem, akkor minek”.

 

 A rabbinak egy midrási storival válaszoltam: Egyszer egy kis énekes madár valamiért megharagudott a tengerre. Mivel nagy volt a haragja, a tettek mezejére lépett és elhatározta, hogy... kiszáritja a tengert. Vette a csőrébe egy kevés tengervizet és a szárazföldre öntötte, majd vett ugyannyi homokot és azt a tengerbe szórta. Hosszu időn keresztül csinált igy...

 

     Tudom jól, hogy nem tudom az itteni ignorencia, eltávolodás, asszimiláció, beolvadás, vegyesházasság „tengerét”, jobban mondva, mocsarát kiszáritani. De teszem a magamét, akárcsak a kis madárka.

 

    „Minden könyve megvan”

 

           Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek részeredmények és derüsebb pillanatok. Ilyen az amikor egy nyolcgyerekes(!3) pesti zsidó család mamája, azt irja nekem, kérdésemre válaszolva, hogy „minden könyve megvan Kraus ur, olvassuk, forgatjuk is őket”. Vagy amikor a minibuszban, Ferihegyról egy nálam fiatalabb nő félénken megszólit és megkérdi, hogy nem maga a Kraus Naftali véletlenül, és én hülyéskedek, hogy de igen, de nem véletlenül, erre ő vadul átőlel és megcsókol és azt mondjam, hogy nekem köszönheti, ő és családja, hogy zsidók maradtak és a könyveken levő fényképről ismert fel(4). Vagy amikor bankomban, egy tisztviselő, bizonyos magyar akcentust használó Kovács, látván az átutalási bizonylatot, megkérdezi hogy én vagyok-e én, és én töredelmesen bevallom, hiszen oda van irva, nem lehet letagadni, erre adon Kovács azt mondja hogy hála nekem van ő és családja Izraelben.

 

Amikor elállt lélegzetem visszatér és részletek felől érdeklődök, elmondja a szokványos pesti mesét: ő, felesége és a három gyerek, olyan zsidók voltunk, tudja Kraus úr, mondom tudom, bár ne tudnám.  Igen, mondja és akkor véletlenül a kezünkbe került ez egyik könyve, talán a Zsidó ünnepek és ott főleg az Előszó fogott meg. Aztán megvettük az előző könyveket, majd mind  a hetet – akkor ennyi volt – és elhatároztuk hogy itt a helyünk. A gyerekek itt vallásos iskolába járnak – sok mindent be kell hozni – majd ha felnőnek, elhatározzák mi akarnak lenni.

Könnyező szemekkel hagytam el a bankot, azzal a banális közhellyel, hogy nem éltem hiába.

 

„A zsidó barátok ellenzik”

 

 A sorozat harmadik kötetét, a „Talmud Bölcsei”t, a Pesti Szalón adta ki. A tulaj, Kőrősi P. József, egy Erdélyből áttelepült magyar költő, készséges, szimpatikus és szimpátiát sugárzó. A könyv sikeres volt, a bemutató az Irók Boltjában, ahol megismertem Bernadettet, aki egy bűbájos teremtésnek bizonyult és az együttmükődésből egy életreszóló barátság lett.

 

     Ezt a könyvet, ugyis mint az előzőt, a Próféták népét, Mikes Kati szerkesztette. Őt már emlitettem, ő volt a cionisták üdvőskéje, aki ott mindenes volt, irt, szerkesztett, szervezett, irányitott, és „ha kell, felmosom a padlót is”, szokta nekem bizalmasan elárulni. Férje, ha jól emlékszem kéményseprő volt és csak azért húzodozott attól, hogy hivatalosan betérjen, mert félt a brit Milától. „Az én koromban?!” – szokta volt mondani. Katinak két gyereke volt, egy fia és egy lánya. A fiából ultra-ortodox bóher lett, akinek jeruzsálemi, Méá Seárim(5) beli esküvőjén én voltam az egyetlen vendég, aki kinézésre  elütött az ottani szupervallásos közönségtől. Akkor már Kati nem élt, a rák vitte el korán, élete teljében, legyen emléke áldott.

 

  Amikor a Talmud Bölcsei megjelent, már majdnem kész volt a következő könyv, a „Zsidó Ünnepek” anyaga. Ezt tartottam egyik legfontosabb könyvemnek, mert ez olyan gyakorlati útmutatásokat tartalmazott, amire az ottani zsidóságnak nagy szüksége volt. Minden ünnep, háttere, története, folklórja és ami talán a legfontosabb: a halacha, vagyis a gyakorlati utasitások, mit és hogyan kell tenni mikor – mindez egy 165 oldalas könyvben. Igaz, hogy két évvel azelőtt már megjelent a Zsidónak Lenni (6), ami egyfajta modern Sulchán Áruch volt, de az én könyvem kiegészitette azt.

  

 Amikor hoztam az Ünnepek kéziratát, ahogy megbeszéltük – Kőrősi Jóska húzta az orrát. Igy meg úgy, a helyzet, most nem lehet, mire én megkérdeztem, mi van az előző könyvvel? Erre azt válaszolta hogy rendben, már majdnem az egész eladva. Akkor meg mi történt? Végre kibökte, zsidó barátai figyelmeztették őt, ne adjon ki ilyen „fanatikus zsidó” könyveket, amik megkérdőjelezik a zsidók asszimilációját.

 

El tudtam képzelni, kik és mik ezek a „zsidó barátok” – volt kommunista, most baloldali, „liberális” zsidócskák, aki születésük óta próbálnak szabadulni a rájuk sütött szégyenbélyegtől.    

 

         Körösitől megkérdeztem, igaz-e hogy ő erdélyi? Igaz, mondta. És te Erdélyben amellett vagy hogy a magyarok elrománosodjanak, asszimilálódjanak, elmerüljenek a dákó-román tengerben? Isten őrizz, mondta Jóska, én ez ellen vagyok és minden erőmmel küzdök ellen. És akkor nekem miért nem szabad küzdeni az ellen, hogy itt a zsidók kihaljanak. Elkallódjanak, elvesszenek népüknek, vallásuknak?

 

    Kőrősi P. József lehajtotta a fejét, de „az Ünnepek”et nem adta ki.

 

       A naivitás ára

 

  Igy aztán az Ünnepeket magam adtam ki, a Lubavits –nevelési és Oktatási Intézet égisze alatt. A nyomdaköltség nagyon sok volt, mert  nem adtam alább 5ooo példánynál . Volt bennem valami megszállottság, valami buta naivitás, ami a sietséget diktálta: sürgős, nagyon sürgős, az óra már majdnem 12. üt. Ha minden évben megirok egy könyvet, amit véres verejtékkel sikerül kiadni – talán meg lehet állitani a megállithatatlant – a magyar zsidóság eltünését, felszivódását.

 

       Sokan mondták, hogy javithatatlanul naiv, illetve hülye vagyok . Főleg egyes rabbik kritizálták a könyveket, nem tartották eléggé „tudományosnak” őket (7), bár ebben nyilt kaput döngettek, mert én magam hangsulyoztam unos-untalan hogy a könyveim népszerü, ismeretterjesztő müvek és nem igénylem azt a „tudományos” szellemet ami a rabbiképző (8) ódon falai közül áradt.

 

      Negyedik könyvemet majd a három továbbit, Dr Sólyom Olga szerkesztette.

Ő a szerkesztést nagyon komolyan vette és ezen sokat veszekedtünk. Én ugyanis abban voltam érdekelt, hogy csupán az esetleges magyartalanságok  legyenek kijavitva, mig Olga, mint szerkesztő,  tompitani igyekezett a szövegek, harciasan egyértelmü zsidó szellemét. Ennek ellenére nagyon jól megértettük egymást. Eredetileg külker. volt, több nyelvet beszélt, és intelligenciája felfogta miben „utazok”, mivel gyerekkorában ő is zsidó iskolába járt és ebből rengeteg maradt a fejében.

 

   (Tudom hogy ez nem érdekli az olvasót. Aki bemegy az üzletbe venni egy liter tejet – nem gondol bele mivel etették és hogy fejték a tehenet. Akit egy könyv témájánál fogva érdekel – azt nem érdekli és nem is zavarja milyen vesszőfutást kell valakinek Magyarországon átfutni, addig amig könyve nyomtatásban megjelenik. Nem szándékom itt és most a magyar könykiadásról értekezni. Nevesebb dzsungelkutatóknak is beletőrt a vadászkésük. Csak szeretném ha elhinnének nekem, hogy sokkalta könnyebb egy könyvet megirni mint azt Magyarországon kiadni és terjeszteni. Ha itthoni barátaim kérdéseire elmondom hogy könyveket irok és adok ki Magyarországon, el és lenézően mosolyognak: a magyar is egy nyelv? Amikor mondom hogy manapság még többen olvasnak világszerte magyarul mint héberül – ami egy sajnálatos tény, de tény – akkor azt kérdezik, hogy legalább jól keresek ezeken a könyveken?

 

     Ha bevallom hogy nem, ha megmondom az igazat, hogy jó hogy ha nem fizetek rájuk – akkor sajnálatraméltó hülyének tartanak. Ehhez az állásponthoz egyébként nejem is csatlakozik. Én magam nem tartom magamat hülyének, csak naivnak – az ugyanaz? – aki bebeszéli magának hogy a magyar zsidóságnak szüksége van könyveire.

 

    Mert az hogy a nyilvánosan lenéző és becsmérlő rabbik ebből egészitik ki az amit a szemináriumban nem tanultak meg és ebből tartják dróseaikat – nem bizonyit semmit. Az talán igen, hogy a hitközség vezetői segitenek? Talán belátják hogy azt teszem ami az ő feladatuk lenne?

 

                                                                 * * * * *  

     Tudom hogy nem szabadna visszanézni, mert a mult csak ámit és kábit és megszépiti a csúnyát. No meg – és ez a legrosszabb – a multbarévedő  célt téveszt, elmereng és nem látja a lábai előtt tátongó szakadékot. És mégis...

    

       (Péntek esténként a hadházi jesiveban „tis” (9) volt. A bócherok kezetcsokoltak a rebbenak, vagyis a jesiva vezetőjének, mintha egy galiciai csodarabbi lenne – pedig több volt annál. A háboru előtt becsületes zsidó molnár volt Tégláson, egy  kézkezi munkás zsidó haszid (ha jól tudom, belzi), aki a napi nehéz munka után a késő esti órákig tanult és tanitott. Nála tanultam meg,hogy nem minden magyar zsidó egoista, „magának kaparó”, individulális egyed, akit a közösség nem érdekel. Amikor kellett a hadházi jesive élére egy Ros jesive (10), mivel elődje, reb Ezriel, küldföldre távozott – reb Mordche Grünfeld, a maga nyolc gyerekével, otthagyta a malmot és elment Hadházra tanitani.

 

     A tis a vacsora után kezdődött Grünfeld Márton főrabbi (11) lakásán. A kisértetiesen lobogó gyertyák fénye mellett a bócherok először Zmireszt énekeltek, az imakönyvben szereplő repertoár szerint. A szomoru orosz-lengyel volachok után jöttek a szilaj magyar dallamok a JÓ Ribajn szövegére (12), és néha, ha a Ros jesivenak jó kedve volt  - ami elég ritkán fordult elő – a Szól a kakast is elénekeltette. Ilyenkor mindig elmondatta valakivel a kállói cáddik történetét. Legtöbbször azonban mechábedolt több idősebb bochert mondjanak tajret (13), majd ő maga is mondott egy rövid eszmefuttatást, a heti szakasz örökzöld témájára. Volt aki a Cur miseló áchálnu”t (14) a „Kivül a kaszárnyán, künn a kapunál” dallamára énekelte és reb Mordche vele zümmögött mert fogalma sem volt, milyen bugyrokból ered ez a dallam.

     Az már nem ment ilyen könnyen, amikor Lózer, a „cionista”,a bencsolás előtti Sir Hámáálot (15) zsoltárt énekelte a Hatikva dallamára. Ha a rebbe meghallotta, leintette: Itt nem politizálunk, mondta. Magánbeszélgetésekben nem volt cionistaellenes. Ő, aki deportálásból jött haza, jól tudta hogy lehet valaki vallástalan anélkül is hogy cionista lenne. Nekik van legalább valami kötődésük – mondta állitólag, nem úgy mint ezeknek a pose (16) pestieknek. Na Lózer, énekelj valamit magyarul – mondta neki egyszer a rebbe. Lózer, aki Soltvadkerti volt, nem hagyta magát kéretni: „jeruzsálem templom drága szent  hegye / lerombolva áll és puszta a helye. Puszta falai közt sir az éjszaka / Cionnak a lánya kesereg rajta...”. Itt a nagy Esztrájjcher, a Sáje, aki szatmári hivő volt, közbekiáltott hogy vusz zingt der náár (17), de a rebbe leintette és Lózer folytatta, naná hogy a Hatikva dallamán: Nincs Izráel, nincsen veszve még/ a jó Isten amit megigért / azt a földet visszadja még”.

 

  A rebbe, mint minden péntek este és mint szinte minden nap, azt hangsuyozta hogy a mi feladatunk tanulni és tanulni, mivel rajtunk áll a zsidóság fennmaradása.. Aki a vasárnapi  kihallgatáson nem tudta az anyagot, azt keményen lehordta: Mit csináltál egész héten? Hogy fogsz tudni ezzel elszámolni az apád előtt, aki azért küldött ide hogy tanuljál. Hátmég az égbeli atyád előtt! Tőle hallottam először azt a Száádjá(18) idézetet, miszerint  „Éjn umáténu umá elá bötorátá” (19). Csak évekkel később jutott eszembe csodálkozni, honnan ismerte ez a jóravaló falusi bálebósz – akinél jobb pedagógust nem ismertem –  ezt a mondást.

 

   Hadházon a patikus héberül tanul

 

         48’ májusában az izgalom a tetőfokára hágott. Tudtuk hogy Erecben valami készül. Lózer naphosszat ült a falu patikusánál, akinek volt rádiója. Az megengedte hogy Lózer hireket hallgasson és ennek ellenében a bócher tanitotta őt a biblia nyelvére. Valamit valamiért.Minek egy gójnak a héber nyelv – kérdezi Jisáj Lózert, csakhogy mondjon valamit. Mit érdekel engem – mondja Lózer – a lényeg hogy engedi a rádiót hallgatni. Különben is bibliás ember a pasas, állitólag valamire református papnak a fia. A gálechok(2o) nem is házasodnak – mondja Jisáj, aki ezzel akarja leplezni körömrágó izgatottságát. Nü, vusz zugt dájn rádió, (21) – kérdezi Sáje Esztrájjcher – és Doved-Elje, a mindig nyugodt, mindig meggondolt, válaszol Jisáj kérdésére, mondván hogy csak a katolische gálóchim nem házasodnak.

 

     A kis Swartz Jánki, aki püspökladányi, és a rebbe lieblingje, most volt a Ros jesivenál és meséli hogy a rebbe kapott egy telefont pestről, amiben közölték vele hogy o-toto (22) van zsidó Állam... Zsidó haza – orditotta Lózer magánkivül. Most rohanok a patikushoz...

 

   Rábojszáj, dvorim bötélim helyett (23), inkább mondjunk tilemot – Jisáj szavainak súlya van és máris többen mormolják Dávid zsoltárait. Csak Esztrájjcher, a szatmári hószed, nem nyughat. Te tilemot mondasz a cionistákért?! – támad Jisájra.

 

  Di sajte, di (24),  mondja neki Jisáj, az ő nyugodt közvetlenségével - nemcsak sajte vagy, hanem, ha úgy akarod hószed sajte (25) is. Hát ott nem zsidók vannak, nem testvéreink harcolnak? Hát érettük nem szabad tilemot mondani?

 

     (Mokrazuba, vagyis Dávid, én, a Soma és a Sábsze, csöndesen emésztettük magunkat. Nekünk már ott kellene lenni – mondta Dávid és elnyomott egy turáni átkot – és mi itt zsoltározunk. A rebbe azt mondta hogy a mi feladatunk tanulni – kockáztattam meg egy szentes megjegyzést, amit rögvest elnyomott a közröhej – külömben sem vagyunk katonaköteles korban. Ilyen korban még nem vesznek be a hadseregbe – segit nekem Sábsze, de Jisáj ismét meglepetéssel szolgál. Felemeli a fejét a Tilemből és szemében egy kövér könnycsepp: a gmóre (26) azt mondja hogy milchemesz micve (27) esetében még a vőlegény és a menyasszony is elhagyják az esküvői baldachint és mennek harcolni. Helyes, igazolja Doved-Elje a mindig józan, a legnagyobb tálmed-chóchem (28) közöttünk és mondja a talmudi helyet, ahol a szentencia található(29). Smilku, az öccse, akinek ez magas, Esztrájjchert tartja sakkban: ha kinyitod a szádat, agyonverlek, mondja, nem látod hogy Jise sir. Én még nem láttam Jiset sirni...

 

    Vitatkozó kedvemet izgatottságom most a köbre emeli: Mi nem vagyunk se vőlegények se menyasszonyok. A Tórában a katonaköteles kor husz éves korban van megállapitva – tüntetek tudálékosságommal. Én és Doved-Elje már elmultunk husz évesek – mondja Jisáj és a szemeiből most már patakzik a könny – ki tudja ott hányan halnak meg vagy sebesülnek meg a harcokban és ti itt chocmecoltok (29).

 

   Aztán, én már a tilem harmadik könyvében tartottam és nyeldestem könnyeimet szorgalmasan. Jisáj sirásából értettem meg a helyzet komolyságát. Zsidó Állam – ez nem vicc és nem piknik. Ki tudja tényleg mi megy ott? Miért nem vagyunk ott, vagy legalább Pesten. Ebben az istenverte faluban, ahol rádiója csak a patikáriusnak van...

 

      Itt felcsapódott az ajtó és bezuhant rajta Lózer. Mögötte Jánkele ügetett, mindketten lihegtek a hosszú szaladástól és fürödtek az izzadtságban.

 

      Lózer kinyitotta a száját, majd ujra becsukta. Az izgalomtól nem tudott egy szót se kinyőgni. Ni, zug sojn Jánkele, zug di (30) – mondta Jisáj – látod hogy Lózer nem tud beszélni. A Lózer azt mondta – kezdte Jánkele fontossága teljes tudatában – de itt magához tért Lózer és hangosan elmondta a Sehechjonú (31) áldást. Amikor befejezte és mindenki hangosan omént (32)  mondott,még az Esztrájjher is, Jánkele elorditotta, hogy van országunk, á jiddise medine (33) és a Hagana harcban áll a támadó arabokkal. Hét arab ország támad a jisuvra (34).

 

   Hirtelen nagy csönd támadt. Az izgalmat vágni lehetett. Csak álltunk ott vagy ötven bócher és az itt kötelező banalitás szerint szivünk a vadonatuj Állam katonáival dobogott. Mi itt, ők ott...

 

     Aztán Jisáj azt mondta Jánkelenak: menj fel, mondd el a rebbenek amit tudsz, és kérdd meg, a bócherok szépen kérik jöjjön le.

 

     (Az ötlet kitünő volt, de senki nem hitte egy percig sem hogy reb Mordche lejön. Öreg este volt már, vacsorázni is elfelejtettünk, csak álltunk és nem tudtuk megemészteni a hallottakat.

 

    Aztán kinyilt az ajtó és bejött a Ros Hájesive. Szombati kaftánja volt rajta és a fején a fekete  biberhit ( 35). Ismét csönd lett, minden szem rajta. „Bócherem” (36) mondta - a mi feladatunk most tanulni. Mint mindig. A Tóra érdemében létezünk, a Tóra érdemében maradtunk életben a sötétség éveiben és most is ez az ami testvéreinket Erecben segiti. Tehát, most este, 11 órakor, egy külön éjszakai  siurt (37) tartunk. De addig is mondjátok utánam: Boruch - - - máciv gvül álmonó (38). Mondtuk, bár nem pontosan értettük mi ez. Aztán Doved-Elje megmagyarázta és Jisáj nagyokat bólogatott.)

 

                                                       X x x x x xX

  1948 május 14. volt. 54 évvel később, amikor ezeket a sorokat pötyögtetem – arab terroristák orvul megtámadtak egy zsidó autóbuszt, amely békés civileket szállitott Bné-brákból Emánuelba. Tizet megöltek, több mint huszat megsebesitettek. Állam van, béke nincs. A harc folyik tovább. Jisáj Amerikában, Doved-Elje Jeruzsálemben, . Dávid Londonban. Sábsze egyetemi tanár Jeruzsálemben, a Somáról nem tudok semmit, Kohn Ari New-Yorkban szakács egy jesiveban. Huga, Évi évek óta özvegy, egyik fia Hábádnik lett. Esztrájjcher Sáje egyike az amerikai militáns szatmáriak vezetőinek. Lózer eltünt a szemem elől, Magyarországon ragadt amikor Mokrazuba elment. Jánkele Izraelben él . Reb Mordche előbb Nyiregyházán, majd Pesten, majd Bécsben lett főrabbi, fiai egyesületet alapitottak emléke megörzésére. Évi összejövetelükre rendszerint meghivnak és rendszerint nem megyek el. Nem tudom miért.

                                                       (FOLYT.KÖV.)

                Jegyzetek

 

1)      Összevetve azzal ami most – 2oo1 nyárutóján, őszén és telén - nyugateurópában történik, Magyarország zsidó szempontből a béke szigete.

2)       Listája rajta van minden kötet hátlapján.

3)      Három fiuk (24, 21 és 15 évesek) most összel metéltették körül magukat saját kezdeményezésükre, miután évekig a lubavitsi rendezvényeket, tanulóköröket és zsinagógát látogatták.

4)      Régi kép, az egyik, 8 évvel ezelőtt megjelent könyv boritóján, ami már nem is hasonlit rám.

5)      Jeruzsálem egyik szuper-ortodox negyede. Leirását lásd az 5. fejezetben.

6)      Neves amerikai rabbi, Chajim Donin müve, amit 12 nyelvre forditottak le.

7)      Főleg ha a Folklór és Tárgytörténet témáival („Miért mászik a szamár a létrára?”) illetve a rabbképző akkori évkönyveivel hasonlitották össze.

8)      „Az egyetlen kelet-Európában” – ahogy a szovjet propaganda állitotta, Amikor Artur Schneier, magyarszármazásu amerikai rabbi, ki akart vitetni 4 orosz zsidó fiut New-Yorkbam hogy ott jesivában képezzék magukat rabbiknak – moszkva ezt elutasitotta, azzal hogy ott a pesti rabbiszeminárium...

9)      Szószerint „asztal” (jiddis). Azt a péntekesti illetve szombati összejövetelt jelzi, ahol a haszid rabbi (rebbe), együtt van hiveivel.

10)   Jesiva vezető (héber).

11)   A jesiva mellett G.M. a kis hadházi közösség rabbija is volt. Már akkor is mindenkit „főrabbi”nak tituláltak.

12)   „Isten, a világ Ura” (arameus).

13)  Tóramagyarázatot.

14)   „A szikla (Isten) akiéből ettünk” (héber).

15)   „A grádicsok dala” (héber), zsoltárvers amit az ékezési ima előtt mondanak-énekelnek – szombaton és ünnepen.

16)   Poséá =vétkes (héber) eljiddisült változata.

17)   „Mit énekel ez a  hülye” (jiddis).

18)   Száádja gáon, a gáonita kor (589 – 1038) egyik jelentős gondolkodója és legmarkánsabb egyénisége volt. Egyiptomba született (892 – 942) és a szúrai (Babilónia) jesiva vezetője volt.

19)   Népünk nép-nemzeti léte a Tórában gyökerezik” (héber).

20)   Papok (héber eredetü jiddis). Értelme: a beretváltak.

21)   „Na, mit mond a te rádiód?” (jiddis).

22)    Ime., máris, egy percen belül (jiddis).

23)   Uraim, fölösleges beszéd helyett (jiddis).

24)  Te, bolond, te (jiddis). Sajte (Sote) héberül esztelen, bolond.

25)   Egy bolond haszid. A Talmud ezzel a kifejezéssel aposztrofálja azt a vallásos zsidót, aki nem ment ki a folyóból egy fuldokló nőt, „mert nem illik odanézni”.

26)   A Talmud (arameus).

27)   „Kötelező háboru” (héber), vagyis nem kezdeményezett, hóditó hábora, hanem életmentő, honvédelmi háburu.

28)   Talmud-tudós (héber).

29)   Szóta 44, b.

30)   Na, mondd már Jánkele, mondd te (jiddis).

31)   Áldva legyen aki éltetett bennünket és engedte negérni- - - (héber).

32)   Ámen. (héber).

33)   Egy zsidó Állam (héber, askenáz kiejtéssel).

34)    Lakosság, település (héber) az ereci zsidó kolónia neve az állam kikiáltásáig.

35)   Kerek plüs (bársonykalap) a magyar ortodox rabbik jellegzetes viselete.

36)   Fiaim, Bocherok (eljiddisült héber).

37)   Lekciót (héber).

38)   „Áldott - - - aki megtámasztja az özvegy mesgyéjét” (héber). Ezt a talmudi eredetü áldást akkor mondjuk „ha valaki lát épülő erece zsidó településeket.